Ringsjöortens Biodlarförening

(RIBIOF)

 

VÄLKOMMEN till

 

Ringsjöortens Biodlarförening

 

Ringsjöortens Biodlarförening (RIBIOF) är en lokalförening av SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund. Vår målsättning är att främja biodlingen i mellersta Skåne och att informera om biodling, binas nytta och honungens goda effekter. Vi bedriver kursverksamhet för att få nya medlemmar. Ständiga försök görs också för att få icke anslutna biodlare i våra trakter att bli föreningsmedlemmar. Det är viktigt att alla biodlare är med på något sätt; att de får information, sköter sina bin korrekt och registrerar sin bigård.

Medlemmar. Vi har i januari 2018 97 SBR-medlemmar, varav de flesta kommer från Hörby kommun, men flera även från Eslövs och Höörs kommuner. SBR-medlem och samtidig föreningsmedlem hos oss blir du genom anmälan på SBRs hemsida. Vi har eget bankgiro 5067-3771 i Sparbanken Skåne och tar gärna emot 45:- från lokalt stödjande personer, som då också får vår digitala information utan att vara medlemmar med rösträtt. Våra medlemmar har allt ifrån 2-3 och upp till 15-90 samhällen. Vår genomsnittsproduktion av honung ligger på 30-40 kg/samhälle.

Styrelsen innehåller 7 ledamöter. Under 2018 består den av:

Mikael Olsson (ordf., tillika bihälsoansvarig och bitillsynsman), Roland Palmzon (vise ordf.), Ingrid Nilsson (kassör), Bengt Nihlgård (sekr. och utbildn.ansvarig), Annika Olausson (aktivitetsansvarig), Kjell Andersson samt Maria Vilbern.

En separat honungsbedömningskommitté bedömer honungsprov från medlemmarna. Den består under 2018 av: Lena Friberg (sammankallande), Lena Palmzon samt Joakim Jönsson.

En särskild aktivitetsgrupp består av Annika Olausson (sammankallande), Eva-Lena Bonder, Jonna Karlsson, Tommy Karlsson och Johny Wighotson.

 

HISTORIK

Det finns information om Ringsjöortens Biodlarförening från 1919 och fram till nu under rubriken HISTORIK. Här hittar du äldre information om medlemmar och medlemsavgifter, produktion av honung och vad honungen har kostat, vilka aktiviteter som genomförts m m. Under de senaste åren (från 2010) finns även dagboksnotiser från bigården på Bråvalla.

Från 2008 kan du klicka på årtalen för att se vad som har hänt: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

 

PROGRAM 2018

 

Informationsbigården "Biboet" i Fulltofta

 

I Biboet vid Fulltofta Naturcentrum öppnas ett Åskådarrum ca 1 maj och hålls sedan öppet till i början av oktober. Ett bisamhälle i en demonstrationskupa finns då också att studera. Där finns information och lite informationsmaterial. Ca tre timmar (13-16) varje lördags- och söndagseftermiddag under maj till september är även Biboets Slungningsrum öppet och bemannat för demonstration, provsmakning och försäljning av lotter till ett honungslotteri och honung. Rummet utnyttjas av föreningens medlemmar för slungning efter bokning hos sekreteraren (Bengt Nihlgård) eller hos ordföranden (Mikael Olsson) mot en avgift av 50:- per dag.

 

Kurser och övriga aktiviteter 2018

 

16 april 2018, kl 19. Filmvisning av "Falsk honung och biodling i USA" på Metropolen i Hörby. Fritt inträde. Efteråt fika i PRO-lokalen mot 30:-. Föranmälan krävs för den senare till sekr. Bengt Nihlgård.

 

24 april 2018. Studiecirkel i "Fördjupning Biodling" med tonvikt vid drottningodling startar den 24 april på Vuxenskolan i Hörby. Anmälan sker till Vuxenskolan. Max 10 deltagare.

 

2 juni 2018 kl 10. Bigårdsbesök hos Fritz Brorsson i Flyinge. Bigården ligger lite väster om Flyinge. Detaljer kommer senare per mail.

 

Juni 2018. Träff i Biboet. Datum och tema kommer.

Augusti 2018. Träff i Biboet. Datum och tema kommer.

