Tillbaka

Ånggenomsläppligheten för några byggmaterial

Ett materials ånggenomsläpplighet anges med SI-enheter i m²/s, ett svårfattbart mått som dock är praktiskt vid beräkningar. För att göra det begripligare visar tabellen nedan dygnsflödet i g/m² genom ett skikt av angiven tjocklek, t mm, då ånghaltsskilladen, Dp, mellan skiktets båda sidor är 1 g/m³. Stora variationer inom varje materialslag kan förekomma.

Material Skikt-
tjocklek

  t

Dygnsflöde
för skikt=t

Dp=1g/m³

  mm g/m²
Isolering    
Stillastående luft 10 220
Mineralull 15 kg/m³ 10 170
Mineralull 200 kg/m³ 10 70
Cellulosafiber 10 120
Cellplast EPS 20 kg/m³ 10 7
Cellplast XPS 20 kg/m³ 10 2
Mineraliska mtrl    
Betong vct 0,4 10 2
Betong vct 0,6 10 9
Kalkbruk 10 17
Kalkcementbruk 10 11
Cementbruk 10 3
Lecakulor 12 - 20 10 60
Lecablock 10 43
Lättbetong 400 10 43
Lättbetong 500 10 26
Kalksandsten 10 8
Fasadtegel 10 22
Gipskiva 10 39
Trämaterial    
Trä vinkelrätt mot fibrer 10 9
Trä parallellt med fibrer 10 78
Spånskiva 10 4
Plywood 10 4
Asfaboard 10 13
Träfiberskiva porös 10 35
Träfiberskiva halvhård 10 9
Träfiberskiva hård 10 1
Tunna skikt    
Vindskyddspapp 2 4
Silikatfärg 0,1 15
Akryllatexfärg 0,15 6
Olje och alkydfärg 0,1 1,3
Polyuretanfärg 0,04 0,9
Polyetenfolie 0,2 0,04
Gummi 0,1 0,035
Vax 0,1 0,001