VÄLKOMMEN till

 

Ringsjöortens Biodlarförening

 

Ringsjöortens Biodlarförening (RIBIOF) är en lokalförening av SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund. Vår målsättning är att främja biodlingen i mellersta Skåne och att informera om biodling, binas nytta och honungens goda effekter. Vi bedriver kursverksamhet för att få nya medlemmar. Ständiga försök görs också för att få icke anslutna biodlare i våra trakter att bli föreningsmedlemmar. Det är viktigt att alla biodlare är med på något sätt; att de får information, sköter sina bin korrekt och registrerar sin bigård.

Medlemmar. Vi har i november 2018 112 SBR-medlemmar, varav de flesta kommer från Hörby kommun, men flera även från Eslövs och Höörs kommuner. SBR-medlem och samtidig föreningsmedlem hos oss blir du genom anmälan på SBRs hemsida. Vi har eget bankgiro 5067-3771 i Sparbanken Skåne och tar gärna emot 45:- från lokalt stödjande personer, som då också får vår digitala information utan att vara medlemmar med rösträtt. Våra medlemmar har allt ifrån 2-3 och upp till 15-90 samhällen. Vår genomsnittsproduktion av honung ligger på 30-40 kg/samhälle.

Styrelsen innehåller 7 ledamöter. Under 2018 består den av:

Mikael Olsson (ordf., tillika bihälsoansvarig och bitillsynsman), Roland Palmzon (vise ordf.), Ingrid Nilsson (kassör), Bengt Nihlgård (sekr. och utbildn.ansvarig), Annika Olausson (aktivitetsansvarig), Kjell Andersson samt Maria Vilbern.

En separat honungsbedömningskommitté bedömer honungsprov från medlemmarna. Den består under 2018 av: Lena Friberg (sammankallande), Lena Palmzon samt Joakim Jönsson.

En särskild aktivitetsgrupp består av Annika Olausson (sammankallande), Eva-Lena Bonder, Jonna Karlsson, Tommy Karlsson och Johny Wighotson.

 

HISTORIK

Det finns information om Ringsjöortens Biodlarförening från 1919 och fram till nu under rubriken HISTORIK. Här hittar du äldre information om medlemmar och medlemsavgifter, produktion av honung och vad honungen har kostat, vilka aktiviteter som genomförts m m. Under de senaste åren (från 2010) finns även dagboksnotiser från bigården på Bråvalla.

Från 2008 kan du klicka på årtalen för att se vad som har hänt: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

 

PROGRAM 2018

 

Informationsbigården "Biboet" i Fulltofta

 

I Biboet vid Fulltofta Naturcentrum öppnas ett Åskådarrum ca 1 maj och hålls sedan öppet till i början av oktober. Ett bisamhälle i en demonstrationskupa finns då också att studera. Där finns information och lite informationsmaterial. Ca tre timmar (13-16) varje lördags- och söndagseftermiddag under maj till september är även Biboets Slungningsrum öppet och bemannat för demonstration, provsmakning och försäljning av lotter till ett honungslotteri och honung. Rummet utnyttjas av föreningens medlemmar för slungning efter bokning hos sekreteraren (Bengt Nihlgård) eller hos ordföranden (Mikael Olsson) mot en avgift av 50:- per dag. För utnyttjandet av vaxhanteringsmaterielen är kostnaden 100:- per dag.

 

Kurser och övriga aktiviteter 2018

 

Torsdagen den 22 November 2018 kl 19.00. Årsmöte i Lyby församlingshem. I samband med årsmötet ordnas en paneldebatt med inriktning på att svara på frågor från medlemmarna. I panelen ingår Olof Laurin, Bengt Nihlgård och Mikael Olsson. Frågor ska ha inlämnats skriftligt eller per mail senast den 15 november.

 

Vaxhantering. RIBIOF erhöll under 2017 medel från Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta för inköp av vaxhanteringsmaterial, att placeras i Biboet, Fulltofta Naturcentrum. Sådan har inköpts via Joel Svenssons Vaxfabrik. En kakgjutform kan nu utnyttjas i Biboet eller hemma efter bokning genom Bengt Nihlgård mot 100:-/dag. Vaxsmältaren har vi ännu inte lyckats få plats till, men ansökan om tillbyggnad är på gång.

