VÄLKOMMEN till

 

Ringsjöortens Biodlarförening

 

Ringsjöortens Biodlarförening (RIBIOF) är en lokalförening av SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund. Vår målsättning är att främja biodlingen i mellersta Skåne och att informera om biodling, binas nytta och honungens goda effekter. Vi bedriver kursverksamhet för att få nya medlemmar. Ständiga försök görs också för att få icke anslutna biodlare i våra trakter att bli föreningsmedlemmar. Det är viktigt att alla biodlare är med på något sätt; att de får information, sköter sina bin korrekt och registrerar sin bigård.

Medlemmar. Vi har i januari 2019 112 SBR-medlemmar, varav flera kommer från Hörby kommun, men många även från Eslövs och Höörs kommuner. SBR-medlem och samtidig föreningsmedlem hos oss blir du genom anmälan på SBRs hemsida. Vi har eget bankgiro 5067-3771 i Sparbanken Skåne och tar gärna emot 50:- från lokalt stödjande personer, som då också får vår digitala information utan att vara medlemmar med rösträtt. Våra medlemmar har allt ifrån 2-3 och upp till 15-90 samhällen. Vår genomsnittsproduktion av honung ligger på 30-40 kg/samhälle.

Styrelsen innehåller 7 ledamöter. Under 2019 består den av:

Mikael Olsson (ordf., tillika bihälsoansvarig och bitillsynsman), Roland Palmzon (vise ordf.), Ingrid Nilsson (kassör), Bengt Nihlgård (sekr. och utbildn.ansvarig), Kjell Andersson samt Maria Vilbern. Annika Olausson dessvärre avliden.

En separat honungsbedömningskommitté bedömer honungsprov från medlemmarna. Den består under 2019 av: Lena Friberg (sammankallande), Ragnar Andersson samt Joakim Jönsson.

En särskild aktivitetsgrupp består av Jonna Karlsson, Tommy Karlsson, Susan Olsson och Johny Wighotson.

 

HISTORIK

Det finns information om Ringsjöortens Biodlarförening från 1919 och fram till nu under rubriken HISTORIK. Här hittar du äldre information om medlemmar och medlemsavgifter, produktion av honung och vad honungen har kostat, vilka aktiviteter som genomförts m m. Under de senaste åren (från 2010) finns även dagboksnotiser från bigården på Bråvalla.

Från 2008 kan du klicka på årtalen för att se vad som har hänt: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

 

PROGRAM 2019

 

Informationsbigården "Biboet" i Fulltofta

 

I Biboet vid Fulltofta Naturcentrum öppnas ett Åskådarrum ca 1 maj och hålls sedan öppet till i början av oktober. Ett bisamhälle i en demonstrationskupa finns då också att studera. Där finns information och lite informationsmaterial. Ca tre timmar (13-16) varje lördags- och söndagseftermiddag under maj till september är även Biboets Slungningsrum öppet och bemannat för demonstration, provsmakning och försäljning av lotter till ett honungslotteri och honung. Rummet utnyttjas av föreningens medlemmar för slungning efter bokning hos sekreteraren (Bengt Nihlgård) eller hos ordföranden (Mikael Olsson) mot en avgift av 50:- per dag. För utnyttjandet av vaxhanteringsmaterielen är kostnaden 25:-/kg pressade vaxmellanväggar och 1:- per smält ram.

 

Vaxhantering och tillbyggnad av Biboet. RIBIOF erhöll under 2017 medel från Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta för inköp av vaxhanteringsmaterial, att placeras i Biboet, Fulltofta Naturcentrum. Sådan har inköpts via Joel Svenssons Vaxfabrik. En kakgjutform kan nu utnyttjas i Biboet eller hemma efter bokning genom Bengt Nihlgård mot ersättning. 25:-/kg pressade vaxmellanväggar. Vaxsmältaren har vi ännu inte lyckats få plats till, men Mittskåne Utveckling har 2018 gett bidrag via Jordbruksverkets Leaderprogram till en tillbyggnad. Ansökan om bygglov har inlämnars av Stiftelsen Skånska Landskap, som formellt kommer äga byggnaden eftersom den står på deras mark. Byggnaden hoppas vi blir användbar till våren. Vi väntar på kommunens klartecken.

Kostnaden för utnyttjande av vaxsmältaren är 1:- per smält ram. Ramarna måste sedan tvättas och helst kokas med kaustik soda.

 

Kurser och övriga aktiviteter 2019

 

Grundkursen i Biodling fortsätter under februari-april.

 

Fördjupningskurs i biodling startar i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan tisdagen den 23 april kl 19 i Hörby. Kursen omfattar fyra träffar om sammanlagt 14 timmar. Den omfattar honungshantering, sjukdomar samt drottningodling. Anmälan sker på nätet under SV Vuxenskolan, Skåneland. Max 10 deltagare.

