KONTAKTER


Sekreteraren, Bengt Nihlgård,

tel 0413-31488, mobil 070-945 03 76

e-mail bengt.nihlgard@gmail.com


Ordföranden Mikael Olsson,

0415-136 36, mobil 070-413 28 36

e-mail mike.skane@hotmail.com


BLI MEDLEM

Medlem blir du genom att anmäla dig på

SBR.s hemsida


 LÄNKAR


SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund


Skånes Biodlardistrikt


Bitillsyn i Skåne


Jordbruksverket (om bin)


Börjes Bisidor


Om bin och biodling


Bikupan.eu


Joel Svenssons Vaxfabrik, Munka Ljungby


LP:s Biodling AB, Säffle


Biredskapsfabriken Töreboda


Swienty


Länkar till diverse


Bi i lavendelblommor(BN).

Biboet vid Fulltofta Naturcentrum.

Fem nöjda diplommottagare:

Mikael, Roland, Maria, Bengt och Kjell.

VÄLKOMMEN till


Ringsjöortens Biodlarförening


Ringsjöortens Biodlarförening (RIBIOF) är en lokalförening av SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund. Vår målsättning är att främja biodlingen i mellersta Skåne och att informera om biodling, binas nytta och honungens goda effekter. Vi bedriver kursverksamhet för att få nya medlemmar. Ständiga försök görs också för att få icke anslutna biodlare i våra trakter att bli föreningsmedlemmar. Det är viktigt att alla biodlare är med på något sätt; att de får information, sköter sina bin korrekt och registrerar sin bigård.

Medlemmar. Vi har i januari 2019 112 SBR-medlemmar, varav flera kommer från Hörby kommun, men många även från Eslövs och Höörs kommuner. SBR-medlem och samtidig föreningsmedlem hos oss blir du genom anmälan på SBRs hemsida. Vi har eget bankgiro 5067-3771 i Sparbanken Skåne och tar gärna emot 50:- från lokalt stödjande personer, som då också får vår digitala information utan att vara medlemmar med rösträtt. Våra medlemmar har allt ifrån 2-3 och upp till 15-90 samhällen. Vår genomsnittsproduktion av honung ligger på 30-40 kg/samhälle.

 

Styrelsen innehåller 7 ledamöter. Under 2019 består den av:

Mikael Olsson (ordf., tillika bihälsoansvarig och bitillsynsman), Roland Palmzon (vise ordf.), Ingrid Nilsson (kassör), Bengt Nihlgård (sekr. och utbildn.ansvarig), Kjell Andersson samt Maria Vilbern. Annika Olausson dessvärre avliden.

En separat honungsbedömningskommitté bedömer honungsprov från  medlemmarna. Den består under 2019 av: Lena Friberg (sammankallande), Ragnar Andersson samt Joakim Jönsson.

En särskild aktivitetsgrupp består av Jonna Karlsson, Tommy Karlsson, Susan Olsson och Johny Wighotson.


 HISTORIK

Det finns information om Ringsjöortens Biodlarförening från 1919 och fram till nu under rubriken HISTORIK. Här hittar du äldre information om medlemmar och medlemsavgifter, produktion av honung och vad honungen har kostat, vilka aktiviteter som genomförts m m. Under de senaste åren (från 2010) finns även dagboksnotiser från bigården på Bråvalla.

Från 2008 kan du klicka på årtalen för att se vad som har hänt: 2008,   2009,   2010,   2011,   2012201320142015, 201620172018.


PROGRAM 2019


Informationsbigården "Biboet" i Fulltofta


I Biboet vid Fulltofta Naturcentrum öppnas ett Åskådarrum ca 1 maj och hålls sedan öppet till i början av oktober. Ett bisamhälle i en demonstrationskupa finns då också att studera. Där finns information och lite  informationsmaterial. Ca tre timmar (13-16) varje lördags- och söndagseftermiddag under maj till september är även Biboets Slungningsrum öppet och bemannat för demonstration, provsmakning och försäljning av lotter till ett honungslotteri och honung. Rummet utnyttjas av föreningens medlemmar för slungning efter bokning hos sekreteraren (Bengt Nihlgård) eller hos ordföranden (Mikael Olsson) mot en avgift av 50:- per dag. För utnyttjandet av vaxhanteringsmaterielen är kostnaden 25:-/kg pressade vaxmellanväggar och 1:- per smält ram.


Vaxhantering och tillbyggnad av Biboet. RIBIOF erhöll under 2017 medel från Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta för inköp av vaxhanteringsmaterial, att placeras i Biboet, Fulltofta Naturcentrum. Sådan har inköpts via Joel Svenssons Vaxfabrik. En kakgjutform kan nu utnyttjas i Biboet eller hemma efter bokning genom Bengt Nihlgård mot ersättning. 25:-/kg pressade vaxmellanväggar. Vaxsmältaren har vi ännu inte lyckats få plats till, men Mittskåne Utveckling har 2018 gett bidrag via Jordbruksverkets Leaderprogram till en tillbyggnad. Ansökan om bygglov har inlämnars av Stiftelsen Skånska Landskap, som formellt kommer äga byggnaden eftersom den står på deras mark. Byggnaden hoppas vi blir användbar till våren. Vi väntar på kommunens klartecken.

Kostnaden för utnyttjande av vaxsmältaren är 1:- per smält ram. Ramarna måste sedan tvättas och helst kokas med kaustik soda.


Kurser och övriga aktiviteter 2019


Grundkursen i Biodling fortsätter med 5 träffar under februari-mars.


