Ringsjöortens Biodlarförening

(RIBIOF)

 

VÄLKOMMEN till

 

Ringsjöortens Biodlarförening

 

Ringsjöortens Biodlarförening (RIBIOF) är en lokalförening av SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund. Vår målsättning är att främja biodlingen i Mellanskåne och att informera om biodling, binas nytta och honungens goda effekter. Vi bedriver kursverksamhet för att få nya medlemmar. Ständiga försök görs också för att få icke anslutna biodlare i våra trakter att bli föreningsmedlemmar. Det är viktigt att alla biodlare är med på något sätt; att de får information, sköter sina bin korrekt och registrerar sin bigård.

Medlemmar. Vi har 90 SBR-medlemmar, varav de flesta kommer från Hörby kommun, men flera även från Eslövs och Höörs kommuner. SBR-medlem och samtidig föreningsmedlem hos oss blir du genom anmälan på SBRs hemsida. Vi har eget bankgiro 5067-3771 i Sparbanken Skåne och tar gärna emot 45:- från lokalt stödjande personer, som då också blir mottagare av vår digitala information men inte medlemmar med rösträtt. Våra SBR-medlemmar har allt ifrån 2-3 och upp till 15-60 samhällen. Vår genomsnittsproduktion av honung ligger på 30-40 kg/samhälle.

Styrelsen innehåller 7 ledamöter. Under 2017 består den av:

Mikael Olsson (ordf., tillika bihälsoansvarig och bitillsynsman i Hörby kommun), Ingrid Nilsson (kassör), Bengt Nihlgård (sekr. och utbildn.ansvarig), Sebastian Glimbrand (vise ordförande och kvalitetsansvarig), Roland Palmzon, Annika Olausson samt Kjell Andersson.

Det finns en separat honungsbedömningskommitté, som bedömer honungsprov från medlemmarna. Den består under 2017 av: Sebastian Glimbrand (sammankallande), Lena Friberg samt Lena Palmzon.

En särskild programkommitté finns med Annika Olausson som sammankallande.

 

HISTORIK

Det finns information om Ringsjöortens Biodlarförening från 1919 och fram till nu under rubriken HISTORIK. Här hittar du information om medlemmar och medlemsavgifter, produktion av honung och vad honungen har kostat, vilka aktiviteter som genomförts m m. Under de senaste åren (från 2010) finns även dagboksnotiser från bigården på Bråvalla.

Från 2008 kan du klicka på årtalen för att se vad som har hänt: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

 

PROGRAM 2017

 

Informationsbigården "Biboet" i Fulltofta

I Biboet vid Fulltofta Naturcentrum öppnas ett Åskådarrum ca 1 maj och hålls sedan öppet till i början av oktober. Ett bisamhälle i en demonstrationskupa finns då också att studera. Där finns information och lite informationsmaterial. Ca tre timmar (13-16) varje lördags- och söndagseftermiddag under maj till september är även Biboets Slungningsrum öppet och bemannat för demonstration, provsmakning och försäljning av honung. Rummet utnyttjas av föreningens medlemmar för slungning efter bokning hos sekreteraren (Bengt Nihlgård) eller hos ordföranden (Mikael Olsson) mot en avgift av 50:- per dag.

 

Övriga aktiviteter

 

Programmet under året justeras kontinuerligt och kompletterande information meddelas här.

Observera att till programträffarna är även de välkomna som går på våra cirklar, men som ännu inte hunnit bli föreningsmedlemmar.

 

Maj-September. Information kl 13-16 varje lördags- och söndagseftermiddag i Biboet med frivilliga krafter, samtidigt som lotter i honungslotteriet och egen medförd honung försäljs.

 

9 september. Skånedistriktet anordnar HONUNGSDAG på Damstorps gård utanför Lund. Ska genomföras som familjedag med recept och diverse aktiviteter.

 

14 september kl 18.30. Honungsbedömningsträff med föreläsning i Lyby församlingshem. Två burkar ska medtas, men endast den ena inlämnas för kontroll, den andra förvaras till dess vinnare utsetts. Föredragsämne är ännu inte klart.

 

8 november kl 18.30. Årsmöte i Lyby församlingshem samt föreläsning. Närmare besked senare.

 

Därutöver medverkan på mässor och marknader bl a på Fulltofta Naturcentrum och där tillfällen ges.

