OM GIFTER OCH DERAS EFFEKTER

 

Om olika gifter - en sammanställning av Bengt Nihlgård

Här ges en mer allmän översikt över olika gifter som används av oss människor.

 

Om neonikotinoider - en översikt av Bengt Nihlgård

Här behandlas mera specifikt de idag allmänt använda neonikotinoiderna.

 

Kritik rörande undersökning av patogeners påverkan av neonikotinoider

Criticism concerning investigation of effects on pathogens from neonicotinoids

av Bengt Nihlgård

Kritiken baseras på en undersökning gjord inom ramen för Jordbruksverkets försök med vårraps med eller utan behandling med klotianidin.

 

Effekter av neonikotinoider på bin - varför syns inga effekter ibland?

En teoretisk diskussion av Bengt Nihlgård

Här gås igenom ett antal faktorer som kan förklara varför det ibland verkar som att bisamhället klarar av gifterna bra.

 

Om insektsgift - Allergi - ett referat av Bengt Nihlgård

av en föreläsning i oktober 2014 av överläkare Sonja Werner från Lunds Universitet.

 

Om glyfosat och Roundup - av Bengt Nihlgård

efter larmrapporter 2010 – 2014.

 

 

 

Till Startsidan

 

Senast uppdaterad 14-11-25

 

 

KONTAKTER

 

Sekreteraren, Bengt Nihlgård,

tel 0413-31488, eller

e-mail bengt.nihlgard@gmail.com

 

Ordföranden Mikael Olsson,

0415-136 36, mobil 0704-13 28 36

e-mail mike.skane@hotmail.com

 

 

LÄNKAR

 

SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund

 

Börjes Bisidor

 

Jordbruksverket (om bin)

 

 

Ringsjöortens Biodlarförening

(RIBIOF)

 

Bi i lavendelblommor(BN).