Ringsjöortens Biodlarförening

(RIBIOF)


Bins näringsbehov och invintring

Bengt Nihlgård


En bra sammanställning över honungsbiets näringsbehov, det gäller såväl kolhydrater som fett, proteiner och aminosyror, mineraler och vitaminer, ges av Sommerville (2005). Behovet speciellt av aminosyror är intressant, för dessa är av betydelse inte bara för bina utan även för de 13 arter av honungsbiets specifika mjölksyrabakterier (hbs-LAB) av släktena Lactobacillus (9 arter) och Bifidobacterium (4 arter) som finns i binas honungsmage (Olofsson & Vasquez 2008).

Som essentiella aminosyror har hittills räknats de i tabellen nedan (de Groot 1953), men nya odlingar av hbs-LAB har visat att ytterligare en aminosyra är essentiell för att alla 13 arterna ska tillväxa (Lamei et al 2017).


Essentiella aminosyror för tillfredsställande

näringstillförsel hos honungsbin (de Groot 1953).

Aminosyra                                Bi-behov

(essentiell)                                  g/16g N

Threonin                                         3.0

Valin                                               4.0

Methionin                                       1.5

Isoleucin                                         4.0

Leucin                                             4.5

Phenylalanin                                   1.5

Histidin                                           1.5

Lysin                                               3.0

Arginin                                           3.0

Tryptophan                                     1.0


Den aminosyra som behövs utöver de ovan tio uppräknade är L-cystein. Vid odling på laboratoriet visade det sig också att hbs-LAB tillväxte fullt ut endast om även fruktos (fruktsocker) fanns med, inte enbart glukos (druvsocker) eller sackaros (rörsocker). Det har tidigare påpekats av Olofsson & Vasquez (2008) att antalet mjölksyrabakterier var större efter odling i honung än i rent socker. I naturen kan man räkna med att såväl fruktos som L-cystein kommer med i dieten genom pollen och nektarintag. Alla de tio övriga essentiella amino-syrorna finns dock inte med i allt pollen, utan en variationsrik pollendiet måste till under sommaren för att tillgodose behoven.


Det skadar inte att tänka på dessa behov vid invintring! Rimligen bör man därför se till att det finns bra med pollenkakor med i de ramar man invintrar bina på, och om man inte kan se att det finns även några kilo honung som innehåller fruktos i dessa ramar, så kan man givetvis tillsätta en del extra fruktos till den sackaros- eller glukosblandning man hittills normalt invintrat bina på. Detta är viktigt eftersom hbs-LAB utgör binas eget immunförsvar mot angrepp av bakterier, virus och svampar, inklusive de livsfarliga yngelröte-bakterierna, förutsatt alla 13 LAB-arterna finns med hos biet (Forsgren et al 2010).


Sammanfattningsvis bidrar förmodligen följande till att hålla honungsbina friska:

   - variationsrik pollentillgång under sommarhalvåret (eller förstärk med Nectapoll),

   - pollenkakor tas med i invintringslådorna,

   - några kilo honung tas med i invintringslådorna.


Referenser

de Groot AP, 1953. Protein and amino acid requirements of the honeybee Apis mellifera.

Physiologia Comparata et d’Ecologia 3:195-285.

Forsgren E, Olofsson TC, Vásquez A, Fries I, 2010. Novel lactic acid bacteria inhibiting

Paenibacillus larvae in honey bee larvae. Apidologie 41: 99–108.

Lamei S, Hu YOO, Olofsson TC, Andersson AF, Forsgren E, Vásquez A, 2017. Improvement

of identification methods for honeybee specific Lactic Acid Bacteria; future approaches. PLoS ONE 12(3): e0174614. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174614

Olofsson, TC & Vásquez, A, 2008. Detection and identification of a novel lactic acid     

bacterial flora within the honey stomach of the honeybee Apis mellifera. Current microbiology 57:356-363

Sommerville, D, 2005. Fat Bees Skinny Bees - a manual on honey bee nutrition for

beekeepers. (142 pp) - Rural Industries Research and Development Corporation. NSW Department of Primary Industries, Goulburn. RIRDC Publication No 05/054.
Bi i lavendelblommor(BN).KONTAKTER


Sekreteraren, Bengt Nihlgård,

tel 0413-314 88, mobil 0709-45 03 76

e-mail bengt.nihlgard@gmail.com


Ordföranden Roland Palmzon,

mobil 070 921 02 30

e-mail palmzon@telia.comBLI MEDLEM

Medlem blir du genom att anmäla dig på

SBR.s hemsida


 LÄNKAR


SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund


Skånes Biodlardistrikt
Senast uppdaterad 18-01-30