Fördjupningskurs i biodling startar i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan tisdagen den 23 april kl 19 i Hörby. Kursen omfattar fyra träffar om sammanlagt 14 timmar. Den omfattar honungshantering, sjukdomar samt drottningodling. Anmälan sker på nätet under SV Vuxenskolan, Skåneland. Max 10 deltagare.


24 april. Filmvisning drottningodling samt information kring avläggare, nya bitillsynsregler. Kl 19 i Lyby församlingshem. Fika serveras.


3 juni. Bigårdsbesök kl 19 hos Håkan Albrektsson i Ramsåsa. Detta ligger ca 40 min från Hörby, varför vi samlas för samåkning kl 17.45 på ICA Kvantum i Hörby. Håkan är stor drottningodlare som producerar och säljer flera hundra drottningar varje år och vi tar del av hans metoder och erfarenheter. Egen fika medtages.


27 juni. Omlarvningskväll kl 18. Vi samlas vid Biboet på Fulltofta Naturcentrum. Håkan Albrektsson har med sig två olika serier av Buckfast-yngel. Man kan då själv omlarva och en list om 10 larver kostar 50:-. Våt handduk medtages. Bisamhälle/cellbyggare måste var och en förbereda hemma. Samtidigt räknar vi med demonstration av vaxmältning och mellanväggspressning.


17 augusti. Planerad invigning av tillbyggnaden i Biboet, Fulltofta Naturcentrum, kl 10-12 samt firande av föreningens 100 år.


18 september. Honungsbedömning i Lyby församlingssal kl 18. Föreläsning.


24 september. Start grundkurs i biodling kl 19. Ev. i Biboet, Fulltofta.


21 november. Årsmöte för Ringsjörtens Biodlarförening. Kl 19 i Lyby församlingssal. En frågestund kring diverse olika problem inom biodlingen planeras till en svarspanel. Frågor ska inlämnas senast en vecka innan, dvs senast den 14 november, till Bengt.


Programmet uppdateras här kontinuerligt med kompletterande information.

Observera att till programträffarna är även de välkomna som går på våra kurser/cirklar, men som ännu inte hunnit bli föreningsmedlemmar.

Föreningen och dess medlemmar medverkar på mässor och marknader där tillfällen ges.

Vi arbetar med mentorverksamhet till de nyblivna biodlare som så önskar.

        


                              Dagboksnotiser om bina 2019

                 Kort information om binas liv och leverne i mellersta Skåne, främst från Bråvalla bigård.


Januari 2019. Månaden dominerades av nollgradiga förhållanden och mestadels svaga-måttliga vindar. Några nätter med lägre temperatur, -7°C och aldrig över +6°C. Nederbörd måttlig, bara lite snö.

Februari 2019. Hela månaden karakteriserades av ovanligt milt väder och med ett antal solskensdagar, fr a i slutet av månaden. Bina rensningsflög redan den 13 februari, det tidigaste i bigårdens 43-åriga historia. Från mitten av månaden blommade snödroppar och vintergäck som besöktes flitigt. Hasseln blommade också ovanligt rikt och enstaka krokus visade sig.

Mars 2019. Vårvädret fortsatte någon dag och alla bisamhällen var igång med polleninsamling och äggläggning. Men sedan kom ett par veckor med moln och mycket regn (105 mm) under 14 dagar. Scilla, snöglans, krokus, luktviol och hästhov blommade fr a i slutet av månaden, då också sälg började blomma. Stora samhällen hade 5 yngelramar och utjämning gjordes till några som var mindre. Foder fanns det gott om.

April 2019. Månaden inleddes med sol och bina drog för fullt på Scilla, sälg, hästhov m m. Soligt och torrt väder, men kalla nätter fortsatte till mitten av månaden. Vit- och gulsippor började blomma från 10 april, liksom berg-körsbär (Prunus incica). Björkarna började slå ut ca 17 april och skattlådor sattes på de starka samhällena.Hänt 2019

23 januari. Styrelseledamoten Annika Olausson avled i cancer den 30 december och jordfästes den 23 januari på Ven, hennes favoritö. Hon blev 63 år. Hon var programansvarig i styrelsen och saknas djupt.


23 februari. Skånes Biodlardistrikt höll årsmöte på Kurhotellet i Tyringe. Sist på årsmötet utsågs Ringsjöortens biodlarförening till "Årets förening" (se vidstående bilder). Efter lunch talade Ingvar Arvidsson från Bengtsfors (Dalsland) mycket informativt om Nordbi-projektet och det nordiska biet. Läs om detta på www.nordbi.se. Vill man stötta Nordbi så betala in 200:- på bankgiro 5698-7548.


27 mars, Träning i mellanväggspressning. 16 föreningsmedlemmar samlades hemma hos Bengt Nihlgård i  Rolsberga kl 18.30, för att lära sig hantera mellanväggspressen. Alla tränade sig ett par gånger och ca 2 kg vax förbrukades till 30 mellanväggar. Efteråt fikades och diskuterades vaxhantering och yngelröta i bordtennisrummet på Bråvalla.


6-7 april. Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) hade årsmöte i Linköping på förnäma Scandic Frimurarhotell. Som ordförande för mötet fick oväntat RIBIOFs sekreterare Bengt Nihlgård hoppa in. Se vidare www.biodlarna.se. 
Upp
Senast uppdaterad 2019-04-17


 

Ringsjöortens Biodlarförening

(RIBIOF)