VÄLKOMMEN till

 

Ringsjöortens Biodlarförening

 

Ringsjöortens Biodlarförening (RIBIOF) är en lokalförening av SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund. Vår målsättning är att främja biodlingen i Mellanskåne och att informera om biodling, binas nytta och honungens goda effekter. Vi bedriver kursverksamhet för att få nya medlemmar. Ständiga försök görs också för att få icke anslutna biodlare i våra trakter att bli föreningsmedlemmar. Det är viktigt att alla biodlare är med på något sätt; att de får information, sköter sina bin korrekt och registrerar sin bigård.

Medlemmar. Vi har 90 SBR-medlemmar, varav de flesta kommer från Hörby kommun, men flera även från Eslövs och Höörs kommuner. SBR-medlem och samtidig föreningsmedlem hos oss blir du genom anmälan på SBRs hemsida. Vi har eget bankgiro 5067-3771 i Sparbanken Skåne och tar gärna emot även lokalt stödjande medlemmar för 45:-. Våra medlemmar har allt ifrån 2-3 och upp till 15-60 samhällen. Vår genomsnittsproduktion av honung ligger på 30-40 kg/samhälle.

Styrelsen innehåller 7 ledamöter. Under 2017 består den av:

Mikael Olsson (ordf., tillika bihälsoansvarig och bitillsynsman i Hörby kommun), Ingrid Nilsson (kassör), Bengt Nihlgård (sekr. och utbildn.ansvarig), Sebastian Glimbrand (vise ordförande och kvalitetsansvarig), Roland Palmzon, Annika Olausson samt Kjell Andersson.

Det finns en separat honungsbedömningskommitté, som bedömer honungsprov från medlemmarna. Den består under 2017 av: Sebastian Glimbrand (sammankallande), Lena Friberg samt Lena Palmzon.

En särskild programkommitté kommer utses under vintern 2017.

 

HISTORIK

Det finns information om Ringsjöortens Biodlarförening från 1919 och fram till nu under rubriken HISTORIK. Här hittar du information om medlemmar och medlemsavgifter, produktion av honung och vad honungen har kostat, vilka aktiviteter som genomförts m m. Under de senaste åren (från 2010) finns även dagboksnotiser från bigården på Bråvalla. Från 2008 kan du klicka på årtalen nedan för att se vad som har hänt: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

 

 

PROGRAM 2017

 

Informationsbigården "Biboet" i Fulltofta

I Biboet vid Fulltofta Naturcentrum öppnas ett Åskådarrum ca 1 maj och hålls sedan öppet till i början av oktober. Ett bisamhälle i en demonstrationskupa finns då också att studera. Där finns information och lite informationsmaterial. Ca tre timmar (13-16) varje lördags- och söndagseftermiddag under maj till september är även Biboets Slungningsrum öppet och bemannat för demonstration, provsmakning och försäljning av honung. Rummet utnyttjas av föreningens medlemmar för slungning efter bokning hos sekreteraren (Bengt Nihlgård) eller hos ordföranden (Mikael Olsson) mot en avgift av 50:- per dag.

 

Planerade aktiviteter 2017

 

För 2017 är programmet inte klart än. Du är välkommen tillbaka senare. Kompletterande information publiceras här successivt.

Observera att till programträffarna är även de välkomna som går på våra cirklar, men som ännu inte hunnit bli föreningsmedlemmar.

Vi planerar att:

• anordna en eller två föreningsträffar uppe i Biboet,

• informera i Biboet med frivilliga krafter varje lördags- och söndagseftermiddag under

maj-september och samtidigt sälja lotter i honungslotteri och egen medförd honung.

• medverka på mässor och marknader bl a på Fulltofta Naturcentrum och där tillfällen ges.

• hålla en hemsida för Ringsjöortens Biodlare uppdaterad.

• hålla biodlingskurser (studiecirklar) i samarbete med Vuxenskolan.

Vi kommer fortsatt arbeta med fadderverksamhet till de nyblivna biodlare som så önskar.

Vi planerar också

• att göra ett bigårdsbesök hos minst en biodlare i Ringsjöorten (förslag mottages gärna),

• att anordna fler träffar under sommarens gång,

• att hålla ett honungsbedömningsmöte med samtidig föredragshållare i september månad,

• att hålla årsmöte i mitten av november med föredragshållare.