 

Programmet uppdateras här kontinuerligt med kompletterande information.

Observera att till programträffarna är även de välkomna som går på våra cirklar, men som ännu inte hunnit bli föreningsmedlemmar.

Föreningen och dess medlemmar medverkar i övrigt på mässor och marknader där tillfällen ges.

Vi arbetar med mentorverksamhet till de nyblivna biodlare som så önskar.

 

 

Dagboksnotiser om bina 2018

Kort information om binas liv och leverne i mellersta Skåne, främst från Bråvalla bigård.

 

Januari 2018. Månaden inleddes med varmt, mulet väder och regn, liksom hela hösten 2017. Under hela januari var det knappt två soldagar och temperaturerna varierade mest från -2 till +2°C med några nattemperaturerer ner mot - 6-7°C.

Februari 2018. Under första februariveckan dök temperaturen ner mot -12-13°C men i huvudsak höll sig temperaturerna kring någon plusgrad på dagarna och någon minusgrad på nätterna. Ca 10 soliga dagar fanns, men bina tog det lugnt. Snön lyste med sin frånvaro.

Mars 2018. Månaden inleddes med kallt och snöigt väder, men den 6 mars sken solen och temperaturen gick upp mot 11°C i solen. Vintergäck stod i blom i snön. Flera bisamhällen passade då på att rensningsflyga, trots snö. Värme kändes i de flesta samhällen i taket. Rensning av bottnar den 18-19 mars och stödfodring fick göras av 5 kraftiga samhällen som gjort nästan helt slut på maten. Sedan snö och dåligt väder igen och vintergäck och snödroppar kom knappt till nytta för bina.

April 2018. Temperaturen gick långsamt upp, snön smälte bort och den 8-9 april blev årets dittills varmaste dagar, med temperaturer i skuggan upp mot 20°C. Krokus, snöklockor, scillor, snöglans och hassel i blom och de första vitsipporna blommade den 9 april, men bina fick ändå lite extra Nectapoll (som dock var misstänkt ljus i konsistensen) och Symbeeotic-tillskott. Talgoxe, koltrast och bofink sjöng. Snart stod sälgen i blom och den 19-20 april med rekordvarma 23°C även påskliljor och två Prunus-arter. Ärtsångare hördes samma dagar i bigården och lövsångare den 23 april, ungefär samtidgt som björk och bok började slå ut. Första skattlådan påsatt på nästan alla samhällen.

Maj 2018. Från den 4 maj rekordvarma dagar och utmärkt biväder hela månaden. En andra skattlåda krävdes omkring 12-15 maj på starka samhällen. Raps kom i full blom samtidigt med fruktträden. Den otroliga sommarvärmen fortsatte med rekordtemperaturer och slungning måste genomföras innan månadens utgång och då var ändå bara hälften taget. Torkan satte sina spår och blomningarna gick fort över.

Juni 2018. Sommarvärmen och solstrålningen fortsatte till den 10 juni då lite moln visade sig och vädret övergick tillfälligt till något svalare midsommarväder med någon regnskur. En andra slungning hade dock inte hunnits med då även linden började blomma redan den 8 juni, en hel månad tidigare än normalt. Markerna var då snustorra. Ovanligt lite insekter i övrigt och få mördarsniglar kunde noteras. Efter midsommar vidtog återigen ett mycket varmt och soligt väder. Liguster, vitklöver och lite mjölkört enda blommorna.

Juli 2018. Det enormt varma och torra vädret fortsatte, med 28 fullsoliga dagar. Bina hittade fortfarande lite pollen och nektar (bl a mjölkört och rödklöver gav fortfarande lite utbyte) och skattlådorna var fulla. Rekordskörd kunde noteras från flera samhällen. Sammantaget var nederbörden under maj-juli endast ca 70 mm. I de flesta andra delar av Skåne endast 30-50 mm.

