Ringsjöortens Biodlarförening

OM GIFTER OCH DERAS EFFEKTER


Om olika gifter - en sammanställning av Bengt Nihlgård

Här ges en mer allmän översikt över olika gifter som används av oss människor.


Om neonikotinoider - en översikt av Bengt Nihlgård

Här behandlas mera specifikt de idag allmänt använda neonikotinoiderna.


Kritik rörande undersökning av patogeners påverkan av neonikotinoider

Criticism concerning investigation of effects on pathogens from neonicotinoids

av Bengt Nihlgård 

Kritiken baseras på en undersökning gjord inom ramen för Jordbruksverkets försök med vårraps med eller utan behandling med klotianidin.


Effekter av neonikotinoider på bin - varför syns inga effekter ibland?

En teoretisk diskussion av Bengt Nihlgård

Här gås igenom ett antal faktorer som kan förklara varför det ibland verkar som att bisamhället klarar av gifterna bra.


Om insektsgift - Allergi   - ett referat av Bengt Nihlgård

av en föreläsning i oktober 2014 av överläkare Sonja Werner från Lunds Universitet.


Om glyfosat och Roundup   -  av Bengt Nihlgård

efter larmrapporter 2010 – 2014.
Till Startsidan


Senast uppdaterad 19-11-25KONTAKTER


Sekreteraren, Bengt Nihlgård,

tel 0413-31488, eller

e-mail bengt.nihlgard@gmail.com


Ordföranden Roland Palmzon,

mobil 070 921 02 30

e-mail palmzon@telia.com
 LÄNKAR


SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund


Börjes Bisidor


Jordbruksverket (om bin)Bi i lavendelblommor(BN).