Hästhov (Tussilago farfara) ger utmärkt pollen tidigt på våren (BN).

Bilder, mycket från Informationsbigården i Fulltofta

 

Ett informations-/demonstrationsbihus, ”Biboet”, började uppföras vid Fulltofta Naturcentrum i sista veckan av mars 2011.

Det genomfördes som Leaderprojekt tillsammans med Mellanskånes Biodlarförening och Biboet stod klart i juni 2011.

Tillbyggnad av "Bivaxen" som arbetslokal för hantering av vax skedde som ett annat Leaderprojekt 2018-2019.

Bilder tagna av Bengt Nihlgård (BN), Tage Britzelli (TB), Ingrid Nilsson (IN).

1. Biboet ligger ca 75m sydväst om Fulltofta Naturcentrum (BN)

4. Sven-Åke i aktion (BN)

7. Några optimistiska biodlare (BN)

10. Börje skruvar av fönsterlister(BN)

13. Så långt hann vi den 17/4 (BN)

16. Pia målar demonstrationsplanket (BN)

19. Tage grundoljar inomhus den 14/5 (BN)

2. Byggmästare Sven-Åke Andersson från Bjärnum snickrar (BN)

5. Baksidan av Biboet (BN)

8. Pia får hjälp av Börje (BN)

11. Sebastian målar innertak (BN)

14. Täckmålning snart klar 7/5 (BN)

17. Bengt målar silvergrått (TB)

20. Margareta grundoljar lister (BN)

3. Elektrikern från El-Olle i Vittsjö drar el-ledningar i tak och väggar (BN)

6. Biboet framifrån (BN)

9. Margareta och Inger grundoljar (BN)


12. Kent målar lister (BN)

15. Gunnel och Rolf efter täckmålning (BN)

18. Stefan Olsson på besök (TB)

21. Börje målar listerna vita  (TB)

22. Börje i målarposé (TB)

25. Nästan färdigmålat utomhus (BN)

28.Ett minifluster sätts upp (TB)

31. Singelutkörning 8/6 (TB)

34. Singeln på gångstig utlagd (BN)

23. Biboet ligger vid en hästhage (BN)

26. Demonstrationsbikupa på plats (BN)

29. Miniflustret sitter på ostsidan av Biboets plattform (BN)

32. Sebastian med skottkärra (TB)

35. Trappa på plats av Sven-Åke och Mikael 11/6 (BN)

24. Fulltofta Naturcentrum är nära (BN)

27. Bengt inspekterar demo-kupan  (TB)

30. Hästhagen den 8/6 2011 (TB)

33. Efter utfört jobb (TB)

36. Ingången klar (BN)

37. Mikael skär till socklar (BN)

40. Slungan ska packas upp (BN)

43. Börje har placerat ett litet bisamhälle i demo-kupan (BN)

46. Informationsskyltar har satts upp (BN)

38. Sven-Åke har bytt fönster (BN)

41. Slungan klar, pallar har tillkommit (BN)

44. Ett Sedum-tak placeras ut den 16 juni (BN)

47. Börjes Bibo finns uppställt (BN)

39. Det mesta av inredningen har satts på plats 11/6 2011 (BN)

42. Vattnet har kopplats in med en liten varmvattenberedare (BN)

45. Taket besöktes snabbt av fjärilar, humlor och andra bin (BN)

48. Anders Paulsson deklamerade vid invigningen 17/6 2011. (BN)

49. Stefan Olsson talade för Stiftelsen Skånska Landskap (BN)

50. Bo Lindahl talade för SBR och Skånes Biodlardistrikt (BN)

51. Pia inbjöd till besiktning av Biboet (BN)

52. Sofie från Skånska Dagbladet

gjorde besök 20/6 2011. (BN)

53. Slungningsrummet från ingången (BN)

54. Slungningsrummets arbetsbänk (BN)

55. Sedumtaket på Biboet juni 2015. (BN)

58. Grundytan för Bivaxen grävs upp av Kjell Andersson i maj 2019. (BN)

61. Grusen jämnas till av Mikael Olsson. (BN)

64. Baracken nästan färdigmålad och Sedumtak är pålagt. (BN)

67. Mats Behrens, Stiftelsen Skånska Landskap,

klipper av bandet och inviger Bivaxen. (BN)

70. Stängsling av 40 m2 vid sidan av Bivaxen på Fulltofta Naturcentrum den 2 maj 2020. (BN)

56. Inoljning av entren på Biboet, april 2017. (BN)

 59. Plastmatta lagts ut och grus ska tillföras. (BN)

62. Baracken är hämtad från Eslöv och ska lyftas på plats. (BN)

65. Bivaxen klar för invigning. (BN)

68. Korvgrillning och kaffe med kaka förgyllde invigningstillfället. (BN)

71. Christian, Kjell och Tommy sätter lås på de två kuporna.(BN)

57. Annika gnider in träolja på utebordet i Biboet i april 2017. (BN)

60. Grus fylls på med Lars Sjöberg vid ratten. (BN)

63. Målning måste ske i det ständigt regniga vädret. (BN)

66. Invigning den 17 augusti 2019. (BN)

69. Knut Sjögren med maka var hedersgäster. Knut har rekordtiden 32 år som ordförande i föreningen (1970-2002). (BN)

72. Inhägnaden klar och kuporna på plats den 4 maj 2020. (BN)

73. Stig Hansson och Bengt Nihlgård med journalist från Norra Skåne/Skånska Dagbladet påkallade honungens och propolis positiva inverkan i corona-tider (mars 2020).

74. Öppet Hus-invigning den 11 september 2021 av Roland Palmzon och Cecilia Bladh. (IN)

75. Maria Vilbern sålde Fulltoftahonung.(IN)

76. Tommy Nilsson grillade och sålde varm korv med bröd. (IN)


77. Laila Jakobsen och Susan Olsson visade tillverkning av bivaxdukar och bivaxsalva m  m. (IN)

78. Eva-Lena Bonder sålde lotter och delade ut tipskuponger. (IN)

79. Roland Palmzon tog fram bibröd med en "bibrödströska". (IN)

80. Kjell Andersson smälte vax och

gjorde vaxmellanväggar. (IN)

81. Bengt Nihlgård informerade om

honungsbiet.(IN)

82. Ett 25-tal biodlare vid träff den 9 juli 2022 vid Biboet i Fulltofta.(BN)

85. Minst 250 parningskupor finns uppsatta i terrängen, som sedan 2018 är naturreservat. (BN)

83+84. Den 3 juli 2022 besökte 18 medlemmar Hanö under ledning av Olle Andersson (med hund) från Kristianstads Drottningodlarklubb. (BN)