Tillbaka

Börjes BIBO

En lättsnickrad bikupa - Nu ännu lättare konstruktion! Ändrad april 2013.

Låda för 10 lågnormalramar

Låda för 10 lågnormalramar

Lådans väggar består inifrån räknat av 4 mm vattenfast plywood, 28 mm värmeisolering och en ytterbeklädnad av board (3,2 mm), alternativt plywood eller tunn träpanel. In och utsida spikas på 28 mm breda lister. Som värmeisolering används mineralull (glasull eller stenull).

Lådans vikt ca 3,5 kg.

Material - kaplista

1 skiva plywood 1220 x 2440 räcker till 6 lådor.
1 skiva board 1220 x 2440 räcker till 6 lådor.
Glespanelvirke 70 x 28 är ett billigt material lämpligt att klyva till lister med angivna mått. Det går åt ca 2 m glespanel per låda.
 Mineralull finns inte med 28 mm tjocklek. Skär till ur 70 mm regelskiva och klyv till rätt tjocklek vid monteringen. 1 skiva räcker till 4 lådor.
Totalt 26 delar i trä + mineralull, spik och skruv.

Tillkapade delar

Detalj

Material

Kapmått

Antal

Bearbetning

Sida inv
4 mm plywood
213 x 443
2

Gavel inv
4 mm plywood 227 x 382
2

Sida utv
Board 3,2 mm (alt.plywood)
227 x 446
2
Greppurtag, 22x110
Gavel utv
Board 3,2 mm (alt.plywood) 227 x 460
2

Bärlist
Trä 28 x 34
445
2
Rambärarfals 17x8
Sida under
Trä 28 x 16 445
2

Greppurtag
Trä 28 x 16 180
2

Mellanlägg
Trä 28 x 22 35
4

Vertikal
Trä 28 x 22 196
4
Hål, D=3, för skruv
Gavel över Trä 28 x 16 405
2

Gavel under Trä 28 x 16 381
2

Isolering sida
Mineralull 28 mm
180 x 445
2

Isolering gavel Mineralull 28 mm 198 x 338
2

Spik
Dyckert 25 x 1,4 fz

~150

Skruv
50 x 4 fz

4

Yta inv
Uretanlack, giftfri

0,1 liter

Yta utv
Alkydoljefärg, tunnt skikt

0,05 literArbetsbeskrivning

Kapa delarna enligt tabellen ovan med toleransen +/- 1 mm

  • En liten handcirkelsåg är lämplig för att dela skivmaterialet i remsor och kapa. En rak bräda, tvingar, underläggsbitar och ett stabilt bord underlättar arbetet. 
  • Trämaterialet klyvs lättast med ett bänksåg eller ett bandsåg även om det går med handcirkelsåget. För kapning av trälisterna kan det räcka med en handsåg - och en såglåda för att få vinkelräta snitt.
  • En begagnad fintandad sågklinga kan användas för tillskärning av isoleringen. Gör gärna en mall i board att skära efter.

Bearbeta detaljerna

Rambärarfals i bärlisten

Det går lättast att såga falsen i glespanelbrädans kanter innan den klyvs.

Bärlist
Alternativ.
I stället för att såga eller fräsa fals kan man bygga upp profilen av 20 x 34 och ett mellanlägg 8 x 15. Om man tar 2 remsor av 4 mm plywood (spill) som mellanlägg så behövs ingen extra virkesdimension.

Förborrat skruvhål i vertikallist

Fuktrörelser i ramarnas överlist vill gärna trycka isär bärlisterna. En skruv genom vertikalen ut i bärlisten håller ihop och styvar upp. Vertikalen förborras, D=3, för att inte spricka. Borrdiametern kan behöva anpassas efter skruven.

Vertikallist

Greppurtag på sidornas ytterbeklädnad

Märk upp enl dessa mått. Borra (2) hål (D=20). Såga med elsticksåg efter linjen.
Använd den första som mall att rita efter.

Utsida

Spika sida invändigt

Det behövs en spikfixtur (se beskrivning) för att fixera delarna och naturligtvis hammare. Måttskiss
SidaHörnskruv

Skruv i hörnen håller ihop konstruktionen.

Skruva genom hålet i vertikalen och in i bärlisten. Bärlisten kan behöva förborras med 2,5-3 mm borr för att inte spricka.

Spika gavel invändigt 

Spikad gavel före isolering och ytterbeklädnad. Använd tidigare beskriven spikfixtur.
Gavel

Montera isoleringen i sidor och gavlar

Isoleringe tillpassas
Skär ut och passa till isoleringen. Klyv bort till rätt tjocklek med en fintandad sågklinka.


Isolering på plats
Sidor och gavlar för 10 lådor med isolering på plats

Spika utvändig beklädnad på sidor och gavlar

Fixera ytterbeklädnaden noga, inget får sticka ovanför eller nedanför lådkanten och inte heller utanför vertikalernas ytterplan. Lägg under något som svarar emot vid spikning av sidorna.

Sätt samman sidor och gavlar och spika färdigt

Montera samman sidor och gavlar. Kontrollera att ovansidorna ligger noga i samma plan, likaså undersidorna. Spika först invändigt. Vid utvändig spikning behövs ett mothåll invändigt. Tips: Häng upp lådan på ett par kraftiga reglar mellan två bord.

Lackera invändigt

Stryk tät (uretan-)lack invändigt och på lådans över och underkant.

Måla utvändigt

Stryk ett tunnt skikt pigmenterad alkydoljefärg utvändigt. Obs! endast en gång. Ytterskiktet måste vara öppet för fuktdiffusion. Måla aldrig om, tvätta i stället.
När färgen torkat är lådan klar att tas i bruk.Till början