OM SOCKERINFODRING

     sammanställning av Bengt Nihlgård


Det finns olika strategier för att klara bisamhället över vintern. Ett normalstort bisamhälle brukar behöva 12-15 kg extra socker/foder förutom de 3-5 kg honung som bör finnas kvar i de ramar som lämnas i yngelrummet. En del biodlare anser att bina mår bäst av att behålla enbart honung, 15-20 kg i yngelrummet. Risken med det är att bina under en lång vinter och sen vår överfyller tarmarna med slaggprodukter och då kan utsot bli resultatet. Med rent socker blir det inga slagg-produkter utan enbart koldioxid och vatten vid matsmältningen. 


Viktigt är att se till att det finns pollen i några ramar, för även om bina mest förbrukar socker så måste de på vårkanten ha tillgång till pollen för att drottningen ska komma igång tidigt. Annars blir det inga larver och nya bin och samhällets utveckling blir försenat till höstrapsdraget.


I Skåne får man sällan eller aldrig någon honung att skatta efter 1 augusti och då kanske man skulle vilja invintra redan då. Bäst att dock att före invintring endast drivfodra med en svagare sockerlösning, 50%-ig, för att i september invintra med 60% lösning. Då finns möjlighet för drottningen att producera många bin som kommer överleva vintern.


Tillverkning av 50% lösning enligt principen 25 kg socker till 25 liter vatten ger 40 liter sockerlösning, vilket räcker som drivfoder till 5-8 samhällen under augusti.


Tillverkning av 60% lösning enligt principen 24 kg socker till 16 liter vatten ger 32 liter sockerlösning, vilket räcker som vinterfoder till två samhällen, förutsatt drivfodring och att några kg honung finns i yngelrummet.

Värm gärna vattnet till ca 50° för att lättare lösa sockret, men koka helst inte vattnet. Det bildas då lätt HMF som är giftigt för bin (se Om honung, och Behandling mot varroakvalstret).

 

En del tillsätter ättiksyra eller bensoesyra till den 60%iga sockerlösningen för att motverka mögelbildning och för att ta död på Nosema-sporer. Det är troligt att ättiksyra i koncentrationen

100 ml 60% ättiksyra till 60 liter sockerlösning (0,1%) motverkar mögelbildning, men vare sig ättiksyra eller bensoesyra har någon effekt avseende Nosema, vilket tydligt visats i en noggrann undersökning av Forsgren & Fries, 2005. De testade 0,2% och 0,4% ättiksyra, samt 0,03% bensoesyra.

Direkt negativt verkar tillsättning av sprit i sockerlösningen till koncentrationerna 2,5%, 5% eller 10% etanol vara för bina och utan effekt på Nosema (Ptaszynska et al 2013). Spridningen av Nosema tycks fr a hänga ihop med att sporerna sprids från döda bin.


Ångor från 60%-ig ättiksyra (finns i färghandeln) är däremot effektiva att hålla borta vaxmott från sparade utbyggda vinterramar med bivax, och då knäcks även Nosema-svampsporer som eventuellt finns på ramarna.Referenser

Forsgren, E. and Fries, I. 2005. Acidic-Benzoic feed and Nosema disease. Journal of Apicultural Science, 49,2:81-88.


Ptaszynska, A.A., Borsuk, G., Mulenko, W. and Olszewski, K. 2013. Impact of ethanol on Nosema spp. infected bees. Med. Weter 69,12:736-740.

Till startsidanUppdaterad 2018-04-18KONTAKTER


Sekreteraren, Bengt Nihlgård,

tel 0413-31488, eller

e-mail bengt.nihlgard@gmail.com


Ordföranden Roland Palmzon,

mobil 070 921 02 30

e-mail palmzon@telia.comBLI MEDLEM

Medlem blir du genom att anmäla dig på

SBR.s hemsida


 LÄNKAR


SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund


Skånes Biodlardistrikt


Bitillsynsmän i Skåne


Jordbruksverket (om bin)


Börjes Bisidor


Om bin och biodling


Bikupan.eu


Joel Svenssons Vaxfabrik, Munka Ljungby


LP:s Biodling AB, Säffle


Biredskapsfabriken Töreboda


Swienty


Länkar till diverse