Vi kommer fortsatt arbeta med mentorverksamhet till de nyblivna biodlare som så önskar.

Vi skall också diskutera med kommunerna i Höör och Hörby angående blomval i grönområdena.

 

 

Dagboksnotiser om bina 2017

Kort information om binas liv och leverne i mellersta Skåne, främst från Bråvalla bigård.

 

Januari 2017. Januari var mestadels mulen med frost under nätterna, men vissa dagar med sol var ett och annat bi ute och flög. Flera bisamhällena höjde temperaturen och tycktes börja med äggläggning.

Februari 2017. Mest mulet. Kallt på nätterna och bina sitter inne. En snöperiod 8 - 16 februari lockade ut några bin ett par soliga dagar. Vintergäcken började blomma och slog ut med full styrka i slutet av månaden tillsammans med snödroppar och hassel. Blåmesen sjunger och talgoxen filar.

Mars 2017. Mars 2017. Månaden inleddes med molnigt och ruggigt väder. Först den 10-11 mars kom sol som lockade ut bina till rensningsflygning. Även klibbal blommade då och krokus började visa blombladen. Koltrast och bofink började sjunga. Ca 20 mars blommade även snöglans och Scilla för fullt. Körsbärskornell och sälg började blomma från 25 mars. Totalt 7-8 soldagar med bi-drag under månaden.

April 2017. Månaden inleddes med mest mulna dagar. Bina fick stöd av Symbeeotic och endagsbehandlades med myrsyra, trots att nästan inga kvalster syntes. Flera samhällen också mycket bistarka och verkade snart behöva skattlådor. Men låga nattemperaturer och kyliga vindar höll tillbaka utvecklingen. Några björkar började slå ut bladen till "musöron" omkring den 22-25 april. Några regnskurar och växlande väderlek avslutade månaden, men på Valborgsmässodagen blev det strålande sol. Det kom bara ca 27 mm nederbörd på hela månaden. Bina ökade hela tiden i styrka.

Maj 2017. Månaden inleddes med några soliga dagar och körsbären och rapsen började blomma. Sedan kom lite regn som höll bina inne, men tillväxten var igång och var hög. Bokskogen började slå ut omkring den 14 maj då en riktig värmebölja slog till som höll sig månaden ut. Extremt höga dagstemperaturer uppnåddes. Rapsen slutade blomma efter denna tid. En del bisamhällen kom i svärmstämning och drottningar byttes i två samhällen, samtidigt som flera avläggare startades på basis av utskurna nödceller. Totalt regnade det 54 mm under maj, vilket var lite men ändå mycket jämfört med västra och östra Skåne.

Juni 2017. Hallon och björnbär började blomma och slungning av försommarhonungen gjordes i två omgångar med rätt bra resultat (10-35 kg/sh). Hela månaden var det växlande molnighet och endast några få dagar med intensiv sol. Rätt mycket blåst. Totalt uppmättes 92 mm nederbörd. Ett senapsfält och vitklöver drog bin i slutet av månaden. Omkring den 27 juni började parklinden blomma, men vädret var dåligt. Stora problem med parning av drottningar. Flera försvunna och puckelynglande arbetsbin blev resultatet.

Juli 2017. Vädret fortsatt ostadigt. Parklind blommade fram till ca 10 juli, skogslinden därefter. Flera odlare har liksom jag haft problem med drottningodlingarna; kläckta drottningar som bara försvunnit och följts av puckelynglande arbetsbisamhällen, aldrig kläckta drottningar pga säckyngelvirus osv. Sensommarskörden verkar inte lovande pga mulet,svalt och regnigt väder. Mjölkört, rosendunört m m blommar i månadskiftet till augusti.

Augusti 2017. Fortsatt ostadigt väder och bina äter av förråden. Slutslungning genomförd och inmatning med socker påbörjad.

 

Hänt 2017

7 februari. De tre studiecirklarna i biodlingens grunder fortsatte med början den 7 februari. De pågick till 1-9 april då de avslutade på Bråvalla och dess bigård. De 25 deltagarna var nöjda och glada.

16 mars, kl 19. 24 personer åhörde föredrag om "Biodlingens och honungens historia" av Bengt Nihlgård på Metropolen i Hörby. Efteråt diskuterade 18 av deltagarna bin och biodling på PRO-matsalen till kaffe med goda bullar, bakade med honung av två PRO-damer.

