VÄLKOMMEN till

 

Ringsjöortens Biodlarförening

 

Ringsjöortens Biodlarförening (RIBIOF) är en lokalförening av SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund. Vår målsättning är att främja biodlingen i Mellanskåne och att informera om biodling, binas nytta och honungens goda effekter. Vi bedriver kursverksamhet för att få nya medlemmar. Ständiga försök görs också för att få icke anslutna biodlare i våra trakter att bli föreningsmedlemmar. Det är viktigt att alla biodlare är med på något sätt; att de får information, sköter sina bin korrekt och registrerar sin bigård.

Medlemmar. Vi har 90 SBR-medlemmar, varav de flesta kommer från Hörby kommun, men flera även från Eslövs och Höörs kommuner. SBR-medlem och samtidig föreningsmedlem hos oss blir du genom anmälan på SBRs hemsida. Vi har eget bankgiro 5067-3771 i Sparbanken Skåne och tar gärna emot även lokalt stödjande medlemmar för 45:-. Våra medlemmar har allt ifrån 2-3 och upp till 15-60 samhällen. Vår genomsnittsproduktion av honung ligger på 30-40 kg/samhälle.

Styrelsen innehåller 7 ledamöter. Under 2017 består den av:

Mikael Olsson (ordf., tillika bihälsoansvarig och bitillsynsman i Hörby kommun), Ingrid Nilsson (kassör), Bengt Nihlgård (sekr. och utbildn.ansvarig), Sebastian Glimbrand (vise ordförande och kvalitetsansvarig), Roland Palmzon, Annika Olausson samt Kjell Andersson.

Det finns en separat honungsbedömningskommitté, som bedömer honungsprov från medlemmarna. Den består under 2017 av: Sebastian Glimbrand (sammankallande), Lena Friberg samt Lena Palmzon.

En särskild programkommitté kommer utses under vintern 2017.

 

HISTORIK

Det finns information om Ringsjöortens Biodlarförening från 1919 och fram till nu under rubriken HISTORIK. Här hittar du information om medlemmar och medlemsavgifter, produktion av honung och vad honungen har kostat, vilka aktiviteter som genomförts m m. Under de senaste åren (från 2010) finns även dagboksnotiser från bigården på Bråvalla.

Från 2008 kan du klicka på årtalen för att se vad som har hänt: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

 

PROGRAM 2017

 

Informationsbigården "Biboet" i Fulltofta

I Biboet vid Fulltofta Naturcentrum öppnas ett Åskådarrum ca 1 maj och hålls sedan öppet till i början av oktober. Ett bisamhälle i en demonstrationskupa finns då också att studera. Där finns information och lite informationsmaterial. Ca tre timmar (13-16) varje lördags- och söndagseftermiddag under maj till september är även Biboets Slungningsrum öppet och bemannat för demonstration, provsmakning och försäljning av honung. Rummet utnyttjas av föreningens medlemmar för slungning efter bokning hos sekreteraren (Bengt Nihlgård) eller hos ordföranden (Mikael Olsson) mot en avgift av 50:- per dag.

 

Övriga aktiviteter

 

Programmet är inte helt klart än. Kompletterande information publiceras här successivt.

Observera att till programträffarna är även de välkomna som går på våra cirklar, men som ännu inte hunnit bli föreningsmedlemmar.

 

12 april kl 14. Arbetsdag. Den intresserade hjälper till med tvättning, städning av Biboet vid Fulltofta Naturcentrum.

 

13 april kl 18. Arbetsdag vid Biboet. Nu ska vissa målningsarbeten genomföras, även utomhus om vädret tillåter.

 

25 april. Start Fördjupningskurs i biodling med fyra träffar om 3-4 timmar vardera. Anmälan till Vuxenskolan i Hörby, tel 0415–120 98.

 

Maj-September. Information kl 13-16 varje lördags- och söndagseftermiddag i Biboet med frivilliga krafter, samtidigt som lotter i honungslotteriet och egen medförd honung försäljs.

 

Slutet av maj/början av juni. Bigårdsbesök hos Kjell Andersson, Ludvigsborg. Exakt tid kommer.

 

Juni eller augusti. Planerat besök hos Mandelmanns på Österlen. Här finns fina odlingar och egen bigård.

 

September. Honungsbedömningsträff med föreläsning i Lyby församlingshem.. Närmare besked kommer.

 

8 alt. 15 november. Årsmöte i Lyby församlingshem samt föreläsning.

 

Därutöver medverkan på mässor och marknader bl a på Fulltofta Naturcentrum och där tillfällen ges.

Vi kommer fortsatt arbeta med fadderverksamhet till de nyblivna biodlare som så önskar.

Vi skall också diskutera med kommunerna i Höör och Hörby angående blomval i grönområdena.

 

 

Dagboksnotiser om bina 2017

Kort information om binas liv och leverne i mellersta Skåne, främst från Bråvalla bigård.

 

Januari 2017. Januari var mestadels mulen med frost under nätterna, men vissa dagar med sol var ett och annat bi ute och flög. Flera bisamhällena höjde temperaturen och tycktes börja med äggläggning.

Februari 2017. Mest mulet. Kallt på nätterna och bina sitter inne. En snöperiod 8 - 16 februari lockade ut några bin ett par soliga dagar. Vintergäcken började blomma och slog ut med full styrka i slutet av månaden tillsammans med snödroppar och hassel. Blåmesen sjunger och talgoxen filar.

Mars 2017. Månaden inleddes med molnigt och ruggigt väder. Först den 10-11 mars kom sol som lockade ut bina till rensningsflygning. Även klibbal blommade då och krokus började visa blombladen. Koltrast och bofink började sjunga.

 

Hänt 2017

7 februari. De tre studiecirklarna i biodlingens grunder fortsatte med början den 7 februari. De pågår till slutet av april.

16 mars, kl 19. 24 personer åhörde föredrag om "Biodlingens och honungens historia" av Bengt Nihlgård på Metropolen i Hörby. Efteråt diskuterade 18 av de medverkande bin och biodling på PRO-matsalen till kaffe med goda bullar, bakade med honung av två PRO-damer.

 

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-03-17

 

 

 

KONTAKTER

 

Sekreteraren, Bengt Nihlgård,

tel 0413-31488, eller

e-mail bengt.nihlgard@gmail.com

 

Ordföranden Mikael Olsson,

0415-136 36, mobil 0704-13 28 36

e-mail mike.skane@hotmail.com

 

BLI MEDLEM

Medlem blir du genom att anmäla dig på

SBR.s hemsida

 

LÄNKAR

 

SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund

 

Skånes Biodlardistrikt

 

Bitillsynsmän i Skåne

 

Jordbruksverket (om bin)

 

Börjes Bisidor

 

Om bin och biodling

 

Bikupan.eu

 

Joel Svenssons Vaxfabrik, Munka Ljungby

 

LP:s Biodling AB, Säffle

 

Biredskapsfabriken Töreboda

 

Swienty

 

Länkar till diverse

 

Biboet vid Fulltofta Naturcenrum.

Hörby kommun stöder utnyttjandet av Metropolen.