Ringsjöortens Biodlarförening

(RIBIOF)


VÄLKOMMEN till


Ringsjöortens Biodlarförening


Ringsjöortens Biodlarförening (RIBIOF) är en lokalförening av SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund. Vår målsättning är att främja biodlingen i mellersta Skåne och att informera om biodling, binas nytta och honungens goda effekter. Vi bedriver kursverksamhet för att få nya medlemmar. Ständiga försök görs också för att få icke anslutna biodlare i våra trakter att bli föreningsmedlemmar. Det är viktigt att alla biodlare är med på något sätt; att de får information, sköter sina bin korrekt och registrerar sin bigård.

Medlemmar. Vi har i januari 2019 112 SBR-medlemmar, varav flera kommer från Hörby kommun, men många även från Eslövs och Höörs kommuner. SBR-medlem och samtidig föreningsmedlem hos oss blir du genom anmälan på SBRs hemsida. Vi har eget bankgiro 5067-3771 i Sparbanken Skåne och tar gärna emot 50:- från lokalt stödjande personer, som då också får vår digitala information utan att vara medlemmar med rösträtt. Våra medlemmar har allt ifrån 2-3 och upp till 15-90 samhällen. Vår genomsnittsproduktion av honung ligger på 30-40 kg/samhälle.

 

Styrelsen innehåller 7 ledamöter. Under 2019 består den av:

Mikael Olsson (ordf., tillika bihälsoansvarig och bitillsynsman), Roland Palmzon (vise ordf.), Ingrid Nilsson (kassör), Bengt Nihlgård (sekr. och utbildn.ansvarig), Kjell Andersson samt Maria Vilbern. Annika Olausson dessvärre avliden.

En separat honungsbedömningskommitté bedömer honungsprov från  medlemmarna. Den består under 2019 av: Lena Friberg (sammankallande), Ragnar Andersson samt Joakim Jönsson.

En särskild aktivitetsgrupp består av Jonna Karlsson, Tommy Karlsson, Susan Olsson och Johny Wighotson.


 HISTORIK

Det finns information om Ringsjöortens Biodlarförening från 1919 och fram till nu under rubriken HISTORIK. Här hittar du äldre information om medlemmar och medlemsavgifter, produktion av honung och vad honungen har kostat, vilka aktiviteter som genomförts m m. Under de senaste åren (från 2010) finns även dagboksnotiser från bigården på Bråvalla.

Från 2008 kan du klicka på årtalen för att se vad som har hänt: 2008,   2009,   2010,   2011,   2012201320142015, 201620172018, 2019.


PROGRAM 2019


Informationsbigården "Biboet" i Fulltofta


I Biboet vid Fulltofta Naturcentrum öppnas ett Åskådarrum ca 1 maj och hålls sedan öppet till i slutet av september. Ett bisamhälle i en demonstrationskupa finns då också att studera. Där finns information och lite  informationsmaterial. Ca tre timmar (13-16) varje lördags- och söndagseftermiddag under maj till september är även Biboets Slungningsrum öppet och bemannat för demonstration, provsmakning och försäljning av lotter till ett honungslotteri och honung. Rummet utnyttjas av föreningens medlemmar för slungning efter bokning hos sekreteraren (Bengt Nihlgård) mot en avgift av 50:- per dag. För utnyttjandet av vaxhanteringsmaterielen är kostnaden 25:-/kg pressade vaxmellanväggar och 1:- per smält ram.


Vaxhantering i Bivaxen. RIBIOF erhöll under 2017 medel från Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta för inköp av vaxhanteringsmaterial, att placeras i Biboet, Fulltofta Naturcentrum. Sådan inköptes via Joel Svenssons Vaxfabrik. En kakgjutform kan nu utnyttjas i Biboet eller hemma efter bokning genom Bengt Nihlgård. Vaxsmältaren har placerats vid sidan av Biboet i en tillbyggnad som döpts till "Bivaxen". Mittskåne Utveckling (Leader) gav bidrag via Jordbruksverkets Leaderprogram till denna. Bygglov ordnades genom Stiftelsen Skånska Landskap, som formellt äger byggnaden eftersom den står på deras mark. Smälta biramar bör tvättas och kokas med kaustiksoda, något som ännu inte går att utföra i Fulltofta.