 

17 September 2018. Honungsbedömning i Lyby församlingshem. Föredrag kommer.

 

November 2018. Årsmöte i Lyby församlingshem. Föredrag och datum kommer.

 

RIBIOF ansökte under 2017 hos Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta och erhöll medel för inköp av vaxhanteringsmaterial, att placeras i Biboet, Fulltofta Naturcentrum. Sådan är beställd från Joel Svenssons Vaxfabrik, men allt är ännu inte levererat.

 

Programmet i övrigt för året uppdateras här kontinuerligt med kompletterande information.

Observera att till programträffarna är även de välkomna som går på våra cirklar, men som ännu inte hunnit bli föreningsmedlemmar.

Föreningen och dess medlemmar medverkar på mässor och marknader där tillfällen ges.

Vi arbetar också med mentorverksamhet till de nyblivna biodlare som så önskar.

Vi skall ta upp diskussion med kommunerna i Höör och Hörby angående blomval i grönområdena.

 

 

Dagboksnotiser om bina 2018

Kort information om binas liv och leverne i mellersta Skåne, främst från Bråvalla bigård.

 

Januari 2018. Månaden inleddes med varmt, mulet väder och regn, liksom hela hösten 2017. Under hela januari var det knappt två soldagar och temperaturerna varierade mest från -2 till +2°C med några nattemperaturerer ner mot - 6-7°C.

Februari 2018. Under första februariveckan dök temperaturen ner mot -12-13°C men i huvudsak höll sig temperaturerna kring någon plusgrad på dagarna och någon minusgrad på nätterna. Ca 10 soliga dagar fanns, men bina tog det lugnt. Snön lyste med sin frånvaro.

Mars 2018. Månaden inleddes med kallt och snöigt väder, men den 6 mars sken solen och temperaturen gick upp mot 11°C i solen. Vintergäck stod i blom i snön. Flera bisamhällen passade då på att rensningsflyga, trots snö. Värme kändes i de flesta samhällen i taket. Rensning av bottnar den 18-19 mars och stödfodring fick göras av 5 kraftiga samhällen som gjort nästan helt slut på maten. Sedan snö och dåligt väder igen och vintergäck och snödroppar kom knappt till nytta för bina.

April 2018. Temperaturen gick långsamt upp, snön smälte bort och den 8-9 april blev årets dittills varmaste dagar, med temperaturer i skuggan upp mot 20°C. Krokus, snöklockor, scillor, snöglans och hassel i blom och de första vitsipporna blommade den 9 april, men bina fick ändå lite extra Nectapoll (som dock var misstänkt ljus i konsistensen). Talgoxe, koltrast och bofink sjöng.

 

 

Hänt 2018

6 februari. De två studiecirklarna i "Biodlingens grunder" fortsatte med början tisdagen den 6 februari resp. 14 februari. De pågår till den 7 resp 14 april då de avslutas på Bråvalla och dess bigård med vårgenomgång av bisamhällen.

April 2018. Två studiecirklar i Biodlingens grunder, med vardera 10 träffar avslutades under april. Totalt 23 nya deltagare har därmed genomgått en grundutbildning för biodlare det senaste året. Nya grundkurser planeras med start under hösten 2018.

 

 

 

Upp

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-04-15

 

Bi i lavendelblommor(BN).

 

 

KONTAKTER

 

Sekreteraren, Bengt Nihlgård,

tel 0413-31488, mobil 070-945 03 76

e-mail bengt.nihlgard@gmail.com

 

Ordföranden Mikael Olsson,

0415-136 36, mobil 070-413 28 36

e-mail mike.skane@hotmail.com

 

BLI MEDLEM

Medlem blir du genom att anmäla dig på

SBR.s hemsida

 

LÄNKAR

 

SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund

 

Skånes Biodlardistrikt

 

Bitillsyn i Skåne

 

Jordbruksverket (om bin)

 

Börjes Bisidor

 

Om bin och biodling

 

Bikupan.eu

 

Joel Svenssons Vaxfabrik, Munka Ljungby

 

LP:s Biodling AB, Säffle

 

Biredskapsfabriken Töreboda

 

Swienty

 

Länkar till diverse

 

Biboet vid Fulltofta Naturcentrum.

Hörby kommun stöder utnyttjandet av Metropolen.