Ringsjöortens Biodlarförening

Bilder från olika tillfällen

Bilderna har tagits av Bengt Nihlgård (BN), Tage Britzelli (TB) eller Margareta Karlsson (MK)


Hästhov (Tussilago farfara) ger utmärkt pollen tidigt på våren (BN).

Bilder från Informationsbigården i Fulltofta

 

Ett informations-/demonstrationsbihus, ”Biboet”, började uppföras vid Fulltofta Naturcentrum i sista veckan av mars 2011.

Det genomfördes som Leaderprojekt tillsammans med Mellanskånes Biodlarförening och Biboet stod klart i juni 2011.

1. Biboet ligger ca 75m sydväst om Fulltofta Naturcentrum (BN)

4. Sven-Åke i aktion (BN)

7. Några optimistiska biodlare (BN)

10. Börje skruvar av fönsterlister(BN)

13. Så långt hann vi den 17/4 (BN)

16. Pia målar demonstrationsplanket (BN)

19. Tage grundoljar inomhus den 14/5 (BN)

2. Byggmästare Sven-Åke Andersson från Bjärnum snickrar (BN)

5. Baksidan av Biboet (BN)

8. Pia får hjälp av Börje (BN)

11. Sebastian målar innertak (BN)

14. Täckmålning snart klar 7/5 (BN)

17. Bengt målar silvergrått (TB)

20. Margareta grundoljar lister (BN)

3. Elektrikern från El-Olle i Vittsjö drar el-ledningar i tak och väggar (BN)

6. Biboet framifrån (BN)

9. Margareta och Inger grundoljar (BN)


12. Kent målar lister (BN)

15. Gunnel och Rolf efter täckmålning (BN)

18. Stefan Olsson på besök (TB)

21. Börje målar listerna vita  (TB)

22. Börje i målarposé (TB)

25. Nästan färdigmålat utomhus (BN)

28.Ett minifluster sätts upp (TB)

31. Singelutkörning 8/6 (TB)

34. Singeln på gångstig utlagd (BN)

23. Biboet ligger vid en hästhage (BN)

26. Demonstrationsbikupa på plats (BN)

29. Miniflustret sitter på ostsidan av Biboets plattform (BN)

32. Sebastian med skottkärra (TB)

35. Trappa på plats av Sven-Åke och Mikael 11/6 (BN)

24. Fulltofta Naturcentrum är nära (BN)

27. Bengt inspekterar demo-kupan  (TB)

30. Hästhagen den 8/6 2011 (TB)

33. Efter utfört jobb (TB)

36. Ingången klar (BN)

37. Mikael skär till socklar (BN)

40. Slungan ska packas upp (BN)

43. Börje har placerat ett litet bisamhälle i demo-kupan (BN)

46. Informationsskyltar har satts upp (BN)

38. Sven-Åke har bytt fönster (BN)

41. Slungan klar, pallar har tillkommit (BN)

44. Ett Sedum-tak placeras ut den 16 juni (BN)

47. Börjes Bibo finns uppställt (BN)

39. Det mesta av inredningen har satts på plats 11/6 2011 (BN)

42. Vattnet har kopplats in med en liten varmvattenberedare (BN)

45. Taket besöktes snabbt av fjärilar, humlor och andra bin (BN)

48. Anders Paulsson deklamerade vid invigningen 17/6 2011. (BN)

49. Stefan Olsson talade för Stiftelsen Skånska Landskap (BN)

50. Bo Lindahl talade för SBR och Skånes Biodlardistrikt (BN)

51. Pia inbjöd till besiktning av Biboet (BN)

52. Sofie från Skånska Dagbladet gjorde besök 20/6 2011. (BN)

55. Sedumtaket på Biboet juni 2015. (BN)

53. Slungningsrummet från ingången (BN)

56. Inoljning av entren på Biboet, april 2017. (BN)

54. Slungningsrummets arbetsbänk (BN)

57. Annika gnider in träolja på utebordet i Biboet i april 2017. (BN)

Copyright © All Rights Reserved