Ringsjöortens Biodlarförening

VÄLKOMMEN till


Ringsjöortens Biodlarförening


Ringsjöortens Biodlarförening (RIBIOF) är en lokalförening av SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund. Vår målsättning är att främja biodlingen i mellersta Skåne och att informera om biodling, binas nytta och honungens med flera bi-produkters goda effekter. Vi bedriver kursverksamhet för att få nya medlemmar. Ständiga försök görs också för att få icke anslutna biodlare i våra trakter att bli föreningsmedlemmar. Det är viktigt att alla biodlare är med på något sätt; att de får information, sköter sina bin korrekt och registrerar sin bigård.

Medlemmar. Vi har i november 2020 143 betalda SBR-medlemmar, varav flera kommer från Hörby kommun, men många även från Höörs och Eslövs kommuner. SBR-medlem och samtidig förenings-medlem hos oss blir du genom anmälan på SBRs hemsida. Vi har eget bankgiro 5067-3771 i Sparbanken Skåne och Swish på nr 123-284 91 80. Vi tar gärna emot 50:- från lokalt stödjande personer, som då också får vår digitala information utan att vara medlemmar med rösträtt. Våra medlemmar har allt ifrån 2-3 och upp till 15-90 samhällen. Vår genomsnittsproduktion av honung ligger på 30-40 kg/samhälle.

 

Styrelsen innehåller 7 ledamöter. Under 2020 består den av:

Roland Palmzon (ordf.), Laila Jeppsson (vise ordf.), Ingrid Nilsson (kassör), Bengt Nihlgård (sekr. och utbildn.ansvarig), Kjell Andersson, Susan Olsson samt Maria Vilbern.

En separat honungsbedömningskommitté bedömer honungsprov från  medlemmarna. Den består under 2019 av: Lena Friberg (sammankallande), Ragnar Andersson samt Joakim Jönsson.

En särskild aktivitetsgrupp består av Jonna Karlsson, Tommy Karlsson, Susan Olsson och Johny Wighotson.


 HISTORIK

Det finns information om Ringsjöortens Biodlarförening från 1919 och fram till nu under rubriken HISTORIK. Här hittar du äldre information om medlemmar och medlemsavgifter, produktion av honung och vad honungen har kostat, vilka aktiviteter som genomförts m m. Under de senaste åren (från 2010) finns även dagboksnotiser från bigården på Bråvalla.

Från 2008 kan du klicka på årtalen för att se vad som har hänt: 2008,   2009,   2010,   2011,   2012201320142015, 201620172018, 2019.


PROGRAM 2020


Informationsbigården "Biboet" i Fulltofta


I Biboet vid Fulltofta Naturcentrum öppnas ett Åskådarrum med informationsmaterial från ca 1 maj och hålls sedan öppet till i slutet av september. Ett bisamhälle i en demonstrationskupa finns då också att studera. Ca tre timmar (13-16) varje lördags- och söndagseftermiddag under maj till september är även Biboets Slungningsrum öppet och bemannat för demonstration, provsmakning och försäljning av lotter till ett honungslotteri och egen honung. Rummet utnyttjas av föreningens medlemmar för slungning efter bokning hos sekreteraren (Bengt Nihlgård) mot en avgift av 50:- per dag.


I Bivaxen hanteras vax. Föreningen fick  2017 medel från Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta för inköp av vaxhanteringsmaterial som nu finns i en ny barack, Bivaxen, vid sidan av Biboet, Fulltofta Natur-centrum. Baracken tillkom genom ett Leaderprojekt via Mittskåne Utveckling och Jordbruksverket. En kakgjutform kan således nyttjas antingen i Biboet eller hemma efter bokning genom Kjell Andersson (mobil 070-696 14 07). En vaxsmältare som smälter 40 ramar åt gången finns också i Bivaxen som också bokas genom Kjell Andersson. Smälta biramar bör tvättas och kokas med kaustik-soda, något som dock ännu inte går att utföra i Fulltofta. Kokningen dödar effektivt eventuella sporer av yngelröta.

För utnyttjandet av vaxhanteringsmaterielen är kostnaden 25:-/kg pressade vaxmellanväggar och 1:- per smält ram.


Kurser och övriga aktiviteter 2020

Programmet uppdateras här kontinuerligt med ny information.


