Ringsjöortens Biodlarförening

HISTORIK 2016


Från Verksamhetsberättelsen


Organisation och ekonomi

Föreningen hade 30 sept. 2016 89 registrerade SBR-medlemmar (varav 5 st familjemedlemmar) samt 15 egna stödmedlemmar, dvs totalt 104 medlemmar. 20 nya medlemmar har alltså tillkommit under året. 40% (42 st) är kvinnor, 60 % (62 st) är män och genomsnittsåldern ligger oförändrat på 55 år. En medlem, Karl-Ola Olsson, tidigare mycket aktiv i föreningen, har avlidit under året. Medlemsavgiften har varit 45:-.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande Pia Michélsen, kassör Ingrid S. Nilsson, sekreterare Bengt Nihlgård. Övriga styrelseledamöter var Roland Palmzon (programansvarig), Sebastian Glimbrand (kvalitetsansvarig), Mikael Olsson (sjukdomsansvarig) samt Kjell Andersson.

Honungsbedömningskommittén har bestått av Sebastian Glimbrand, Lena Palmzon och Lena Friberg.

Programkommittén har bestått av Roland Palmzon, Mikael Olsson, Annika Olausson och Line Ryan.

Revisorer har varit Karl-Ola Olsson (sammankallande, men tyvärr avliden under våren) samt Margareta Karlsson med Anna-Kerstin Håkansson som suppleant.

Valberedningen har bestått av Lena Friberg (sammankallande) och Pierre Palmzon.

Ombud på Skånedistriktets årsmöte var Sebastian Glimbrand, Pia Michélsen, Bengt Nihlgård, Mikael Olsson och Roland Palmzon. Kjell Andersson, Lena Friberg och Monica Månsson var ersättare.


Ekonomin har varit god. Medlemsavgifterna ger mest intäkter, men Biboet med lotterierna har gett ett par tusen extra. Tillgångarna på bankkontot var den 30/9 16.299:- samt fanns en handkassa på 777:-.


Aktiviteter 2016

Förutom konstituerande sammanträde i samband med årsmötet den 16/11 2015 har styrelsen hållit fem sammanträden (22/2, 4/4, 23/8, 15/9 samt 7/11). Därutöver har aktiviteter ägt rum enligt nedan.

Skånes Biodlardistrikt hade årsmöte den 13 februari på Salliusskolan i Eslöv. Johan Wallin informerade om SBRs utbildningsmaterial, samt påminde om ”Beecome” i Malmö i mars. Leo de Geer informerade om ”Bikalendern” som startat i år och som så många som möjligt bör rapportera till. Bengt Jönsson informerade om att Apistan inte alls fungerar längre; kvalstren är resistenta. Därefter höll Erling Brännström ett uppskattat föredrag om hur vädret fördelas på Jorden och hur klimatprognoser tas fram vid SMHI.

Under april 2016 avslutades två studiecirklar i "Biodlingens grunder". De innehöll 10 träffar om 3-4 timmar vardera. Cirklarna gick fulla med 11 resp 10 deltagare, plus cirkelledaren Bengt Nihlgård.

Den 6 april visades filmen ”Queen of the Sun - What are the bees telling us?” på Metropolen i Hörby. Det är en film gjord av Collective Eye Films i USA, med lite glimtar från andra länder också. Filmen belyser binas levnadsvillkor och lyfter fram fundamentala krav som måste ställas på miljön och på binas hantering. Ca 40 personer såg på filmen och ca 20 deltog i fika och diskussion efteråt på Stora Hotellet där PRO har en lokal. Hörby Fritid sponsrade med hela kostnaden för Metropolen.

Söndagen den 19 april hade Fulltofta Naturcentrum öppet för vårmarknad mellan 11-17. Biboet var bemannat och ett litet bisamhälle hade placerats i demonstrationskupan. Antalet besökare var rekordstort i det fina och varma vårvädret och intresset var stort för både bisamhället, honung och honungslotteriet.

Under maj 2016 genomfördes en studiecirkel, "Biodling – fördjupning", om fyra träffar avseende sjukdomar, honungshantering och drottningodling. 8 deltagare samt cirkelledare Bengt.

