Ringsjöortens Biodlarförening

(RIBIOF)


VÄLKOMMEN till


Ringsjöortens Biodlarförening


Ringsjöortens Biodlarförening (RIBIOF) är en lokalförening av SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund. Vår målsättning är att främja biodlingen i mellersta Skåne och att informera om biodling, binas nytta och honungens goda effekter. Vi bedriver kursverksamhet för att få nya medlemmar. Ständiga försök görs också för att få icke anslutna biodlare i våra trakter att bli föreningsmedlemmar. Det är viktigt att alla biodlare är med på något sätt; att de får information, sköter sina bin korrekt och registrerar sin bigård.

Medlemmar. Vi har i januari 2019 112 SBR-medlemmar, varav flera kommer från Hörby kommun, men många även från Eslövs och Höörs kommuner. SBR-medlem och samtidig föreningsmedlem hos oss blir du genom anmälan på SBRs hemsida. Vi har eget bankgiro 5067-3771 i Sparbanken Skåne och tar gärna emot 50:- från lokalt stödjande personer, som då också får vår digitala information utan att vara medlemmar med rösträtt. Våra medlemmar har allt ifrån 2-3 och upp till 15-90 samhällen. Vår genomsnittsproduktion av honung ligger på 30-40 kg/samhälle.

 

Styrelsen innehåller 7 ledamöter. Under 2020 består den av:

Roland Palmzon (ordf.), Laila Jeppsson (vise ordf.), Ingrid Nilsson (kassör), Bengt Nihlgård (sekr. och utbildn.ansvarig), Kjell Andersson, Susan Olsson samt Maria Vilbern.

En separat honungsbedömningskommitté bedömer honungsprov från  medlemmarna. Den består under 2019 av: Lena Friberg (sammankallande), Ragnar Andersson samt Joakim Jönsson.

En särskild aktivitetsgrupp består av Jonna Karlsson, Tommy Karlsson, Susan Olsson och Johny Wighotson.


 HISTORIK

Det finns information om Ringsjöortens Biodlarförening från 1919 och fram till nu under rubriken HISTORIK. Här hittar du äldre information om medlemmar och medlemsavgifter, produktion av honung och vad honungen har kostat, vilka aktiviteter som genomförts m m. Under de senaste åren (från 2010) finns även dagboksnotiser från bigården på Bråvalla.

Från 2008 kan du klicka på årtalen för att se vad som har hänt: 2008,   2009,   2010,   2011,   2012201320142015, 201620172018, 2019.


PROGRAM 2019


Informationsbigården "Biboet" i Fulltofta


I Biboet vid Fulltofta Naturcentrum öppnas ett Åskådarrum med informationsmaterial från ca 1 maj och hålls sedan öppet till i slutet av september. Ett bisamhälle i en demonstrationskupa finns då också att studera. Ca tre timmar (13-16) varje lördags- och söndagseftermiddag under maj till september är även Biboets Slungningsrum öppet och bemannat för demonstration, provsmakning och försäljning av lotter till ett honungslotteri och honung. Rummet utnyttjas av föreningens medlemmar för slungning efter bokning hos sekreteraren (Bengt Nihlgård) mot en avgift av 50:- per dag.


I Bivaxen hanteras vax. Föreningen fick  2017 medel från Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta för inköp av vaxhanteringsmaterial som nu finns i en ny barack, Bivaxen, vid sidan av Biboet, Fulltofta Natur-centrum. Baracken tillkom genom ett Leaderprojekt via Mittskåne Utveckling och Jordbruksverket. En kakgjutform kan således nyttjas antingen i Biboet eller i Bivaxen eller hemma efter bokning genom Kjell Andersson (mobil 070-696 14 07). En vaxsmältare som smälter 40 ramar åt gången finns också i Bivaxen som också bokas genom Kjell Andersson. Smälta biramar bör tvättas och kokas med kaustik-soda, något som dock ännu inte går att utföra i Fulltofta. Kokningen dödar effektivt eventuella sporer av yngelröta.

För utnyttjandet av vaxhanteringsmaterielen är kostnaden 25:-/kg pressade vaxmellanväggar och 1:- per smält ram.


Kurser och övriga aktiviteter 2020

Programmet uppdateras här kontinuerligt med ny information.


Biodling nybörjare. De två studiecirklar avseende "Grunder i biodling" för nya biodlare som startades i september/oktober 2019 fortsätter med 6.e träffen den 4 resp. 12 februari 2020. Cirklarna omfattar totalt 10 träffar, varav 5 träffar under våren 2020 om 3-4 timmar per träff. Totalt ingår 20 deltagare. Ledare är Bengt Nihlgård.

Månadsträffar har vi första måndagen varje månad  kl 19 vid Bivaxen, Fulltofta Naturcentrum f o m mars 2020.

2 mars kl 18.30. Årets första träff för diskussion och beslut om en avelsbigård är på Fulltofta Naturcentrum, Bivaxen, den 2 mars kl 18.30.


Observera att till programträffarna är även de välkomna som går på våra kurser/cirklar, men som ännu inte hunnit bli föreningsmedlemmar.


Föreningen och dess medlemmar medverkar på mässor och marknader där tillfällen ges.

Vi arbetar med mentorverksamhet till framför allt nyblivna biodlare om de så önskar. Kontakta i så fall ordföranden Roland Palmzon eller sekreteraren Bengt Nihlgård.

        


                              Dagboksnotiser om bina 2020

                 Kort information om binas liv och leverne i mellersta Skåne, främst från Bråvalla bigård.


Januari 2020. Månaden dominerades fram till 20/1 av regnigt och fuktigt väder med ovanligt höga temperaturer, någon dag ända upp mot +10°C. Bina startade yngelproduktionen i mitten av månaden och höjde temperaturen i kuporna. Lite pollenersättning gavs till samhällena. 


Februari 2020. Vädret fortsatte som tidigare med ovanligt höga temperaturer kring några plusgrader och dessutom mulet och blåsigt. Flera bisamhällen verkade dock lugnare och höll inte värmen uppe.Hänt 2020

22 januari. En tredje studiecirkel i "Grunder i biodling" startade i Hörby på Vuxenskolan, med 10 deltagare. Träffarna är en gång i veckan. Ledare är Bengt Nihlgård.


15 februari. Skånes Biodlardistrikt höll årsmöte på Kurhotellet i Tyringe.

 


Upp
Senast uppdaterad 2020-02-19


 

Bi i lavendelblommor(BN).KONTAKTER


Sekreteraren, Bengt Nihlgård,

mobil 070 945 03 76

e-mail bengt.nihlgard@gmail.com


Ordföranden Roland Palmzon,

mobil 070 921 02 30

e-mail palmzon@telia.comBLI MEDLEM

Medlem blir du genom att anmäla dig på

SBR.s hemsida


 LÄNKAR


SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund


Skånes Biodlardistrikt


Bitillsyn i Skåne


Jordbruksverket (om bin)


Börjes Bisidor


Om bin och biodling


Bikupan.eu


Joel Svenssons Vaxfabrik, Munka Ljungby


LP:s Biodling AB, Säffle


Biredskapsfabriken Töreboda


Swienty


Länkar till diverse


Biboet vid Fulltofta Naturcentrum.

Biboet och Bivaxen vid Fulltofta Naturcentrum.

Håkan Albrektsson hjälper till med yngel-

omlarvning i Fulltofta vid Biboet.