Ringsjöortens Biodlarförening

VÄLKOMMEN till


Ringsjöortens Biodlarförening


Ringsjöortens Biodlarförening (RIBIOF) är en lokalförening av SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund. Vår målsättning är att främja biodlingen i mellersta Skåne och att informera om biodling, binas nytta och honungens med flera bi-produkters goda effekter. Vi bedriver kursverksamhet för att få nya medlemmar. Ständiga försök görs också för att få icke anslutna biodlare i våra trakter att bli föreningsmedlemmar. Det är viktigt att alla biodlare är med på något sätt; att de får information, sköter sina bin korrekt och registrerar sin bigård.

Medlemmar. Vi har i november 2020 143 betalda SBR-medlemmar, varav flera kommer från Hörby kommun, men många även från Höörs och Eslövs kommuner. SBR-medlem och samtidig förenings-medlem hos oss blir du genom anmälan på SBRs hemsida. Vi har eget bankgiro 5067-3771 i Sparbanken Skåne och Swish på nr 123-284 91 80. Vi tar gärna emot 50:- från lokalt stödjande personer, som då också får vår digitala information utan att vara medlemmar med rösträtt. Våra medlemmar har allt ifrån 2-3 och upp till 15-90 samhällen. Vår genomsnittsproduktion av honung ligger på 30-40 kg/samhälle.

 

Styrelsen innehåller 7 ledamöter. Under 2020 består den av:

Roland Palmzon (ordf.), Laila Jeppsson (vise ordf.), Ingrid Nilsson (kassör), Bengt Nihlgård (sekr. och utbildn.ansvarig), Kjell Andersson, Susan Olsson samt Maria Vilbern.

En separat honungsbedömningskommitté bedömer honungsprov från  medlemmarna. Den består under 2019 av: Lena Friberg (sammankallande), Ragnar Andersson samt Joakim Jönsson.

En särskild aktivitetsgrupp består av Jonna Karlsson, Tommy Karlsson, Susan Olsson och Johny Wighotson.


 HISTORIK

Det finns information om Ringsjöortens Biodlarförening från 1919 och fram till nu under rubriken HISTORIK. Här hittar du äldre information om medlemmar och medlemsavgifter, produktion av honung och vad honungen har kostat, vilka aktiviteter som genomförts m m. Under de senaste åren (från 2010) finns även dagboksnotiser från bigården på Bråvalla.

Från 2008 kan du klicka på årtalen för att se vad som har hänt: 2008,   2009,   2010,   2011,   2012201320142015, 201620172018, 2019, 2020.


PROGRAM 2021


Informationsbigården "Biboet" i Fulltofta


I Biboet vid Fulltofta Naturcentrum öppnas ett Åskådarrum med informationsmaterial från ca 1 maj och hålls sedan öppet till i slutet av september. Ett bisamhälle i en demonstrationskupa finns då också att studera. Ca tre timmar (13-16) varje lördags- och söndagseftermiddag under maj till september är även Biboets Slungningsrum öppet och bemannat för demonstration, provsmakning och försäljning av lotter till ett honungslotteri och egen honung. Rummet utnyttjas av föreningens medlemmar för slungning efter bokning hos sekreteraren (Bengt Nihlgård) mot en avgift av 50:- per dag.


I Bivaxen hanteras vax. Föreningen fick  2017 medel från Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta för inköp av vaxhanteringsmaterial som nu finns i en ny barack, Bivaxen, vid sidan av Biboet, Fulltofta Natur-centrum. Baracken tillkom genom ett Leaderprojekt via Mittskåne Utveckling och Jordbruksverket. En kakgjutform kan således nyttjas antingen i Biboet eller hemma efter bokning genom Kjell Andersson (mobil 070-696 14 07). En vaxsmältare som smälter 40 ramar åt gången finns i Bivaxen, som också bokas genom Kjell Andersson. Smälta biramar bör tvättas och kokas med kaustik-soda, något som går att utföra utomhus i gamla tvättbaljor vid Bivaxen. Kokningen dödar effektivt eventuella sporer av yngelröta.

För utnyttjandet av vaxhanteringsmaterielen är kostnaden 25:-/kg pressade vaxmellanväggar och 1:- per smält ram.


Kurser och övriga aktiviteter 2021

Programmet uppdateras här kontinuerligt med ny information.


Månadsträffar har vi första måndagen varje månad  kl 18.30 vid Bivaxen, Fulltofta Naturcentrum f o m mars och t o m september 2021. Alla är välkomna för diskussion av aktuella problem med bin, honung m m. Tyvärr fick vi ställa in under maj pga corona-krisen.


ÅRSMÖTET för 2020 ÄR UPPSKJUTET TILL 4 FEBRUARI 2021

Tyvärr har pandemiskräcken tagit överhand även hos biodlare och vi tvingas skjuta upp vårt årsmöte till torsdagen den 4 februari kl 18.30 i Lyby församlinghem. Vi hoppas på en lugnare pandemi-situation då.


Grunder i Biodling. De två studiecirklar i biodlingens grunder som startade under hösten 2020 fortsätter med start för Grupp 1 tisdagen den 2 februari kl 19, och för Grupp 2 onsdagen den 10 februari kl 19 hemma hos Bengt Nihlgård, Rolsberga 815.


Observera att till programträffarna är även de välkomna som går på våra kurser/cirklar, men som ännu inte hunnit bli föreningsmedlemmar.


Föreningen och dess medlemmar medverkar på mässor och marknader där tillfällen ges.

Vi arbetar med mentorverksamhet till framför allt nyblivna biodlare om de så önskar. Kontakta i så fall ordföranden Roland Palmzon eller sekreteraren Bengt Nihlgård.

        


                                     Dagboksnotiser om bina 2021

                          Kort information om binas liv och leverne i mellersta Skåne, främst från Bråvalla bigård.


Januari 2021. Månaden började som i december med mulet, småregnigt väder med snöslask ibland och omkring nollpunkten hela tiden.


Hänt i föreningen 2021


Många passar på att tvätta ramar, pressa vaxmellanväggar och göra nya ramar för våren. Och så hoppas vi på att coronapandemin inte ska stoppa vårt planerade årsmöte i februari.
Upp
Senast uppdaterad 2021-01-06


 

Bi i lavendelblommor(BN).KONTAKTER


Sekreteraren, Bengt Nihlgård,

mobil 070 945 03 76

e-mail bengt.nihlgard@gmail.com


Ordföranden Roland Palmzon,

mobil 070 921 02 30

e-mail palmzon@palmzon.seBLI MEDLEM

Medlem blir du genom att anmäla dig på

SBR.s hemsida


 LÄNKAR


SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund


Skånes Biodlardistrikt


Bitillsyn i Skåne


Jordbruksverket (om bin)


Börjes Bisidor


Om bin och biodling


Bikupan.eu


Joel Svenssons Vaxfabrik, Munka Ljungby


Lindhagens Bigårdar


Bee Future AB


LP:s Biodling AB, Säffle


Biredskapsfabriken Töreboda


Swienty


Länkar till diverse


Biboet vid Fulltofta Naturcentrum.