Kurser och övriga aktiviteter 2019


Biodling nybörjare. En studiecirkel med grunder i biodling för nya biodlare startade den 24 september och en extra cirkel gick igång den 2 oktober. Cirklarna omfattar 5 träffar under hösten 2019 och 5 träffar under våren 2020 om 3-4 timmar per träff. Anmälningar går till Studieförbundet Vuxenskolan på deras hemsida, SV Skåneland.Ttalt har 20 deltagare antagits. Ledare är Bengt Nihlgård.


19 oktober. Skånedistriktet har utbildningsdag i Torna Hällestad (Boklunden). Föredrag av "Gröna Sara" om blommor för bin och av Janis Kronbergs från Riga som presenterar en app för bigården. På eftermiddagen en paneldebatt om avel för sjukdomsbekämpning. Anmälan senast den 10 okt. på distriktets hemsida.


21 november. Årsmöte för Ringsjörtens Biodlarförening. Kl 19 i Lyby församlingssal. En frågestund kring diverse olika problem inom biodlingen planeras till en svarspanel. Frågor ska inlämnas senast en vecka innan, dvs senast den 14 november, till Bengt.


Programmet uppdateras här kontinuerligt med kompletterande information.

Observera att till programträffarna är även de välkomna som går på våra kurser/cirklar, men som ännu inte hunnit bli föreningsmedlemmar.

Föreningen och dess medlemmar medverkar på mässor och marknader där tillfällen ges.

Vi arbetar med mentorverksamhet till de nyblivna biodlare som så önskar.

        


                              Dagboksnotiser om bina 2019

                 Kort information om binas liv och leverne i mellersta Skåne, främst från Bråvalla bigård.


Januari 2019. Månaden dominerades av nollgradiga förhållanden och mestadels svaga-måttliga vindar. Några nätter med lägre temperatur, -7°C och aldrig över +6°C. Nederbörd måttlig, bara lite snö.

Februari 2019. Hela månaden karakteriserades av ovanligt milt väder och med ett antal solskensdagar, fr a i slutet av månaden. Bina rensningsflög redan den 13 februari, det tidigaste i bigårdens 43-åriga historia. Från mitten av månaden blommade snödroppar och vintergäck som besöktes flitigt. Hasseln blommade också ovanligt rikt och enstaka krokus visade sig.

Mars 2019. Vårvädret fortsatte någon dag och alla bisamhällen var igång med polleninsamling och äggläggning. Men sedan kom ett par veckor med moln och mycket regn (105 mm) under 14 dagar. Scilla, snöglans, krokus, luktviol och hästhov blommade fr a i slutet av månaden, då också sälg började blomma. Stora samhällen hade 5 yngelramar och utjämning gjordes till några som var mindre. Foder fanns det gott om.

April 2019. Månaden inleddes med sol och bina drog för fullt på Scilla, sälg, hästhov m m. Soligt och torrt väder, men kalla nätter fortsatte till mitten av månaden. Vit- och gulsippor började blomma från 10 april, liksom berg-körsbär (Prunus incica). Björkarna började slå ut ca 17 april och skattlådor sattes på de starka samhällena.

Maj 2019. Månaden karakteriserades av omväxlande väder, med två tunga frostnätter (-5°C) i början då fruktträden blommade. Bisamhällena hade dock kommit igång bra och mot slutet av månaden hade många kommit i svärmstämning om de inte utökats ordentligt. Slungning var aktuell i sista veckan av maj eftersom rapsblomningen var på upphällningen. Draget omfattade även bl a fruktträd och Cotoneaster.

Juni 2019. Det omväxlande vädret med ofta mulet väder, ibland små skurar och lite åska, men rätt mycket sol dessemellan fortsatte. Slungning gjordes av en låda per samhälle i första veckan av juni och av en eller två lådor per samhälle i slutet av juni. Draget hade då varit på björnbär, hallon, parklind och en del annat.