Månadsträffar har vi första måndagen varje månad  kl 18.30 vid Bivaxen, Fulltofta Naturcentrum f o m mars och t o m september 2020. Alla är välkomna för diskussion av aktuella problem med bin, honung m m. Tyvärr fick vi ställa in under maj pga corona-krisen.


ÅRSMÖTET DEN 25 november ÄR UPPSKJUTET TILL 4 FEBRUARI 2021

Tyvärr har pandemiskräcken tagit överhand även hos biodlare och vi tvingas skjuta upp vårt årsmöte till torsdagen den 4 februari kl 18.30 i Lyby församlinghem. Vi hoppas på en betydligt lugnare situation då.


Observera att till programträffarna är även de välkomna som går på våra kurser/cirklar, men som ännu inte hunnit bli föreningsmedlemmar.


Föreningen och dess medlemmar medverkar på mässor och marknader där tillfällen ges.

Vi arbetar med mentorverksamhet till framför allt nyblivna biodlare om de så önskar. Kontakta i så fall ordföranden Roland Palmzon eller sekreteraren Bengt Nihlgård.

        


                              Dagboksnotiser om bina 2020

                 Kort information om binas liv och leverne i mellersta Skåne, främst från Bråvalla bigård.


Januari 2020. Månaden dominerades fram till 20/1 av regnigt och fuktigt väder med ovanligt höga temperaturer, någon dag ända upp mot +10°C. Bina startade yngelproduktionen i mitten av månaden och höjde temperaturen i kuporna. Lite pollenersättning gavs till samhällena. 

Februari 2020. Vädret fortsatte som tidigare med ovanligt höga temperaturer kring flera plusgrader och det var dessutom mest mulet, blåsigt och regnigt. Totalt kom under januari och februari ca 200 mm, en tredjedel av årsnederbörden. Flera bisamhällen verkade ha dämpat sig och höll inte värmen uppe. Under ett par soldagar med 9-10°C besöktes fr a vintergäck, men den mesta blomningen av denna passerade utan bibesök. Detsamma gällde mycket av snödropparna.

Mars 2020. I två veckor fortsatte det mulna men nu torra vårvädret. Det avlöstes de två sista veckorna av soliga dagar, om än med frost och ibland 4-8 minusgrader på natten. Men Scilla och snöglans blommade för fullt och vitsipporna i skogen kom igång. Bina drog nu flitigt med pollen. Hästhoven kom också igång och de tre sista dagarna började även sälgen blomma. Månaden blev torr, bara 23 mm noterades.

April 2020. Soligt och torrt vårväder fortsatte fram till sista veckan av månaden då det kom några få mm regn. Dvärgkörsbär kom tidigt i blom, liksom forsythia och sedan körsbär, plommon m m och bina utvecklades starkt. Björk och bok slog ut nästan samtidigt från mitten av månaden. Utjämning till avläggarna från i höstas gjordes. Alla samhällen fick lite Symbeeotic och i mitten av månaden påsattes skattlådor på de starkaste. Rapsen började blomma.

Maj 2020. Bina utvecklades enormt snabbt under de varma mars-april-veckorna och i början av maj hade alla en skattlåda. Vädret gav dock några frostnätter under första dagarna i maj som skadade många blommor och nya skott (-4-5°C). I mitten av maj måste dock ytterligare en skattlåda sättas på de flesta samhällen. Ett par drottningar hade gett upp och höll på med ersättning. Extra viseceller skars ut från ett samhälle. Fördjupningskursen tränade sig på omlarvning i två samhällen. Skattning påbörjades i slutet av maj.

Juni 2020. Bisamhällena hade överlag utvecklats enormt och delning gjordes av flera samhällen. Likväl förekom svårmning av ett par. Bortsett från lite regn i början av juni (18 mm) var vädret mycket positivt för bina. Honung drogs in flitigt från fr a Cotoneaster och hallon, men rapsen fortsatte med ytterligare blomning och bidrog starkt till insamling. Björnbär började blomma i andra veckan av juni. Men rapsen blommade i nästan 1,5 månad och det blev rekordskördar av honung från flera samhällen. Liguster och parklind började blomma i sista veckan av juni. Totalt under april-juni kom endast 80 mm regn och markerna var torra.

