Ringsjöortens Biodlarförening

VÄLKOMMEN till


Ringsjöortens Biodlarförening


Ringsjöortens Biodlarförening (RIBIOF) är en lokalförening av SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund. Vår målsättning är att främja biodlingen i mellersta Skåne och att informera om biodling, binas nytta och honungens med flera bi-produkters goda effekter. Vi bedriver kursverksamhet för att få nya medlemmar. Ständiga försök görs också för att få icke anslutna biodlare i våra trakter att bli föreningsmedlemmar. Det är viktigt att alla biodlare är med på något sätt; att de får information, sköter sina bin korrekt och registrerar sin bigård.

Medlemmar. Vi har i november 2020 143 betalda SBR-medlemmar, varav flera kommer från Hörby kommun, men många även från Höörs och Eslövs kommuner. SBR-medlem och samtidig förenings-medlem hos oss blir du genom anmälan på SBRs hemsida. Vi har eget bankgiro 5067-3771 i Sparbanken Skåne och Swish på nr 123-284 91 80. Vi tar gärna emot 50:- från lokalt stödjande personer, som då också får vår digitala information utan att vara medlemmar med rösträtt. Våra medlemmar har allt ifrån 2-3 och upp till 15-90 samhällen. Vår genomsnittsproduktion av honung ligger på 30-40 kg/samhälle.

 

Styrelsen innehåller 7 ledamöter. Under 2021 består den av:

Roland Palmzon (ordf.), Laila Jeppsson (vise ordf.), Eva-Lena Bonder (kassör), Bengt Nihlgård (sekr. och utbildn.ansvarig), Kjell Andersson, Susan Olsson samt Maria Vilbern.

En separat honungsbedömningskommitté bedömer honungsprov från  medlemmarna. Den består under 2019 av: Lena Friberg (sammankallande), Ragnar Andersson samt Joakim Jönsson.


 HISTORIK

Det finns information om Ringsjöortens Biodlarförening från 1919 och fram till nu under rubriken HISTORIK. Här hittar du äldre information om medlemmar och medlemsavgifter, produktion av honung och vad honungen har kostat, vilka aktiviteter som genomförts m m. Under de senaste åren (från 2010) finns även dagboksnotiser från bigården på Bråvalla.

Från 2008 kan du klicka på årtalen för att se vad som har hänt: 2008,   2009,   2010,   2011,   2012201320142015, 201620172018, 2019, 2020.


PROGRAM 2021


Informationsbigården "Biboet" i Fulltofta


I Biboet vid Fulltofta Naturcentrum öppnas ett Åskådarrum med informationsmaterial från ca 1 maj och hålls sedan öppet till i slutet av september. Ett bisamhälle i en demonstrationskupa finns då också att studera. Ca tre timmar (13-16) varje lördags- och söndagseftermiddag under maj till september är även Biboets Slungningsrum öppet och bemannat för demonstration, provsmakning och försäljning av lotter till ett honungslotteri och egen honung. Rummet utnyttjas av föreningens medlemmar för slungning efter bokning hos sekreteraren (Bengt Nihlgård) mot en avgift av 50:- per dag.


I Bivaxen hanteras vax. Föreningen fick  2017 medel från Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta för inköp av vaxhanteringsmaterial som nu finns i en ny barack, Bivaxen, vid sidan av Biboet, Fulltofta Natur-centrum. Baracken tillkom genom ett Leaderprojekt via Mittskåne Utveckling och Jordbruksverket. En kakgjutform kan således nyttjas antingen i Biboet eller hemma efter bokning genom Kjell Andersson (mobil 070-696 14 07). En vaxsmältare som smälter 40 ramar åt gången finns i Bivaxen, som också bokas genom Kjell Andersson. Smälta biramar bör tvättas och kokas med kaustik-soda, något som går att utföra utomhus i gamla tvättbaljor vid Bivaxen. Kokningen dödar effektivt eventuella sporer av yngelröta.

