Bi i hästhov

Bilder från Ringsjöortens Biodlarförenings aktiviteter

 

Under åren har flera studiecirklar gått av stapeln i Hörby och i olika bigårdar. De senaste åren med Bengt Nihlgård som kursledare.

Föreningsmedlemmar har medverkat på olika marknader, hantverksdagar, kurser m m och varje år görs bigårdsbesök. Nedan illustreras med några bilder. Om inget annat sägs så har de flesta bilder tagits av Bengt Nihlgård (BN), TB = Tage Britzeli, MK = Margareta Karlsson.

1. Fikapaus på Bråvalla 2011 (TB)

4. Leif Persson på kurs (MK)

7. Hon hittas strax utanför kupan eftersom hon är vingklippt (TB)

10. Ingrid Adolfsson på marknaden i Kruddarehus sept. 2011 (BN)

13. 2011 års Biodlarförening 12-02-25.

2. Bengt Johansson fikar (MK)


5. Ulla-Britt och Leif Persson på kurs (MK)

8. Några följebin sätts till i en tillsättningsbur (TB)

11. Besök i Mantorp 110914 (BN)

14. Alf Sjöberg tackar för föreläsning om "Bina i miljön". 2012.

3. Gunnel Ingesson (MK)

6. Vi letar efter en drottning i gräset när en svärm gett sig av (TB)

9. De utsvärmande bina kommer tillbaka. Juni 2011 (TB)

12. Inger o Stig före entré i upptappningslokalen (BN)

15. Olof Laurin visar drottningodling och Apidea-parningskupor, juni 2012 (BN)

16. Föreningsmedlemmar lyssnar och lär sig vid besök hos Olof Laurin, juni 2012. (BN)

19. Sven-Åke Nilsson gör yngelöverföring för drottningodling, juni 2014. (BN)

17. Bert Thrybom under föreläsning, 2014. (BN)

20. Sebastian Glimbrand försöker hitta lämpliga yngelstorlekar, juni 2014. (BN)

18. Andreas Evers kollar yngelstorlekar till Pias förtjusning. (BN)

21. Börje Andersson m fl vid besök hos Linas med Binas i Norrto, juni 2014. (BN)

22. Marie Widén berättar i Botaniska Trädgården, Lund, augusti 2014. (BN)

25. Kaija, Ingrid och Dumitru på fördjupningskurs i biodling 2014. (BN)

28. En av pollenfällorna på Bråvalla 2014. (BN)

31. Besök hos Stefan Hellichius, Krageholm

i april 2015. (BN)

34. Backen till Hembygdsgården på Ven. Cykeluthyrning. (BN)

23. Mikael Olsson berättar för Inger Hall om sin utrustning. Juli 2014. (BN)

26. Erik, Jessica och Inger på fördjupningskurs i biodling, 2014. (BN)

29. Resultat av drottningodling på fördjupningskursen i biodling 2014. (BN)

32.Under föredragning av Stefan Hellichius i april 2015. (BN)