Juli 2019. Ett mulet småregnigt väder inledde juli månad, men övergick i växlande väder. I mitten av månaden kom ett skyfall på 50 mm. Totalt under juli föll ca 100 mm regn. Bina drog på bl a vitklöver och liguster.

Augusti 2019. Det växlande vädret fortsatte till den 20 augusti då en extrem värmebölja satte in, ofta med åskväder. Bina hade inte mycket att dra på och honungsskörden blev ovanligt liten, men bina fortsatte med yngelläggning och drivfodring med 3 kg socker genomfördes. Pollenramar och honungsramar i yngel-rummen fick huvudsakligen vara ifred. Kärleksört, snöbär och rosenflockel drog bin.

September 2019. En varm inledning övergick i regnigt och kallare väder under större delen av månaden. Endast ca 4 dagar på hela månaden med sol. Bina vintermatades med 12-15 kg sockerlösning per samhälle. Varroanedfallet var lågt och ingen myrsyrabehandling genomfördes.

Oktober 2019. Det molniga vädret fortsatte, även med kraftigt regn (34 mm en natt). Bina verkade ha slutat med yngelproduktionen tidigt.Hänt 2019

23 januari. Styrelseledamoten Annika Olausson avled i cancer den 30 december och jordfästes den 23 januari på Ven, hennes favoritö. Hon blev 63 år. Hon var programansvarig i styrelsen och saknas djupt.


Grundkursen i Biodling fortsatte med 5 träffar under februari-mars och avslutades för 12 nöjda nya biodlare.


23 februari. Skånes Biodlardistrikt höll årsmöte på Kurhotellet i Tyringe. Sist på årsmötet utsågs Ringsjöortens biodlarförening till "Årets förening" (se vidstående bilder). Efter lunch talade Ingvar Arvidsson från Bengtsfors (Dalsland) mycket informativt om Nordbi-projektet och det nordiska biet. Läs om detta på www.nordbi.se. Vill man stötta Nordbi så betala in 200:- på bankgiro 5698-7548.


27 mars, Träning i mellanväggspressning. 16 föreningsmedlemmar samlades hemma hos Bengt Nihlgård i  Rolsberga kl 18.30, för att lära sig hantera mellanväggspressen. Alla tränade sig ett par gånger och ca 2 kg vax förbrukades till 30 mellanväggar. Efteråt fikades och diskuterades vaxhantering och yngelröta i bordtennisrummet på Bråvalla.


6-7 april. Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) hade årsmöte i Linköping på förnäma Scandic Frimurarhotell. Som ordförande för mötet fick oväntat RIBIOFs sekreterare Bengt Nihlgård hoppa in. Se vidare www.biodlarna.se. 


24 april. I Lyby församlingshem samlades 21 föreningsmedlemmar kl 19 för att titta på film och diskutera olika drottningodlingsprinciper och hur man kan göra avläggare. Efter fika gick dessutom Mikael igenom vilka nya bitillsynsregler som gäller under året.


3 juni.  13 föreningsmedlemmar åkte för bigårdsbesök hemma hos Håkan Albrektsson i Ramsåsa, Björkhaga i Tomelilla kommun. Håkan är stor drottningodlare som producerar och säljer flera hundra drottningar varje år och vi tog del av hans metoder och mångåriga erfarenheter.


1 och 8 juni. Två fördjupningskurser med fr a drottningodling genomfördes i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan i Hörby och i Rolsberga på Bråvalla bigård. Kurserna omfattade fyra träffar om 14 timmar vardera och gick igenom honungshantering, sjukdomar samt drottningodling. Antalet deltagare var 9 resp. 6 på de två cirklarna. Alla som önskade fick var sin oparade drottning med sig hem.


10-20 juni. Förberedande arbeten vid Biboet i Fulltofta utfördes genom utmätning av den tillkommande bodens placering. Grävning för att ta bort grästäcket genomfördes, liksom utläggning av grus som transporterades till platsen av Lars Sjöberg. Vidare grävdes ledningar för el och vatten ner. Därefter lades en plastfilt på och Lars fyllde på 4 m3 hämtad grus upp till ca 1 dm höjd. Allt utjämnades och plattades till med maskin av Mikael. På gruset placerades till sist de bärande cementplattorna. Efter några dagar kom transporten med baracken och den lyftes på plats.