För utnyttjandet av vaxhanteringsmaterielen är kostnaden 25:-/kg pressade vaxmellanväggar och 1:- per smält ram.


Kurser och övriga aktiviteter 2021

Programmet uppdateras här kontinuerligt med ny information.


Skånedistriktet har årsmöte digitalt den 13 februari och 7 medlemmar från Ringsjöortens biodlare är valda att deltaga. Övriga som önskar deltaga/avlyssna bör kontakta Bengt för information.


Månadsträff vid Bivaxen, Fulltofta Naturcentrum har vi i år först efter påsk, dvs måndagen den 12 april kl 18.30. Därefter planeras träff varje första måndag i månaderna maj t o m september 2021. Alla är välkomna för diskussion av aktuella problem med bin, honung m m. Vi hoppas att inte behöva ställa in detta år pga corona-pandemin.


Observera att till programträffarna är även de välkomna som går på våra kurser/cirklar, men som ännu inte hunnit bli föreningsmedlemmar.


Grunder i Biodling. De två studiecirklar i biodlingens grunder som startade under hösten 2020 fick avbrytas då inga normala kurser ges av Studieförbundet Vuxenskolan så länge pandemilagen gäller och den har lång varaktighet. Bengt hjälper privat dem som vill fullfölja utbildningen under våren hemma hos honom på Bråvalla, Rolsberga 815.


Föreningen och dess medlemmar medverkar i övrigt på mässor och marknader där tillfällen ges.


Vi arbetar också med mentorverksamhet till framför allt nyblivna biodlare om de så önskar. Kontakta i så fall ordföranden Roland Palmzon eller sekreteraren Bengt Nihlgård.

        


                                     Dagboksnotiser om bina 2021

                          Kort information om binas liv och leverne i mellersta Skåne, främst från Bråvalla bigård.


Januari 2021. Månaden började som december med mulet, småregnigt väder med snö och slask ibland och omkring nollpunkten stor del av tiden. Dock ett par nätter med temperaturer ner mot -10°C, samtidigt med snö. Men det blev kallare i slutet av månaden med minusgrader hela dygnet.

Februari 2021. Det kalla vädret med minusgrader från -1– -10 grader tycks fortsätta under en stor del av februari.


Hänt i föreningen 2021


Biboet/Bivaxen.

Många medlemmar passar på att tvätta ramar, pressa vaxmellanväggar och göra nya ramar för våren.


Årsmötet för 2020

Torsdagen den 4 februari kl 18.30 samlades 24 medlemmar och 3 stödpersoner för gemensamt digitalt årsmöte via Zoom.us. Ordföranden Roland Palmzon kunde ovanligt snabbt klubba igenom behövliga punkter. Den största förändringen var att Ingrid Nilsson efter flera år som kassör avgick ur styrelsen och ersattes av Eva-Lena Bonder. Tyvärr blev det ingen föreläsning eller fika tillsammans.
Upp
Senast uppdaterad 2021-02-22


 

Bi i lavendelblommor(BN).KONTAKTER


Sekreteraren, Bengt Nihlgård,

mobil 070 945 03 76

e-mail bengt.nihlgard@gmail.com


Ordföranden Roland Palmzon,

mobil 070 921 02 30

e-mail palmzon@palmzon.seBLI MEDLEM

Medlem blir du genom att anmäla dig på

SBR.s hemsida


 LÄNKAR


SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund


Skånes Biodlardistrikt


Bitillsyn i Skåne


Jordbruksverket (om bin)


Börjes Bisidor


Om bin och biodling


Bikupan.eu


Joel Svenssons Vaxfabrik, Munka Ljungby


Lindhagens Bigårdar


Bee Future AB


LP:s Biodling AB, Säffle


Biredskapsfabriken Töreboda


Swienty


Länkar till diverse


Biboet vid Fulltofta Naturcentrum.