 

27 mars, Träning i mellanväggspressning. De som inte lärt sig hantera mellanväggspressen är välkomna hem till Bengt Nihlgård på Bråvalla, Rolsberga kl 18.30 för genomgång. Anmäl dig senast den 25 mars till Bengt (070-945 03 76 eller bengt.nihlgard@gmail.com). Medtag egen fika.

 

6-7 april. Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) har årsmöte i Linköping, Scandic Frimurarhotell. Se info på www.biodlarna.se.

 

24 april. Filmvisning drottningodling samt information kring avläggare, nya bitillsynsregler. Kl 19 i Lyby församlingshem. Fika serveras.

 

3 juni. Bigårdsbesök. Närmare information kommer.

 

27 juni. Omlarvningsdag. Samling i Biboet, Fulltofta Naturcentrum. Samtidigt räknar vi med demonstration av vaxmältning och mellanväggspressning.

 

17 augusti. Planerad invigning av tillbyggnaden i Biboet, Fulltofta Naturcentrum, kl 10-12.

 

18 september. Honungsbedömning i Lyby församlingssal kl 18. Föreläsning.

 

24 september. Start grundkurs i biodling kl 19. Ev. i Biboet, Fulltofta.

 

21 november. Årsmöte för Ringsjörtens Biodlarförening. Kl 19 i Lyby församlingssal.

 

Programmet uppdateras här kontinuerligt med kompletterande information.

Observera att till programträffarna är även de välkomna som går på våra kurser/cirklar, men som ännu inte hunnit bli föreningsmedlemmar.

Föreningen och dess medlemmar medverkar i övrigt på mässor och marknader där tillfällen ges.

Vi arbetar med mentorverksamhet till de nyblivna biodlare som så önskar.

 

Dagboksnotiser om bina 2019

Kort information om binas liv och leverne i mellersta Skåne, främst från Bråvalla bigård.

 

Januari 2019. Månaden dominerades av nollgradiga förhållanden och mestadels svaga-måttliga vindar. Några nätter med lägre temperatur, -7°C och aldrig över +6°C. Nederbörd måttlig, bara lite snö.

Februari 2019. Hela månaden karakteriserades av ovanligt milt väder och med ett antal solskensdagar, fr a i slutet av månaden. Bina rensningsflög redan den 13 februari, det tidigaste i bigårdens 42-åriga historia. Från mitten av månaden blommade snödroppar och vintergäck som besöktes flitigt. Hasseln blommade också ovanligt rikt och enstaka krokus visade sig.

Mars 2019. Vårvädret fortsatte någon dag och alla bisamhällen var igång med polleninsamling och äggläggning. Men sedan kom ett par veckor med moln och mycket regn (105 mm) under 14 dagar. Scilla, snöglans och hästhov började blomma.

 

Hänt 2019

23 januari. Styrelseledamoten Annika Olausson avled i cancer den 30 december och jordfästes den 23 januari på Ven, hennes favoritö. Hon blev 63 år. Hon var programansvarig i styrelsen och saknas djupt.

 

23 februari. Skånes Biodlardistrikt höll årsmöte på Kurhotellet i Tyringe. Sist på årsmötet utsågs Ringsjöortens biodlarförening till "Årets förening" (se vidstående bilder). Efter lunch talade Ingvar Arvidsson från Bengtsfors (Dalsland) mycket informativt om Nordbi-projektet och det nordiska biet. Läs om detta på www.nordbi.se. Vill man stötta Nordbi så betala in 200:- på bankgiro 5698-7548.

 

 

 

Upp

 

 

 

Senast uppdaterad 2019-03-19

 

Bi i lavendelblommor(BN).

 

 

KONTAKTER

 

Sekreteraren, Bengt Nihlgård,

tel 0413-31488, mobil 070-945 03 76

e-mail bengt.nihlgard@gmail.com

 

Ordföranden Mikael Olsson,

0415-136 36, mobil 070-413 28 36

e-mail mike.skane@hotmail.com

 

BLI MEDLEM

Medlem blir du genom att anmäla dig på

SBR.s hemsida

 

LÄNKAR

 

SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund

 

Skånes Biodlardistrikt

 

Bitillsyn i Skåne

 

Jordbruksverket (om bin)

 

Börjes Bisidor

 

Om bin och biodling

 

Bikupan.eu

 

Joel Svenssons Vaxfabrik, Munka Ljungby

 

LP:s Biodling AB, Säffle

 

Biredskapsfabriken Töreboda

 

Swienty

 

Länkar till diverse

 

Biboet vid Fulltofta Naturcentrum.

Hörby kommun stöder utnyttjandet av Metropolen.

Ringsjöortens Biodlarförening

(RIBIOF)