• att ta kontakt med kommunerna i Höör och Hörby angående blomval i grönområdena.

 

Hänt 2016

 

I april 2016 avslutades två studiecirklar i "Biodlingens grunder". De innehöll 10 träffar om 3-4 timmar vardera. Cirklarna gick fulla med 11 resp 10 deltagare, plus cirkelledaren Bengt Nihlgård.

 

Onsdagen den 6 april kl 19.00 visades bifilmen "Queen of the Sun - What are the bees telling us?" på Metropol i Hörby. Det är en film gjord av Collective Eye Films i USA, med lite glimtar från andra länder också. Filmen belyser binas levnadsvillkor och lyfter fram fundamentala krav som måste ställas på miljön och på binas hantering. Den har en lite smått romantisk/religiös underton, ganska typiskt USA, men i slutändan är den mycket tydlig i sitt budskap. Den är bra filmad med mycket vackra blommor/bi-avsnitt. Efteråt samlades ett 25-tal biodlare för diskussion kring fika hos PRO-avdelningen i Hörby.

 

Tisdagen den 3 maj 2016 startade en Fördjupningskurs i biodling, en studiecirkel om fyra träffar med sjukdomar och honungshantering vid två tillfällen på Vuxenskolan i Hörby samt två träffar med drottningodling hemma hos Bengt på Bråvalla. Kursen hade 8 deltagare och avslutades den 11 juni. Ledare var Bengt Nihlgård.

 

Onsdagen den 11 maj, kl 18.00 vid Biboet informerade föreningens ordförande Pia Michélsen om de möjligheter som finns att utnyttja Biboet och de föreskrifter och principer som måste följas.

 

Onsdagen den 18 maj kl 18.30 gjorde ett 25-tal föreningsmedlemmar bigårdsbesök hemma hos Anna och Per Hansson på Lillgårdens Bi och Trädgård i Maglasäte. Anna redovisade alla sina erfarenheter från Biodlingens grunder i Hörby för tre år sedan och sedan den två-åriga yrkesbiodlarutbildningen i Eslöv. Kuporna baserades på Langstroth-ramar i skattlådorna och Dadant-ramar i yngelrummen. Ett nybygge av en slungnings-, förpacknings- och lagringslokal hade kommit långt. Fika intogs inomhus kring två stora bord och fr a diskuterades svärmförhindring.

 

Lördagen den 18 juni gjorde 14 föreningsmedlemmar ett studiebesök på parningsstationen på Ven. Vi samlades på Skeppsbron i Landskrona 9.30-9.45 och hade redan köpt biljetter till båtresan dagen innan. Kl 10 avgick båten till Bäckviken med ca tre hundra passagerare och tog en halvtimma över i lite svalt och blåsigt väder. En vandring uppför Backafallen och till Nämndemannagården tog ca 20 minuter.

Vid gården tog stationsföreståndare Anders Bergström emot. Han berättade först om drottningodlingens principer och demonstrerade sedan de utvalda 6 drönarsamhällena som Buckfastföreningen valt ut. Dessa väljs ut varannat år. Parningskuporna stod uppställda i trädgården där det plats för flera hundra parnings-kupor. Anders visade även den historiska bimaterielutrustning som fanns inuti gården, där även en ny Flow Hive-kupa och en demonstrationskupa av Skälderhustyp fanns att studera. Dessa hade dock ännu inte försetts med bin. Efter avtackning av Anders fikade vi och sedan passade de flesta på att besöka Nämndemannagården där de äldsta delarna var från slutet av 1700-talet. Gården är klassad som riksobjekt och Hwens Hembygdsförening som sköter den får visst stöd av Riksantikvarieämbetet. Entréavgiften till gården är 30:- och den är öppen alla dagar under sommaren mellan 9.30-15.00.

 

Måndagen den 4 juli 18.30 träffades ett 20-tal av föreningens medlemmar för en gemensam kväll vid Biboet vid Fulltofta Naturcentrum. Pia hälsade välkommen och påbörjade diskussionen, som mycket kom att handla om avtäckning, slungning, honungsutbytet och även om mjödproduktion. Pia hade också med sig en nyslungad och välsmakande blomsterhonung, troligen från vitklöver och andra ärtväxter, men hon trodde själv det var främst dagghonung från ett bönfält.