27 juni. Omlarvningskväll kl 18. 21 föreningsmedlemmar samlades vid Biboet på Fulltofta Naturcentrum för att ta del av Håkan Albrektssons yngel från två olika serier av Buckfast. Man kunde själv omlarva, men Håkan hjälpte hela tiden till, och en list om 10 larver kostade 75:-. Cell-list med cellkoppar samt våt handduk hade var och en med sig. Bisamhälle/cellbyggare hade var och en förberett hemma, oftast genom att flytta upp ett par yngelramar i skattlådan dagen före.


17 augusti. 100-årsfirande samt invigning av Bivaxen vid sidan av Biboet vid Fulltofta Naturcentrum. Kl 13-15 deltog ett 40-tal av föreningens medlemmar samt inbjudna gäster från Skånes Biodlardistrikt, Stiftelsen Skånska Landskap och Leader Mittskåne för firande av föreningens 100 år. Som inbjuden gäst deltog även Knut Sjögren, föreningens meste ordförande under 32 år (se Historik). Det blev välkomsttal av Bengt Nihlgård, tal av Leo de Geer och av Matts Behrens och den senare klippte det blågula bandet till Bivaxen i en kort invigningsceremoni. Sedan fick alla som ville grillad korv av olika slag, kaffe eller läsk med tilltugg. Dessutom gick de flesta runt i en tipsrunda om bin och honung, där de bästa samlade på sig 9 poäng och fick en liten burk med flytande honung.


18 september. Honungsbedömning i Lyby församlingssal. 26 föreningsmedlemmar med burkar samlades mellan kl 18-19 för inlämning och bedömning av honung. Alla deltog samtidigt i det Skånska Honungs-mästerskapet. De två bästa burkarna bedömdes komma från Kjell Andersson och Sven-Ingvar Johansson. Deras provburk överlämnas sedan till distriktet vid deras bedömning den 24 september. Alla uppvisade även genomförd Bihusesyn-kontroll. Efter fika talade Bengt Nihlgård sedan om propolis, dess ursprung, kemi och alla dess potentiella användningsområden i hälsans tjänst.


24 september. Start av Studiecirkel 1 i biodling kl 19 i Vuxenskolans lokal i Hörby. Ledare Bengt Nihlgård samt 10 deltagare.


2 oktober. Start av Studiecirkel 2 i biodling kl 19 i Vuxenskolans lokal i Hörby. Ledare Bengt Nihlgård samt 10 deltagare.

Upp
Senast uppdaterad 2019-10-17


 

Bi i lavendelblommor(BN).KONTAKTER


Sekreteraren, Bengt Nihlgård,

tel 0413-31488, mobil 070-945 03 76

e-mail bengt.nihlgard@gmail.com


Ordföranden Mikael Olsson,

0415-136 36, mobil 070-413 28 36

e-mail mike.skane@hotmail.com


BLI MEDLEM

Medlem blir du genom att anmäla dig på

SBR.s hemsida


 LÄNKAR


SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund


Skånes Biodlardistrikt


Bitillsyn i Skåne


Jordbruksverket (om bin)


Börjes Bisidor


Om bin och biodling


Bikupan.eu


Joel Svenssons Vaxfabrik, Munka Ljungby


LP:s Biodling AB, Säffle


Biredskapsfabriken Töreboda


Swienty


Länkar till diverse


Biboet vid Fulltofta Naturcentrum.

Fem nöjda diplommottagare:

Mikael, Roland, Maria, Bengt och Kjell.

Lars fyller på grus i den utgrävda ytan under Mikaels överinseende.

Mikael plattar till underlaget.

Bivaxen lyft ner på sin plats

Bivaxen nästan färdigmålad.

Håkan Albrektsson hjälper till med yngel-

omlarvning i Fulltofta vid Biboet.