Onsdagen den 11 maj kl 18-19 gick Pia Michélsen igenom ordningsreglerna för slungning i Biboet vid Fulltofta Naturcentrum för nya intressenter.

Onsdagen den 18 maj kl 18.30 gjorde ett 25-tal föreningsmedlemmar bigårdsbesök hemma hos Anna och Per Hansson på Lillgårdens Bi och Trädgård i Maglasäte. Anna redovisade alla sina erfarenheter från Biodlingens grunder i Hörby för tre år sedan och sedan den två-åriga yrkesbiodlarutbildningen i Eslöv.

Lördagen den 18 juni gjorde 14 föreningsmedlemmar ett studiebesök på parningsstationen på Ven. Vid Nämndemannagården tog stationsföreståndare Anders Bergström emot. Han berättade först om drottning-odlingens principer och demonstrerade sedan de utvalda 6 drönarsamhällena som Buckfastföreningen valt ut. Dessa väljs ut varannat år. Parningskuporna stod uppställda i trädgården med plats för hundratals parnings-kupor. Anders visade även bimaterielen inuti gården, med bl a en ny Flow Hive-kupa.

Måndagen den 4 juli 18.30 träffades ett 20-tal av föreningens medlemmar för en gemensam kväll vid Biboet vid Fulltofta Naturcentrum. Pia hälsade välkommen och diskussionen kom att handla om avtäckning, slungning, honungsutbytet och om mjödproduktion.

Torsdagskvällen den 4 augusti kl 18.00 besökte 15 medlemmar Aarenlunds Biodling AB, Hoby, Lund, för att kolla deras stordrift för honungsbehandling. Mats Khakhar (även styrelsemedlem i Yrkesbiodlarna) och Patrick Hansson äger företaget. Mats gick på ett pedagogiskt sätt igenom hela företaget; kupmateriel, transporter, tillsyn, invintring, varroabehandling, drottningodling och till sist honungshantering, där han startade deras fina transportband för automatisk avtäckning och slungning av 60 ramar i radialslungare.

Lördagen den 20 augusti var ”Honungens Dag” och då ordnade SBRs honungsbedömningskommitté en utbildningsdag om honungskvalité i Hässleholm, där RIBIOF var representerad med några medlemmar.

Under september/oktober 2016 påbörjades tre studiecirklar i "Biodlingens grunder" med sammanlagt 27 elever och med Bengt och Sebastian som ledare. Vardera cirkeln har 10 träffar om 3-4 timmar vardera.

Söndagen den 3 oktober hade Fulltofta Naturcentrum en Höstdag med mängder av aktiviteter för hela familjen. Biboet hade hundratals besökare och vi stängde ner den lilla Demo-kupan efter dessa besök.

Lördagen den 8 oktober hade Skånedistriktet en utbildningsdag på Dammtorpsgården i Lund där biavel, insamling av bibröd och information om bivaxsalva gavs. Flera medlemmar från RIBIOF deltog.

Torsdagen den 27 oktober var honungsbedömningskväll i Lyby församlingshem mellan 18 och 19. Ända upp till 15 st honungsprover blev testade och godkända vilket är en positiv utveckling. Därefter bjöds på smörgåstårta, kaffe och kaka. Kl. 19 var det föredrag av Lina Herbertsson från Lunds Universitet om konkurrens mellan honungsbin och vilda pollinatörer, främst humlor.

Torsdagen den 21 november kl 18.30 var det årsmöte i Lyby församlingshem. 20 medlemmar deltog i mötet. Pia Michélsen avtackades som ordförande och Mikael Olsson tar nu vid. Som ny medlem i styrelsen invaldes Annika Olausson. Efter årsmötesförhandlingarna bjöd föreningen på smörgåstårta, kaffe och kaka. Därefter talade Sven-Åke Nilsson och Bengt Andreasson från Lunds Biavelsklubb om den avancerade biaveln som bedrivs på Buckfast-bin över hela Skåne med utgångspunkt från Lund. Biavelsklubben ingår i Svenska Buckfastföreningen. 