 

Torsdagskvällen den 4 augusti kl 18.00 besökte 15 medlemmar Aarenlunds Biodling AB, Hoby, Lund, för att kolla deras stordrift för honungsbehandling. Mats Khakhar (även styrelsemedlem i Yrkesbiodlarna) och Patrick Hansson äger företaget. Mats tog emot och gick på ett utmärkt pedagogiskt sätt igenom hela företaget; med demonstration av kupmateriel, transportsätt, tillsynen av bisamhällena, invintring, varroa-behandling, drottningodling och även honungshantering där han startade deras fina transportband för automatisk avtäckning och slungning av 60 ramar i radialslungare m m. Till sist frågestund och diskussion av de ekonomiska realiteterna före fika på Patricks rymliga veranda.

 

Under september/oktober startade tre nya studiecirklar med totalt 28 elever i "Biodlingens grunder" och med Bengt Nihlgård och Sebastian Glimbrand som cirkelledare. Anmälan till studiecirklar görs till Vuxenskolan i Hörby (0415 - 120 98 eller mobil Viola Svensson (0704–34 54 06).

 

Torsdagen den 27 oktober var det honungsbedömningskväll i Lyby församlingshem mellan kl 18-19. 14 st ville ha sin honung bedömd för att kunna köpa SBR-etiketter. Därefter bjöd föreningen på smörgåstårta. Kl. 19 var det föredrag av Lina Herbertsson från Lunds Universitet om konkurrens mellan honungsbin och fr a humlor i landskapet, men även neonikotinoidproblematiken berördes.

 

Den 21 november kl 18.30 var det årsmöte i Lyby församlingshem. 20 medlemmar deltog i mötet. Pia Michélsen avtackades som ordförande och Mikael Olsson tar nu vid. Som ny medlem i styrelsen invaldes Annika Olausson. Efter årsmötesförhandlingarna bjöd föreningen på smörgåstårta, kaffe och kaka. Därefter talade Sven-Åke Nilsson och Bengt Andreasson från Lunds Biavelsklubb om den avancerade biaveln som bedrivs på Buckfast-bin över hela Skåne med utgångspunkt från Lund. Biavelsklubben ingår i Svenska Buckfastföreningen.

 

Dagboksnotiser om bina 2016

Kort information om binas liv och leverne i mellersta Skåne, främst från Bråvalla bigård.

 

Januari-Februari 2016. Från att ha haft en lång period med ovanligt varmt väder med bin ute flygande när solen tittade fram och med i slutet av december några mycket regniga och våta dagar, kom det riktig vinter omedelbart på nyåret. Lite snöbyar och temperaturer ibland ner mot -10°C på nätterna. Sedan under lång tid mulet, småregnigt och temperaturer från -2 till +6°C. Vissa dagar med lite sol var ett och annat bi ute och flög. De flesta bisamhällena höjde temperaturen och tycktes börja med äggläggning.

Mars 2016. Den första veckan mycket lik februari. Andra veckan gav möjligheter först till enstaka biutflykter och den 11-12 mars blev det rensningsflykt i de flesta normalstora samhällen. Ingen bidöd än så länge. Vintergäck och snödroppar var överhopade av bibesök och hasseln blommade fortfarande.

April 2016. Temperaturerna gick upp rejält och bina var flitigt ute. Krokus, Chionodoxa, Scilla, hästhov och vitsippa hade kommit igång ordentligt och den 3-4 april började sälgen slå ut. I två av 15 samhällen gick nya oparade drottningar, som uppenbarligen tillkommit genom stilla byte under senhösten/vintern. Dock gott om bin och eftersom de redan producerat drönare gick det att få fram nya parade drottningar i slutet av månaden. Alla bisamhällena fick två doser av Symbeeotic, en produkt som inköptes av Dr Honung i frusna vialer med mjölksyrabakterier, som odlades upp i honungslösning till 10 samhällen vardera. Bina utvecklades sedan mycket starkt. Ett mycket fint och varmt väder gjorde att rapsen började blomma redan omkring den 20 april.

