OM POLLINERING - RAPPORTER/REPORTAGE

Här ges information från några olika föredragstillfällen där pollinering behandlats.

 

 

Pollinering/Ekosystemtjänst

Biolog Håkan Andersson från Linköpings universitet berättar om olika insekters

pollineringsbetydelse (april 2013) - referat av Bengt Nihlgård

 

Pollinering och ekonomi

Glenn Oredsson, Sandra Lindström, Maj Rundlöf, Bo-Göran Nilsson och Mats Mellblom berättar om sina erfarenheter av grödor och pollinering (april 2013) - referat av Bengt Nihlgård

 

 

Pollenväxter ger surr på slätten

Hans Eriksson, Jenny Henriksson, Mattias Köping, Ingemar Fries och Carl Crailsheim berättade om sina olika erfarenheter av antal bisamhällen, pollinering och pollenvärden (maj 2013)

- referat av Bengt Nihlgård

 

 

Pollen - Mjölksyrabakterier

Jonathan Nilsson berättade om sina erfarenheter av pollenkonsumtion och polleninsamling, Tobias Olofsson och Alejandra Vasques berättade om mjölksyrabakterierna i bina (den 5 maj 2014 i Lyby) - referat av Bengt Nihlgård.

Senast uppdaterad 14-10-11

 

 

KONTAKTER

 

Sekreteraren, Bengt Nihlgård,

tel 0413-31488, eller

e-mail bengt.nihlgard@gmail.com

 

Ordföranden Mikael Olsson,

0415-136 36, mobil 0704-13 28 36

e-mail mike.skane@hotmail.com

 

 

LÄNKAR

 

SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund

 

Skånes Biodlardistrikt

 

Börjes Bisidor

 

Jordbruksverket (om bin)

 

Om bin och biodling

 

Joel Svenssons Vaxfabrik, Munka Ljungby

 

LP:s Biodling AB, Säffle

 

Biredskapsfabriken Töreboda

 

Swienty

 

Ringsjöortens Biodlarförening

(RIBIOF)