Ringsjöortens Biodlarförening

OM POLLINERING - RAPPORTER/REPORTAGE

Här ges information från några olika föredragstillfällen där pollinering behandlats.Pollinering/Ekosystemtjänst

Biolog Håkan Andersson från Linköpings universitet berättar om olika insekters

pollineringsbetydelse (april 2013)  - referat av Bengt Nihlgård


Pollinering och ekonomi 

Glenn Oredsson, Sandra Lindström, Maj Rundlöf, Bo-Göran Nilsson och Mats Mellblom berättar om sina erfarenheter av grödor och pollinering (april 2013)   - referat av Bengt NihlgårdPollenväxter ger surr på slätten

Hans Eriksson, Jenny Henriksson, Mattias Köping, Ingemar Fries och Carl Crailsheim berättade om sina olika erfarenheter av antal bisamhällen, pollinering och pollenvärden (maj 2013)   - referat av Bengt NihlgårdPollen - Mjölksyrabakterier

Jonathan Nilsson berättade om sina erfarenheter av pollenkonsumtion och polleninsamling, Tobias Olofsson och Alejandra Vasques berättade om mjölksyrabakterierna i bina (den 5 maj 2014 i Lyby)  - referat av Bengt Nihlgård.

Senast uppdaterad 14-10-11KONTAKTER


Sekreteraren, Bengt Nihlgård,

tel 0413-31488, eller

e-mail bengt.nihlgard@gmail.com


Ordföranden Roland Palmzon,

mobil 070 921 02 30

e-mail palmzon@telia.com LÄNKAR


 SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund


Skånes Biodlardistrikt


Börjes Bisidor


Jordbruksverket (om bin)


Om bin och biodling


Joel Svenssons Vaxfabrik, Munka Ljungby


LP:s Biodling AB, Säffle


Biredskapsfabriken Töreboda


Swienty