12-15 april. Arbetsdagar. Två föreningsmedlemmar tvättade bort smuts och grönalger samt efter ett eller två dygn grundoljades terrassen, de tre uppgångarna med trappsteg samt utomhusbordet. Det senare behandlades ytterligare en gång senare, men skulle behöva kraftigare oljeskydd.

22-23 april. SBR höll Riksförbundsmöte på Hotell Statt i Hässleholm. 153 deltagare fick till livs inte bara förhandlingar och god mat, utan även en mängd information på såväl engelska som svenska.

25 april. En Fördjupningskurs i biodling startade med 8 kursdeltagare. Följande tre träffar var den 2 maj, 28 maj och 11 juni. Dessförinnan hade tre grundkurser i biodling avslutats med totalt 25 nya "elever".

23 maj. 25 medlemmar gjorde ett uppskattat bigårdsbesök hos Kjell och Gunn Andersson i Ludvigsborg. Deras fina och stora trädgård rymde ett tiotal bisamhällen fördelade på tre olika platser. En avläggare var på gång. Vi fick demonstrerat hur han höll varroa stången genom att vid varje besök (med ca 10 dagars mellanrum) placera ut ca 4 småbitar (knappt 1 dm2/st) av rabarberblad på ramarna. Bina bet sönder och bar ut alltihop och fick då också i sig lite oxalsyra som gjorde dem oaptitliga för kvalstren. Vid senhöstens oxalsyrabehandling har han alltid ett mycket lågt nerfall av kvalster. Ett bra slungningsrum kunde både värmas och kylas med en värmeväxlare.

20 juni. Ett 20-tal medlemmar träffades vid Biboet på Fulltofta Naturcentrum vid 18-tiden. Lars Rosenkvist och hans hustru Christine från Nordvästra Skånes biodlarförening kunde då demonstrera sin speciella maskin för framtagning av bibröd från biramar med pollen. Maskinen krävde trefas el och en ledning fick läggas ut från ombyggnadssektionen på Naturcentrum, så att maskinen kunde gå igång. Allt tycktes fungera tills dess att den klibbade igen och stannade. Trots slungning och binas putsning av pollenkakorna så fanns det honung lagrat under pollen nära mittväggen på flera pollenkakor. Visst var kakorna frusna, men honung fryser inte utan blir bara stel och klibbig vid minus 18°C. Därför fungerade framtagningen av bibröd endast med vissa ramar där bina inte lagrat pollen med honung på det sättet. Från 4 (5) ramar kunde då 1,8 kg bibröd tas fram när allt fungerade. Lars tog också tillfället i akt och berättade om vikten av varroa-behandling om man vill ha kvar sina bin.

23 juli. Informationsmöte i Trelleborg rörande risker för spridning av kupskalbagge, sammetsgeting m m. Se vidare referat (Riskbedömningar).

17 augusti. 16 medlemmar träffades framåt kvällen vid Biboet och diskuterade olika aktuella strategier för invintring och varroabehandling. Kommande risker i form av lilla kupskalbaggen och sammetsgetingen gick igenom av Bengt. Efteråt grillades och fikades tills det började regna.

Biboet maj-augusti. Det kommer ständigt besök och alla gillar att studera det lilla bisamhället och inhämtar informationsmaterial.

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-08-17

 

Bi i lavendelblommor(BN).

 

 

KONTAKTER

 

Sekreteraren, Bengt Nihlgård,

tel 0413-31488, mobil 070-945 03 76

e-mail bengt.nihlgard@gmail.com

 

Ordföranden Mikael Olsson,

0415-136 36, mobil 070-413 28 36

e-mail mike.skane@hotmail.com

 

BLI MEDLEM

Medlem blir du genom att anmäla dig på

SBR.s hemsida

 

LÄNKAR

 

SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund

 

Skånes Biodlardistrikt

 

Bitillsynsmän i Skåne

 

Jordbruksverket (om bin)

 

Börjes Bisidor

 

Om bin och biodling

 

Bikupan.eu

 

Joel Svenssons Vaxfabrik, Munka Ljungby

 

LP:s Biodling AB, Säffle

 

Biredskapsfabriken Töreboda

 

Swienty

 

Länkar till diverse

 

Biboet vid Fulltofta Naturcenrum.

Hörby kommun stöder utnyttjandet av Metropolen.