Juli 2020. Vädret var mycket mulet med skurar och de första 12 dagarna kom över 60 mm nederbörd. Lind och liguster blommade ovanligt rikligt och var huvudrag för bina under denna tid mellan skurarna. Senare hälften av juli gav några dagar med sol och främst en andra blomning av vitklöver utgjorde drag.

Augusti 2020. Månaden var extremt solig, varm och torr i början med flera dagar äver 30°C fram till den 19 augusti. Därefter mest halvmulet till mulet väder och en del regnskurar. Bina hade en hel del att dra på; lite Robinia som blommade andra gången, Symphoricarpus som började blomma och det var fullt drag i rosenflockeln som stod i blom. Slutslungning genomfördes i mitten och slutet av månaden.

September 2020. Vädret fortsatte med halvmulet och omväxlande väder hela månaden. Inmatning med sockerfoder fullföljdes och varje samhälle fick dessutom lite Symbeeotic. Sammanfattningsvis var honungs-säsongen god, trots en genomsnittligt låg nederbörd med bara 322 mm under april-september. Intrycket av mycket få flygande insekter förstärktes hela sommaren.

Oktober 2020. Ett milt höstväder fortsatte och det var fortfarande mest gröna träd fram till mitten av månaden.

Sedan gulnade lönn, björk och asp och i sista veckan av månaden gulnade även bokarna och vissa ekar. Lövfällningen var ca 3 veckor senare än på 1960-talet. Vädret var mest mulet och regnigt med sammanlagt 90 mm regn, och under de få soliga timmar som fanns var bin ute i snöbärsbuskarna som fortfarande gav nya blommor.

November 2020. Mycket milt, mulet och småduggigt väder fortsatte till slutet av månaden. En solig eftermiddag den 15 nov. var mängder med bin ute och flög vid 13° C. Murgröna och snöbär blommade, men bina var främst ute och tömde tarmarna efter några veckors innesittande.


Hänt i föreningen 2020

22 januari. En tredje studiecirkel i "Grunder i biodling" startade i Hörby på Vuxenskolan, med 10 deltagare. Träffarna är en gång i veckan. Ledare är Bengt Nihlgård.

15 februari. Skånes Biodlardistrikt höll årsmöte på Kurhotellet i Tyringe. 4 deltagare från RIBIOF deltog. Man fick information om bl a honungsbedömning, där lite nya regler kommer att gälla och en utbildning ska genomgås av de som bedömer.

Måndagen 2 mars kl 18.30.15 drottningintresserade medlemmar samlades vid årets första träff för diskussion och beslut om en avelsbigård på Fulltofta Naturcentrum, Bivaxen. Kjell och Roland hade fixat med fika. Mikael, Bengt och Christian erbjöd sig stå som ansvariga. Två kupor inköps av Kjell Andersson och den 2 maj sätts stängsel upp kring dessa och den 3 maj flyttas förhoppningsvis kuporna dit. Sedan inköps avelsdrottningar så att omlarvning kan börja i slutet av maj månad.

Helgen 4-5 april. De tre studiecirklarna i Biodlingens grunder som startades två st i september/oktober 2019 och en i januari 2020 avslutades. Cirklarna omfattade totalt 10 träffar. Totalt färdigutbildades 27 nya biodlare. Ledare var Bengt Nihlgård.

Måndagen 6 april kl 18.30. 11 bi-intressenter plus en åskådare deltog i en månadsträff för diskussion om biavel, vaxhantering och fr a aktuellt om bina och deras övervintring vid Bivaxen på Fulltofta Naturcentrum. Bl a konstaterades att starka samhällen behöver redan nu en skattlåda.

Tisdagen den 21 april kl 19 startade studiecirkeln "Fördjupning biodling". Den omfattade fyra träffar som behandlade binas sjukdomar, honungshantering samt drottningodling. Den höll från början 10 deltagare men två blev förkylda och fick avstå pga corona-viruset. Ledare var Bengt Nihlgård.

Lördagen den 2 maj samlades 9 medlemmar intresserade av avelsbiodling och byggde stängsel kring en liten fyrkant söder om Bivaxen för att hålla borta barn från kommande bikupor.

