Andelshonung – föredrag av Mathis Kögel


Kort referat av Bengt Nihlgård

Ringsjöortens Biodlarförening (RIBIOF)Den 17 maj 2018, vid Ringsjöortens kväll för honungsbedömning, höll Mathis Kögel ett intressant föredrag om andelsbiodling, egentligen ”Andelshonung”. Mathis är aktiv i Lunds Biodlarförening, med sitt företag, Kögels Biodlingstjänster AB, placerat i i Hässleholm. Han är yrkesbiodlare och har till sin disposition 120 bisamhällen, varav idag 12 st utnyttjas i form av andelar till personer som är intresserade av att stötta biodlingen och betala i förväg för en viss mängd honung. Arbetssättet är ett partnerskap, där odlaren och intressenten genom ett kontrakt (Andelsbevis) delar på såväl ansvar som risker för bisamhället.

Varje bisamhälle delas upp i 10 andelar, som bokas under hösten av personer som inte själva har några bisamhällen, men som är intresserade av att få viss försäkran om en viss mängd närodlad honung. Varje andel kostar 490:- och genom denna summa garanteras man 10% av skörden. Denna beräknas till mellan 30 och 60 kg honung. Blir skörden bara 30 kg, så kan man säga att 3 kg burkad honung för 490:- blir ganska dyrt, men blir skörden 6 kg så kan man säga att man gjort en god investering. Man får dock betala extra för typen av förpackning. Honungen kan levereras veckovis eller allt efter skörd.

Andelsägarna har möjlighet att hjälpa till om Mathis behöver, men den mesta kontakten sker genom att Mathis skickar ut nyhetsbrev till dem, där han berättar om läget för bisamhällena och om biodlingens resultat. Han erbjuder där också vissa dagar som ”Bisafari”, då flera andelsägare visas runt i en bigård och får information om biodling.

De flesta andelsägare köper 1-2 andelar, främst för sin egen skull, men det är också många som ger bort en andel som present. Intresset är mycket stort och Mathis tycker att han genom detta förfaringssätt har möjlighet att sprida mycket kunskaper om biodling.


Mathis hemsida: https://biodlingilund.wordpress.com/andelsbiodling/ Tillbaks till startsidanSenast uppdaterad 2018-09-21


 

Mathis Kögel och några av hans bikupor