Augusti 2018. Fortsatt torrt och varmt den första veckan, med ny rekordtemperatur upp mot 34°C. Därefter växlande väder med regnskurar. Totalt kom 87 mm regn och många växter återhämtade sig från sommarens torka. Slutslungning genomfördes successivt under hela månaden. Viktiga växter var rosenflockel och Symphoricarpus (snöbär) och Clethra alnifolia (konvaljbuske). Bisamhällena överlag kraftiga. Drivfodring genomförd med 4 liter 50% sockerlösning till varje samhälle.

September 2018. Mest mulet väder under första veckan, men en värmebölja slog till i mitten av månaden. Bina vistades mycket ute i snöbärsbuskarna och på vallarna blommade både röd- och vitklöver och i trädgården blommade kärleksört. En och annan maskros kom också i blom. Myrsyrabehandling via burkmetoden under 2 dagar genomfördes. Invintring av bisamhällena startade därefter.

Oktober 2018. Även denna månad blev ovanligt solig och varm, men avslutades med en vecka mulet och regn. Snöbär drog bin varje solig dag, liksom kärleksört. Invintringen blev klar, och i slutet av månaden behandlades med oxalsyrasockerlösning. Ytterligare en sådan behandling planeras i slutet av november.

November 2018. Månaden inleddes med milt och omväxlande dimmigt och soligt väder. Bina satt mest i klot, men många var ute vid solsken. Ovanligt starka höstfärger på löv som satt kvar nästan tre veckor längre än normalt.

 

Hänt 2018

6 februari – 14 april. De två studiecirklarna i "Biodlingens grunder" om vardera 10 träffar avslutades den 7 resp 14 april på Bråvalla och dess bigård med vårgenomgång av bisamhällen. Nästan inga varroakvalster hittades i fem kupor. Totalt 23 deltagare hade därmed genomgått en grundutbildning för biodlare det senaste året. Nya grundkurser planeras med start under hösten 2018.

16 april 2018. På Metropolen i Hörby åsåg 31 intresserade biodlare en film om "falsk honung och biodling i USA". Den visade problemen man haft med import av honung som mest bestod av kinesisk rissirap. Dessutom visades hur en stöld av 30 bikupor orsakade kaos för en biodlare som placerat ut sina kupor i Californiens mandelträdsodlingar. Före filmen berättade Bengt bl a om de problem med förorenat vax som funnits under 2017 och hur man kan kolla vaxet genom placering ett dygn i vatten. Riktigt vax behåller sin gula färg. Efteråt var det fika i PRO-lokalen mot 30:-.

26 maj 2018. Studiecirkeln i "Fördjupning Biodling" med tonvikt vid drottningodling startade den 24 april på Vuxenskolan i Hörby med 10 deltagare och Bengt Nihlgård som ledare. Den pågick till lördagen den 26 maj. Bl a 13 drottningar odlades fram.

25-26 maj 2018. GROV BISTÖLD. Natten till lördagen den 26 maj stals sammanlag 56 uppstaplingskupor med bin och honung på en gång från två biodlare som hade kuporna utställda på 6 olika platser i ett område kring Borlunda söder om Eslöv. 43 kupor var bjärt blåmålade Nackakupor och 13 kupor var gulmålade med röda tak. De flesta stod med fyra lådor på träställningar. Allt är polisanmält, men polisen har redan avskrivit ärendena. Kuporna hade lastats på lastbil och har troligen transporterats utomlands med en gång. Hemförsäkringen vill inte täcka ens de 13 bisamhällen som Patrick Nilsson, en av de drabbade, ägde. Han är inte lika chockad som sin kollega, men säger att han tack vare uppmärksamheten i tidningar, radio och TV fått mycket stöd från olika håll, vilket gjort att han trots allt känner sig hoppfull inför framtiden. Kollegan, som förlorade 43 samhällen, hade byggt upp sin verksamhet under tre-fyra års tid och var ekonomiskt beroende av den. Han är djupt deprimerad. Den som vill stödja dessa två biodlare kan höra av sig till Patrick Nilsson (070-494 51 51 eller email <till_patrick@hotmail.com> ).