35. Puktörne (Ononis spinosa) vid vägkanten på Backafall, Ven. (BN)

24. Monica, Lena, Kaija och Ingrid på fördjupningskurs i biodling 2014. (BN)

27. Johan, Monica, Lena och Kaija på fördjupningskurs i biodling 2014. (BN)

30. Biboets Sedum-tak i juni 2015.(BN)

33. Resa till Ven 2016. (BN)

36. Fodergetruta (Galega orientalis) vid vägen till Hembygdsgården, Ven i juni 2016. (BN)

37. Hembygdsgården , Ven, juni 2016. (BN)

40. Mats Khakhar på Aarenlunds Biodling berättar om företaget. Augusti 2016. (BN)

43. Mikael, Olof, Patrik och Roland m fl lyssnar till Mats Khakhar.(BN)

46. Bigårdbesök hos Kjell Andersson i Ludvigsborg. (BN)

49. SBRs årsmöte i Hässleholm 2017. (BN)

38. Anders Bergström berättar om drottningodlingens principer. Juni 2016. (BN)

41. Mats Khakhar demonstrerar den automatiska slungningslinjen. (BN)

44. Mats Khakhar demonstrerar släpen med sockerlösning för snabb matning. Augusti 2016. (BN)

47. Bigårdbesök hos Kjell Andersson i Ludvigsborg. (BN)

50. SBRs årsmöte i Hässleholm 2017. (BN)

39. Flow Hive kupan på Hembygsdsgården, Ven. (BN)

42. Mats Khakhar demonstrerar drottning-odlingsmaterielen. (BN)

45. Kjell Andersson berättar om bina i trädgården hemma i Ludvigsborg. Augusti 2017. (BN)

48. Johan Wallin välkomnar på SBRs årsmöte i Hässleholm 2017. (BN)

51. Om den vanlige manlige biodlaren.

SBRs årsmöte i Hässleholm 2017. (BN)

52. Om den vanliga kvinnliga biodlaren.

SBRs årsmöte i Hässleholm 2017. (BN)

55. Jordbruksverket info om ny Biförordning.

SBRs årsmöte i Hässleholm 2017. (BN)

58. Pia Michélsen säljer lotter på Matmässan i Ringsjöstrand den 25 augusti 2017. (BN)

61. Ringsjöortens Biodlarförening blev 2018 års

bästa förening i Skåne! (BN)

Grävning Biboet 2

64. Kjell gräver grund för Bivaxen 2019.

Bivaxen lyfts in

67. Bivaxen-baracken sätts på plats i juni 2019.

IMG_2585

70. Roland skötte grillen (BN).

53. Jordbruksverket info om ny Biförordning.

SBRs årsmöte i Hässleholm 2017. (BN)

56. Bert Thrybom utses till Hedersmedlem.

SBRs årsmöte i Hässleholm 2017. (BN)

59. Johan Wallin utdelar honungspriser i N Rörum den 7 oktober 2017. (BN)

62. Mikael, Roland, Maria, Bengt och Kjell var nöjda mottagare av diplomet. (BNs kamera)

Tippning sand

65. Grus och sand läggs på ett plastskikt.

Bivaxen färdig

68. Bivaxen nästan färdigmålad och klar (BN).

IMG_2653

71. Knut Sjögren, föreningens meste ordförande, var hedergäst tillsammans med maka (BN).

54. Jordbruksverket info om ny Biförordning.

SBRs årsmöte i Hässleholm 2017. (BN)

57. Antal bisamhällen per biodlare i SBR.

SBRs årsmöte i Hässleholm 2017. (BN)

60. Martin Nehman vid föreläsning i N Rörum den 7 oktober 2017. (BN)

63. Håkan Albrektsson från Tomelillas biodlar-förening servar med omlarvning av yngel för drottningodling vid Biboet, Fulltofta 2019. (BN)

Tillplattning

66. Mikael plattar till sanden.

IMG_2583

69. Mats Behrens invigde Bivaxen i augusti 2019 i samband med 100-årsjubileet (BN).

72. Den 2 maj 2020 byggdes stängsel kring kommande avels-bikupor (BN).

IMG_3385

73. Christian, Kjell och Tommy satte lås på kuporna som sattes på plats den 4 maj 2020. (BN)

IMG_3389

74. Inhägnaden klar med bikupor och bin.(BN)

74. Öppet Hus-invigning den 11 september 2021 av Roland Palmzon och Cecilia Bladh. (IN)

75. Maria Vilbern sålde Fulltoftahonung.(IN)

76. Tommy Nilsson grillade och sålde varm korv med bröd. (IN)

77. Laila Jakobsen och Susan Olsson visade tillverkning av bivaxdukar och bivaxsalva m m. (IN)

78. Eva-Lena Bonder sålde lotter och delade ut tipskuponger. (IN)

79. Roland Palmzon tog fram bibröd med en "bibrödströska". (IN)

82.Ett 25-tal biodlare vid träff den 9 juli 2022 vid Biboet i Fulltofta.(BN)

80. Kjell Andersson smälte vax och

gjorde vaxmellanväggar. (IN)

81. Bengt Nihlgård informerade om

honungsbiet.(IN)

85. Minst 250 parningskupor finns uppsatta i terrängen, som sedan 2018 är naturreservat. (BN)

83+84. Den 3 juli 2022 besökte 18 medlemmar Hanö under ledning av Olle Andersson (med hund) från Kristianstads Drottningodlarklubb. (BN)