NC-kassett vid drottningodling

Bengt Nihlgård, feb. 2016


Här beskrivs kortfattat hur du ska använda en NC-kassett för att få fram larver för en drottningodling.


1. En NC-kassett kan inköpas av biredskapsförsäljare för drygt 300:-. Kassetten har en bakre vägg som är hel, men med en öppning för insläpp av drottning och en främre vägg med genomgångar för arbetsbin, men också med öppning för insläpp av en drottning. Båda väggarna är avtagbara.


2. Börja med att montera kassetten på överlisten i en i övrigt tom ram. Ladda sedan kassetten med 110 cellkoppar. Dessa inköps separat.


3. Välj ut ett samhälle med en drottning med goda anlag, som är riktigt fertil och mitt i sin äggläggning. Annars fungerar det inte. Minst 4, gärna 6, dagar innan du stänger in drottningen hängs ramen in i detta samhälles skattlåda, så att NC-kassetten får bisamhällets lukt och bina vänjer sig vid den. De börjar oftast bygga in den.

 

4. På femte dagen uppsöks drottningen och hon stängs nu in i kassetten så att hon kan lägga ägg i cellkopparna. Ramen hängs därefter mitt i yngelrummet.


5. Efter 1 dygn kollas om äggläggning skett i cellkopparna, annars får man låta drottningen gå ytterligare ett dygn (max). Efter äggläggning tas framväggen bort så att drottningen får röra sig fritt. Om hon gått två dygn i kassetten kan bina ev. saknat henne i yngelrummet och börjat dra upp en ny drottning. Kolla detta för säkerhets skull. Om drottningen är bra igång kan 80-100% av cellkopparna vara bestiftade redan efter första dygnet. Häng då tillbaks ramen mitt i yngelrummet.


6. Efter ytterligare 3-4 dygn har äggen kläckts och det finns 1-1,5 dygn gamla larver i cellkopparna. Dessa ska nu överföras till odlingslister för att få bina att dra upp drottningar från dem.


7. Enklast är att använda de färdiga odlingsbottnarna som sätts fast på odlingslister och som när cellerna byggts ut kan täckas av skyddshylsor i plast i vilka drottningarna kan matas av bina utifrån.  Man kan givetvis också vaxlimma cellkopparna på koniska cellproppar av trä som i sin tur limmats fast med en droppe smält vax vid lister. På en list kan sättas 10-12 cellproppar. I varje cellpropps överdel (hålan) limmas en cellkopp fast med några droppar smält vax. Även på dessa kan skyddshylsor sättas över. Odlingen kan då fullföljas i en skattlåda till dess drottningarna kläckts.


8. Odlingslisten med nykläckta larver hängs så fort som möjligt in i en skattlåda, i vilken man ett par timmar tidigare har hängt upp minst 2, gärna 4, yngelramar från yngelrummet. Om samhället går på två yngelrum lyfts det ena upp överst med spärrgaller både under och över mellanliggande skattlådor. Det ska göras minst en timma innan odlingslisten sätts in, så att de hinner sakna drottningen som ska gå i nedersta lådan.


9. Nästa dag kontrolleras att larverna matas. Skulle ingen matning äga rum är samhället inte tillräckligt motiverat att dra upp några viseceller och odlingen har misslyckats.


10. Utbyggda viseceller tas om hand och odlas fram i värmeskåp (34-35°C), eller, om de påsätts skyddshylsor, kan de kläckas i skattlådan.


KONTAKTER


Sekreteraren, Bengt Nihlgård,

tel 0413-31488, eller

e-mail bengt.nihlgard@gmail.com


Ordföranden Mikael Olsson,

0415-136 36, mobil 0704-13 28 36

e-mail mike.skane@hotmail.com


BLI MEDLEM

Medlem blir du genom att anmäla dig på

SBR.s hemsida
NC-kassett med blottad bakvägg med  110 cellkoppar.

Ringsjöortens Biodlarförening

Senast uppdaterad 16-02-18