Ringsjöortens Biodlarförening

HISTORIK  2008


Från verksamhetsberättelsen

Under 2008  hade vi en utställning med information om biodling på biblioteket i Hörby under en månad i maj/juni. Många tittade på materialet och visade intresse för biodling och honung.


Övriga aktiviteter under 2008 innefattade en bigårdsexkursion i början av juni med besök vid Fulltofta Naturcentrum. Börje Andersson visade här de uppställda två kuporna i skogskanten och Bengt Nihlgård pratade om honung och dess kvaliteter. Tyvärr var det regnigt och lite kallt.


Föreningen medverkade också vid höstmarknaderna i Kruddarehus och vid Fulltofta Naturcentrum, samt vid hantverksdagen i S Rörum. Här såldes lotter som inbringade lite pengar till föreningen. Vi var också med på trädgårdsdagen i Museets trädgård i Hörby den 13 september.


Bengt Nihlgård genomförde två grundkurser i biodling under vinterhalvåret i samarbete med Vuxenskolan i Hörby. Här fanns 11 deltagare på varje kurs. Bengt deltog också  i det av Vuxen-skolan och SBR startade Kompisprojektet med en kursdag i Alvesta kallad ”Kompetens-utveckling i svensk biodling”. Bengt höll också ett föredrag om bins pollineringsbetydelse vid Skånedistriktets utbildningsdag den 18 oktober.


Årsmöte avhölls den 18 nov. i Lyby församlingsgård. Då berättade Ulf Westerberg från SBR om bekämpning av sjukdomar hos bin.


Under året fanns det 30 medlemmar i föreningen, men endast 12 av dessa inlämnade årsrapport. De hade invintrat 97 samhällen tillsammans och fick i genomsnitt 35 kg/samhälle.

 Tillbaka till "Lite historik"