Biboet har utnyttjats för slungning 27 dagar under sommaren. Det har varit bemannat för information under varje lördag/söndag från 7 maj till 3 oktober, utom en missad lördag, totalt 43 eftermiddagar.  Detta år skrev 1520 personer upp sig på besökslistorna. De som hjälpt till med informationen har varit totalt 15 personer, med allt från 1 till 11 tillfällen vardera.


Odlingsresultat och årsrapporter

Odlingssäsongen 2016 började ganska tidigt, för det var riktig vinter bara ett par veckor efter nyår. Rensningsflykt ägde dock inte rum förrän andra veckan av mars pga småregnigt väder. I genomsnitt redovisades 14% vinterförluster inom föreningen, mot 10% i fjol. Totalt hade invintrats 551 samhällen, varav 78 dog ut under vintern/våren, vilket i de flesta fall troligen berodde på dålig behandling mot varroan. Raps och mycket blomning kom igång i april, med fint väder även i maj och fram till midsommar. Därefter var det mycket mulet och regnigt men många samhällen kom likväl i svärmning. Första skörden blev bra för de flesta. Linden blommade dåligt och gav litet utbyte. Den totala honungsskörden blev större än i fjol, totalt 14.688 kg, mot 12.106  kg, men räknat per invintrat samhälle från 2015 var det nästan lika dåligt med endast 27 kg/sh (i fjol 25 kg/sh medan 2014 gav 34 kg/sh). Variationen var från 3 kg/sh till som högst 83 kg/sh i genomsnitt på bigårdarna. Det var främst de med bigård uppe på Linderödsåsen som fick låga skördar.

Årsrapporter har inhämtats från alla medlemmar utom en som inte nås. När familjemedlemmar, dubbelanknutna och sådana som inte har några bin har borträknats kvarstår 83 med bisamhällen som rapporterat. Totalt har under 2016 invintrats 643 bisamhällen, mot 551 i fjol av de nuvarande medlemmarna. 213 nya avläggare har producerats och förlusterna har alltså mer än kompenserats.

Varroa-behandling har redovisats enligt följande: 2 odlare har haft enbart långtidsbehandling med myrsyra. 5 har använt enbart endagsbehandling med myrsyra, 32 har använt endagsbehandling med myrsyra kombinerat med oxalsyradropp, 30 har använt enbart oxalsyradropp, 3 har kombinerat drönarbortskärning med oxalsyradropp, 1 har kombinerat rabarberblad med myrsyra och oxalsyra-dropp, 2 har kombinerat rabarberblad med oxalsyradropp, 1 har använt både rabarber, myrsyra och oxalsyradropp, 1 har använt rabarber samt Apistan, 2 har använt enbart rabarber, 1 har haft recept på Apivar, 1 har använt drönarbortskärning och Apiguard, 1 har använt oxalsyraförångning, en har tillsatt rovkvalster och 1 har inte behandlat med något alls.


 Dagboksnotiser om bina 2016

          Kort information om binas liv och leverne i mellersta Skåne, främst från Bråvalla bigård.


Januari-Februari 2016. Från att ha haft en lång period med ovanligt varmt väder med bin ute flygande när solen tittade fram och med i slutet av december några mycket regniga och våta dagar, kom det riktig vinter omedelbart på nyåret. Lite snöbyar och temperaturer ibland ner mot -10°C på nätterna. Sedan under lång tid mulet, småregnigt och temperaturer från -2 till +6°C. Vissa dagar med lite sol var ett och annat bi ute och flög. De flesta bisamhällena höjde temperaturen och tycktes börja med äggläggning.


Mars 2016. Den första veckan mycket lik februari. Andra veckan gav möjligheter först till enstaka biutflykter och den 11-12 mars blev det rensningsflykt i de flesta normalstora samhällen. Ingen bidöd än så länge. Vintergäck och snödroppar var överhopade av bibesök och hasseln blommade fortfarande.