Maj 2016. Ett utomordentligt varmt och torrt väder drev på både bisamhällen och blomningen av alla försommarväxter. För att undvika svärmning delades flera samhällen och nya avläggare startades. Rapsen var överblommad redan i början av fjärde veckan i maj och slungning av överfulla ramar påbörjades i slutet av månaden. Drottningodling genomfördes på kurs, men med ganska magert resultat; 6 drottningar, varav två gick omstyr, en pga av dålig passning och en pga olämpliga bin till parningskupan.

Juni 2016. Det fina vädret fortsatte och bina hade redan till den 10 juni fyllt en ny låda för skattning. Slungning måste ske i två omgångar och redan efter detta hade fjolårets skörd uppnåtts. Midsommaren blev rekordvarm, men sedan kom åska och mycket regn och nästan exakt 100 mm kom under veckan efter midsommar. I slutet av månaden och början av juli gjordes dock ytterligare skattning, trots att vädret börjat gå över i vanligt svenskt sommarskurväder. Parklinden blommade snabbt över.

Juli 2016. Måttliga temperaturer, mycket molnigt och skurar gjorde att binas besök även i skogslind blev måttliga och lindhonungutbytet blev litet. Vitklöver blommade dock rikligt och utgjorde i mitten av juli den enda större dragkällan. Äggproduktion och nektardragen var måttliga i samhällena hela juli. Stort problem var det med de sena drottningodlingarna och avläggarna och flera drottningar i juli månad försvann eller blev aldrig parade. Två viseceller dog av svart drottningvirus.

Augusti 2016. Den sista skattningen gav förhållandevis lite och några avläggare måste drivfodras för att komma igång. Drivfodring startade i de flesta samhällen för att hålla yngelproduktionen igång. Samhällena var dock i genomsnitt mycket starka. Väderleken var växlande men ganska varm och mycket torr. Fåtal höstblommor tillgängliga.

September 2016. Växlande ovanligt varmt och torrt väder hela månaden. Rosenflockel och kärleksört drog många bin, fjärilar och bålgetingar. Symphoricarpus-buskarna har blommat sedan mitten av augusti men de drar endast bin till sina små blommor. Behandling med myrsyra och inmatning med socker genomfördes till största delen. Alla samhällena fick behålla honungen i yngelrummet. Pollenkontroll gjordes i slutet av månaden.

Oktober 2016. Månaden började med mycket mulet väder, men torrt och för det mesta svaga NO-vindar. Bina drog fram till slutet av månaden på Symphoricarpus-buskarna. Andra rapporterade kraftiga drag på murgröna. Regnskurar frekvent i slutet av månaden och temperaturerna låg på 6-10°C. Vissa dagar dock solsken och bok- och eklöv fortfarande kvar till minst 50% i slutet av månaden. Oxalsyrabehandling av 60% av samhällena.

November 2016. Det blev kallare väder med regn och snöblas och boklöven formligen rasade ner vid denna riktiga Mårten-"knuda". Bina gick i klot. Det blev dock några riktigt varma dagar senare och bina var åter ute och flög. Oxalsyrabehandlingen gav mellan 1000 och 1500 varroanedfall på de tre kontrollkuporna under en tvåveckorsperiod.

December 2016. Frost på nätterna vanligt, en och annan soldag lockade ut enstaka bin. Ingen snö och ingen riktig vinter.

 

 

KONTAKTER

 

Sekreteraren, Bengt Nihlgård,

tel 0413-31488, eller

e-mail bengt.nihlgard@gmail.com

 

Ordföranden Mikael Olsson,

0415-136 36, mobil 0704-13 28 36

e-mail mike.skane@hotmail.com

 

BLI MEDLEM

Medlem blir du genom att anmäla dig på

SBR.s hemsida

 

LÄNKAR

 

SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund

 

Skånes Biodlardistrikt

 

Bitillsynsmän i Skåne

 

Jordbruksverket (om bin)

 

Börjes Bisidor

 

Om bin och biodling

 

Bikupan.eu

 

Joel Svenssons Vaxfabrik, Munka Ljungby

 

LP:s Biodling AB, Säffle

 

Biredskapsfabriken Töreboda

 

Swienty

 

Länkar till diverse

 

Bi i lavendelblommor(BN).

Biboet vid Fulltofta Naturcenrum.

Hörby kommun stöder utnyttjandet av Metropolen.

Senast uppdaterad 16-12-31