Måndagen 4 maj inställdes månadsträffen pga corona-krisen. Men 4 medlemmar flyttade 2 trågkupor med bin från Kjell Andersson till ovan nämnda stängsel. 

Måndagen den 1 juni kl 18.30. Ett 20-tal medlemmar samlades för diskussion om biavel,  bina och deras svärmning, slungning m m på Fulltofta Naturcentrum, Bivaxen.

Måndagen 6 juli kl 18.30. 25 medlemmar samlades för diskussion om biavel, vaxhantering, aktuellt om bina och deras produktion, slungning m m på Fulltofta Naturcentrum.

Torsdagen  9 juli kl 18.30. 15 medlemmar kom för att medverka vid omlarvning från de två avelsdrottningar från Kristianstads biavelsgrupp som inköptes nästan två veckor tidigare.

Måndagen 3 augusti kl 18.30. 20 medlemmar samlades i solsken för diskussion om aktuellt om bina, slutslungning, binas invintring, infodring, vaxhantering, varroa och avelsinriktning m m på Fulltofta Naturcentrum utanför Biboet.

Lördagen 5 september, kl 9-15. Det var utbildningsdag för Skånedistriktet vid Fulltofta Naturcentrum i Biboet och Bivaxen. 35 distriktsmedlemmar deltog på förmiddagen och 30 på eftermiddagen på fyra olika stationer. Det instruerades i vaxhantering med smältning och pressning av vaxkakor, man gick igenom olika biprodukter och lärde sig producera salvor, en tredje station gick igenom bra sätt för varroa-kontroll och behandling och på den fjärde stationen gicks igenom invintring och vinterfoder.

Måndagen 7 september kl 18.30 var det månadsträff inom RIBIOF på Fulltofta Naturcentrum, Bivaxen. Roland redovisade distriktets utbildningsdag och sedan diskuterade 26 medlemmar  bisamhällenas tillstånd för att uppräthålla äggläggningen, invintring, inmatning och stöd med Symbeeotic, varroa och honungs-bedömningsprinciper. Bengt gick igenom en undersökning från Kina där man konstaterat att biodlare och personer som behandlats med bigift inte hade drabbats av COVID-19. Ökning av antalet T-celler genom bigiftets inflytande tycks höja immunitetsskyddet.

Tisdagen den 22 september kl 19. Startade en studiecirkel i Biodlingens grunder. Träffarna genomförs hemma hos Bengt Nihlgård på Bråvalla i Rolsberga. 10 deltagare var anmälda.

Torsdagen 24 september, kl 18.00. 27 medlemmar deltog i honungsbedömning i Lyby församlingshem. 22 lämnade in honungsprov för bedömning och alla utom två godkändes. Små partiklar var orsaken till underkännande. Fika med bredda smörgåsar intogs för 20:-. Bengt Nihlgård talade därefter om "Ekologisk honung - finns det?" och gick igenom olika sätt att få honungen miljömärkt.

Onsdagen den 30 september kl 19. Startades ytterligare en studiecirkel i Biodlingens grunder. med 10 deltagare. Träffarna genomförs hemma hos Bengt Nihlgård.
Upp
Senast uppdaterad 2020-11-23


 

Bi i lavendelblommor(BN).KONTAKTER


Sekreteraren, Bengt Nihlgård,

mobil 070 945 03 76

e-mail bengt.nihlgard@gmail.com


Ordföranden Roland Palmzon,

mobil 070 921 02 30

e-mail palmzon@palmzon.seBLI MEDLEM

Medlem blir du genom att anmäla dig på

SBR.s hemsida


 LÄNKAR


SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund


Skånes Biodlardistrikt


Bitillsyn i Skåne


Jordbruksverket (om bin)


Börjes Bisidor


Om bin och biodling


Bikupan.eu


Joel Svenssons Vaxfabrik, Munka Ljungby


Lindhagens Bigårdar


Bee Future AB


LP:s Biodling AB, Säffle


Biredskapsfabriken Töreboda


Swienty


Länkar till diverse


Biboet vid Fulltofta Naturcentrum.

Biboet och Bivaxen vid Fulltofta Naturcentrum.

Två trågkupor instängslade vid 'Bivaxen.

Christian, Kjell och Tommy monterar lås på en kupa.