April 2016. Temperaturerna gick upp rejält och bina var flitigt ute. Krokus, Chionodoxa, Scilla, hästhov och vitsippa hade kommit igång ordentligt och den 3-4 april började sälgen slå ut. I två av 15 samhällen gick nya oparade drottningar, som uppenbarligen tillkommit genom stilla byte under senhösten/vintern. Dock gott om bin och eftersom de redan producerat drönare gick det att få fram nya parade drottningar i slutet av månaden. Alla bisamhällena fick två doser av Symbeeotic, en produkt som inköptes av Dr Honung i frusna vialer med mjölksyrabakterier, som odlades upp i honungslösning till 10 samhällen vardera. Bina utvecklades sedan mycket starkt. Ett mycket fint och varmt väder gjorde att rapsen började blomma redan omkring den 20 april.


Maj 2016. Ett utomordentligt varmt och torrt väder drev på både bisamhällen och blomningen av alla försommarväxter. För att undvika svärmning delades flera samhällen och nya avläggare startades. Rapsen var överblommad redan i början av fjärde veckan i maj och slungning av överfulla ramar påbörjades i slutet av månaden. Drottningodling genomfördes på kurs, men med ganska magert resultat; 6 drottningar, varav två gick omstyr, en pga av dålig passning och en pga olämpliga bin till parningskupan.


Juni 2016. Det fina vädret fortsatte och bina hade redan till den 10 juni fyllt en ny låda för skattning. Slungning måste ske i två omgångar och redan efter detta hade fjolårets skörd uppnåtts. Midsommaren blev rekordvarm, men sedan kom åska och mycket regn och nästan exakt 100 mm kom under veckan efter midsommar. I slutet av månaden och början av juli gjordes dock ytterligare skattning, trots att vädret börjat gå över i vanligt svenskt sommarskurväder. Parklinden blommade snabbt över.


Juli 2016. Måttliga temperaturer, mycket molnigt och skurar gjorde att binas besök även i skogslind blev måttliga och lindhonungutbytet blev litet. Vitklöver blommade dock rikligt och utgjorde i mitten av juli den enda större dragkällan. Äggproduktion och nektardragen var måttliga i samhällena hela juli. Stort problem var det med de sena drottningodlingarna och avläggarna och flera drottningar i juli månad försvann eller  blev aldrig parade. Två viseceller dog av svart drottningvirus.


Augusti 2016. Den sista skattningen gav förhållandevis lite och några avläggare måste drivfodras för att komma igång. Drivfodring startade i de flesta samhällen för att hålla yngelproduktionen igång. Samhällena var dock i genomsnitt mycket starka. Väderleken var växlande men ganska varm och mycket torr. Fåtal höstblommor tillgängliga.


September 2016. Växlande ovanligt varmt och torrt väder hela månaden. Rosenflockel och kärleksört drog många bin, fjärilar och bålgetingar. Symphoricarpus-buskarna har blommat sedan mitten av augusti men de drar endast bin till sina små blommor. Behandling med myrsyra och inmatning med socker genomfördes till största delen. Alla samhällena fick behålla honungen i yngelrummet. Pollenkontroll gjordes i slutet av månaden.


Oktober 2016. Månaden började med mycket mulet väder, men torrt och för det mesta svaga NO-vindar. Bina drog fram till slutet av månaden på Symphoricarpus-buskarna. Andra rapporterade kraftiga drag på murgröna. Regnskurar frekvent i slutet av månaden och temperaturerna låg på 6-10°C. Vissa dagar dock solsken och bok- och eklöv fortfarande kvar till minst 50% i slutet av månaden. Oxalsyrabehandling av 60% av samhällena.


November 2016. Det blev kallare väder med regn och snöblask och boklöven formligen rasade ner vid denna riktiga Mårten-"knuda". Bina gick i klot. Det blev dock några riktigt varma dagar senare och bina var åter ute och flög. Oxalsyrabehandlingen gav mellan 1000 och 1500 varroanedfall på de tre kontrollkuporna under en tvåveckorsperiod.


December 2016. Frost på nätterna vanligt, en och annan soldag lockade ut enstaka bin. Ingen snö eller riktig vinter.


Tillbaka till Startsidan

Senast uppdaterad 161231

Några biodlare på färjan till Ven!

Anders Bergström berättar om parningsstationen på Ven.

Nämndemansgården på Ven där parningsstationen huserar.

Mats Khakhar berättar om sin yrkesbiodling.