Ringsjöortens Biodlarförening

(RIBIOF)
KONTAKTER


Sekreteraren, Bengt Nihlgård,

tel 0413-31488, eller

e-mail bengt.nihlgard@gmail.com


Ordföranden Mikael Olsson,

0415-136 36, mobil 0704-13 28 36

e-mail mike.skane@hotmail.com LÄNKAR


SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund


Börjes Bisidor


Jordbruksverket (om bin)Senast uppdaterad 14-11-25

OM GIFTER OCH DERAS EFFEKTER


Om olika gifter - en sammanställning av Bengt Nihlgård

Här ges en mer allmän översikt över olika gifter som används av oss människor.


Om neonikotinoider - en översikt av Bengt Nihlgård

Här behandlas mera specifikt de idag allmänt använda neonikotinoiderna.


Kritik rörande undersökning av patogeners påverkan av neonikotinoider

Criticism concerning investigation of effects on pathogens from neonicotinoids

av Bengt Nihlgård 

Kritiken baseras på en undersökning gjord inom ramen för Jordbruksverkets försök med vårraps med eller utan behandling med klotianidin.


Effekter av neonikotinoider på bin - varför syns inga effekter ibland?

En teoretisk diskussion av Bengt Nihlgård

Här gås igenom ett antal faktorer som kan förklara varför det ibland verkar som att bisamhället klarar av gifterna bra.


Om insektsgift - Allergi   - ett referat av Bengt Nihlgård

av en föreläsning i oktober 2014 av överläkare Sonja Werner från Lunds Universitet.


Om glyfosat och Roundup   -  av Bengt Nihlgård

efter larmrapporter 2010 – 2014.
Till Startsidan


Bivaxen med Sedumtak nästan färdig.

Invigning av Bivaxen den 17 augusti av Matts Behrens, Stiftelsen Skånska Landskap

Bi i lavendelblommor(BN).