Hästhov (Tussilago farfara) ger utmärkt pollen tidigt på våren (BN).

Bilder från Informationsbigården i Fulltofta

 

Ett informations-/demonstrationsbihus, ”Biboet”, började uppföras vid Fulltofta Naturcentrum i sista veckan av mars 2011.

Det genomfördes som Leaderprojekt tillsammans med Mellanskånes Biodlarförening och Biboet stod klart i juni 2011.

Tillbyggnad av "Bivaxen" som arbetslokal för hantering av vax skedde som ett annat Leaderprojekt 2018-2019.

1. Biboet ligger ca 75m sydväst om Fulltofta Naturcentrum (BN)

4. Sven-Åke i aktion (BN)

7. Några optimistiska biodlare (BN)

10. Börje skruvar av fönsterlister(BN)

13. Så långt hann vi den 17/4 (BN)

16. Pia målar demonstrationsplanket (BN)

19. Tage grundoljar inomhus den 14/5 (BN)

2. Byggmästare Sven-Åke Andersson från Bjärnum snickrar (BN)

5. Baksidan av Biboet (BN)

8. Pia får hjälp av Börje (BN)

11. Sebastian målar innertak (BN)

14. Täckmålning snart klar 7/5 (BN)

17. Bengt målar silvergrått (TB)

20. Margareta grundoljar lister (BN)

3. Elektrikern från El-Olle i Vittsjö drar el-ledningar i tak och väggar (BN)

6. Biboet framifrån (BN)

9. Margareta och Inger grundoljar (BN)


12. Kent målar lister (BN)

15. Gunnel och Rolf efter täckmålning (BN)

18. Stefan Olsson på besök (TB)

21. Börje målar listerna vita  (TB)

22. Börje i målarposé (TB)

25. Nästan färdigmålat utomhus (BN)

28.Ett minifluster sätts upp (TB)

31. Singelutkörning 8/6 (TB)

34. Singeln på gångstig utlagd (BN)

23. Biboet ligger vid en hästhage (BN)

26. Demonstrationsbikupa på plats (BN)

29. Miniflustret sitter på ostsidan av Biboets plattform (BN)

32. Sebastian med skottkärra (TB)

35. Trappa på plats av Sven-Åke och Mikael 11/6 (BN)

24. Fulltofta Naturcentrum är nära (BN)

27. Bengt inspekterar demo-kupan  (TB)

30. Hästhagen den 8/6 2011 (TB)

33. Efter utfört jobb (TB)

36. Ingången klar (BN)

37. Mikael skär till socklar (BN)

40. Slungan ska packas upp (BN)

43. Börje har placerat ett litet bisamhälle i demo-kupan (BN)

46. Informationsskyltar har satts upp (BN)

38. Sven-Åke har bytt fönster (BN)

41. Slungan klar, pallar har tillkommit (BN)

44. Ett Sedum-tak placeras ut den 16 juni (BN)

47. Börjes Bibo finns uppställt (BN)

39. Det mesta av inredningen har satts på plats 11/6 2011 (BN)

42. Vattnet har kopplats in med en liten varmvattenberedare (BN)

45. Taket besöktes snabbt av fjärilar, humlor och andra bin (BN)

48. Anders Paulsson deklamerade vid invigningen 17/6 2011. (BN)

49. Stefan Olsson talade för Stiftelsen Skånska Landskap (BN)

50. Bo Lindahl talade för SBR och Skånes Biodlardistrikt (BN)

51. Pia inbjöd till besiktning av Biboet (BN)

52. Sofie från Skånska Dagbladet gjorde besök 20/6 2011. (BN)

55. Sedumtaket på Biboet juni 2015. (BN)

53. Slungningsrummet från ingången (BN)

56. Inoljning av entren på Biboet, april 2017. (BN)

54. Slungningsrummets arbetsbänk (BN)

57. Annika gnider in träolja på utebordet i Biboet i april 2017. (BN)

58. Grundytan för Bivaxen grävs upp av Kjell Andersson i maj 2019. (BN)

61. Grusen jämnas till av Mikael Olsson. (BN)

64. Baracken nästan färdigmålad och Sedumtak är pålagt. (BN)

67. Mats Behrens, Stiftelsen Skånska Landskap,

klipper av bandet och inviger Bivaxen. (BN)

70. Stängsling av 40 m2 vid sidan av Bivaxen på Fulltofta Naturcentrum den 2 maj 2020. (BN)

73. Stig Hansson och Bengt NIhlgård fick med sig en journalist från Norra Skåne/Skånska Dagbladet för att påkalla honungens och propolis positiva inverkan i corona-tider (mars 2020).

 59. Plastmatta lagts ut och grus ska tillföras. (BN)

62. Baracken är hämtad från Eslöv och ska lyftas på plats. (BN)

65. Bivaxen klar för invigning. (BN)

68. Korvgrillning och kaffe med kaka förgyllde invigningstillfället. (BN)

71. Christian, Kjell och Tommy sätter lås på de två kuporna.(BN)

60. Grus fylls på med Lars Sjöberg vid ratten. (BN)

63. Målning måste ske i det ständigt regniga vädret. (BN)

66. Invigning den 17 augusti 2019. (BN)

69. Knut Sjögren med maka var hedersgäster. Knut har rekordtiden 32 år som ordförande i föreningen (1970-2002). (BN)

72. Inhägnaden klar och kuporna på plats den 4 maj 2020. (BN)