2 juni 2018. 15 medlemmar gjorde ett uppskattat och mycket informativt bigårdsbesök i Fritz Brorssons bigård utanför Flyinge. Bigården har ett gynnsamt läge vid en bäck som biflöde till Kävlingeån. Fritz gillar trågkupor och har 7 samhällen som har tillgång till pollen och nektar hela vegetationsperioden. Han får alltid rekordskörd inom föreningen. Vaxmott motas med en liten kvist av äkta malört i varje sparad låda med ramar och ett tidningspapper mellan lådorna. Varroa höll han borta med exbart oxalsyra i december.

Lördagen 9 juni 2018. Ett 30-tal medlemmar träffades kl 10 i Biboet på Fulltofta där Börje Andersson demonstrerade tillverkning av olika kupor och framför allt av sin egen enkla kupa, Börjes bibo (finns på nätet). Dessutom gick Bengt och Kjell igenom hur man använder kakgjutformen som föreningen inköpt från Joel Svenssons. En sådan genomgång krävs innan man får använda denna. Samtidigt konstaterades att liksom i fjol hade någon stulit drottningen från Biboet i det lilla samhället och bina var mycket stressade. Det vax som någon dessutom satt i ett par ramar i Åskådarrummet var i stort sett nästan bara paraffin.

Torsdagen 2 augusti 2018. Ett 25 -tal medlemmar samlades till bigårdsträff hemma hos Per Berlin på Hulta gård i Killhult. Per och hans sambo Ellinor visade hela gården med kycklingar, höns och tuppar, 16 bisamhällen och massor av grönsaks- och andra växtodlingar. Dessutom en begynnande gårdsbutik med ägg, honung, sylter och grönsaker. Bina var fortfarande igång trots långvarig torka och drog förmodligen på klockljung och ljung på den närliggande Hulta mosse, där de redan blommade! Det blev en varm och diskussionsfylld kväll, där allt från årets enorma honungsresultat, till invintring och sjukdomar diskuterades.

Måndagen 17 September 2018. 26 föreningsmedlemmar samlades till honungsbedömning i Lyby församlings-hem. 23 st lämnade in en burk för föreningens bedömning och uppvisade signerade Bihusesyn-häften. Medan bedömningen pågick fikades det. Två vinnare utsågs och de lämnade ytterligare en burk för vidarebefordran till Skånedistriktets bedömningskommitté. De är med i Skånska Honungsmästerskapet. Honungsproverna varierade ovanligt starkt i färg och konsistens, från ljus rapshonung till mörkbrun bladhonung. Vid 19-tiden höll Mathis Kögel ett intressant föredrag om Andelshonung efter de principer som han utarbetat. Detta refereras på annan plats.

Tisdagen 26 september 2018. En ny studiecirkel i "Biodlingens grunder" startade med 12 nya deltagare.

 

 

Upp

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-11-10

 

Bi i lavendelblommor(BN).

 

 

KONTAKTER

 

Sekreteraren, Bengt Nihlgård,

tel 0413-31488, mobil 070-945 03 76

e-mail bengt.nihlgard@gmail.com

 

Ordföranden Mikael Olsson,

0415-136 36, mobil 070-413 28 36

e-mail mike.skane@hotmail.com

 

BLI MEDLEM

Medlem blir du genom att anmäla dig på

SBR.s hemsida

 

LÄNKAR

 

SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund

 

Skånes Biodlardistrikt

 

Bitillsyn i Skåne

 

Jordbruksverket (om bin)

 

Börjes Bisidor

 

Om bin och biodling

 

Bikupan.eu

 

Joel Svenssons Vaxfabrik, Munka Ljungby

 

LP:s Biodling AB, Säffle

 

Biredskapsfabriken Töreboda

 

Swienty

 

Länkar till diverse

 

Biboet vid Fulltofta Naturcentrum.

Hörby kommun stöder utnyttjandet av Metropolen.

Ringsjöortens Biodlarförening

(RIBIOF)