Ringsjöortens Biodlarförening

HISTORIK 2018


Från Verksamhetsberättelsen


Organisation och ekonomi


Föreningen hade 30 sept. 2018 106 betalande SBR-medlemmar (varav 11 st familjemedlemmar). Dessutom fick vi medel från 16 stödpersoner om vardera 45:-. Några har slutat och nya tillkommit med netto 19 nya medlemmar jämfört med 2016. 45% är kvinnor, 55% är män och genomsnittsåldern ligger på 54 år. Medlemsavgiften har varit 45:-.

 

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande och bihälsoansvarig Mikael Olsson

Kassör Ingrid S. Nilsson

Sekreterare och utbildningsansvarig Bengt Nihlgård

Programansvarig Annika Olausson

Övriga ledamöter Roland Palmzon samt Kjell Andersson och Maria Vilbern.


Honungsbedömningskommittén har bestått av Lena Friberg (sammankallande), Lena Palmzon och Joakim Jönsson.

Aktivitetsgruppen har bestått av Annika Olausson (sammankallande), Eva-Lena Bonder, Jonna Karlsson, Tommy Karlsson och Johny Wigothson.

Revisorer har varit Margareta Karlsson och Johny Wigothson med Anna-Kerstin Håkansson som suppleant.

Valberedningen har bestått av Lena Friberg (sammankallande) och Pia Michélsen.

Ombud på Skånedistriktets årsmöte har varit Kjell Andersson, Bengt Nihlgård, Annika Olausson, Mikael Olsson och Roland Palmzon. Lena Friberg och Maria Vilbern var ersättare.


Ekonomin har varit under kontroll. Medlemsavgifterna ger mest intäkter, men Biboet och lotterier har gett extra. Den 30/9 2018 var tillgångarna på bankkonto och kassaskrin totalt 16.239 kr. Ett bidrag från Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta har använts till inköp av vaxsmältare och mellanväggspress, vilka väntar på installation i byggnad som Mittskåne Utveckling och Jordbruksverket preliminärt gett bidrag till.Aktiviteter 2018

Sammanträden. Förutom konstituerande sammanträde i samband med årsmötet den 8/11 2017 har styrelsen hållit sex sammanträden under 2018 (5/2, 26/3, 14/5, 12/8, 17/9 samt 12/11).

Hemsidan (<www.ribiof.com>) innehåller bl a historieskrivning och mycket faktainformation. Den har uppdaterats kontinuerligt och har haft mer än 51.000 besök det senaste året, främst givetvis från Sverige med ca 37.000 besök.

Vaxhantering. Under vinterhalvåret 2017/18 erhölls 30.000:- från Sparbankstiftelsen Färs och Frosta för inköp av vaxhanteringsmaterial. Under januari 2018 införskaffades utrustning för pressning av vax-mellanväggar från Joel Svenssons. Först under sensommaren kom en vaxsmältare avsedd för 40 ramar. För använning krävs ett träningstillfälle som ordnades vid två tillfällen under 2018. Instruktion för användning har skrivits av sekreteraren.

Skånes Biodlardistrikt hade årsmöte den 3 mars på Stoby bygdegård. Leo de Geer valdes till ny ordförande efter Johan Wallin. Johan Lang höll föredrag om binas roll i landskapet. RIBIOF representerades av Kjell Andersson, Bengt Nihlgård, Mikael Olsson, Roland Palmzon, Annika Olausson och Maria Vilbern.

Februari – april. Två studiecirklar i Biodlingens grunder pågick till 7 resp. 14 april då de avslutades på Bråvalla och dess bigård med bl a vårgenomgång av bisamhällen. Totalt utbildades 23 potentiella biodlare.

Måndagen 16 april 2018. På Metropolen i Hörby åsåg 31 intresserade biodlare en film om "falsk honung och biodling i USA". Den visade problemen man haft med import av honung som mest bestod av kinesisk rissirap. Dessutom visades hur en stöld av 30 bikupor orsakade kaos för en biodlare som placerat ut sina kupor i Californiens mandelträds-odlingar. Före filmen berättade Bengt bl a om de problem med förorenat vax som funnits under 2017 och hur man själv kan kolla vaxet genom placering ett dygn i vatten. Riktigt vax behåller sin gula färg. Efteråt var det fika i PRO-lokalen mot 30:-.

April – maj 2018. Studiecirkel i "Fördjupning Biodling" med tonvikt vid drottningodling startade den 24 april på Vuxenskolan i Hörby med 10 deltagare och Bengt Nihlgård som ledare. Den pågick till lördagen den 26 maj. 13 drottningar odlades fram.

25-26 maj 2018. GROV BISTÖLD. Natten till lördagen den 26 maj stals sammanlagt 56 uppstaplings-kupor med bin och honung på en gång från två biodlare som hade kuporna utställda på 6 olika platser i ett område kring Borlunda söder om Eslöv. 43 kupor var bjärt blåmålade Nackakupor och 13 kupor var gulmålade med röda tak. De flesta stod med fyra lådor på träställningar. Allt polisanmäldes, men ärendet lades ner i brist på bevis.

Lördagen 2 juni 2018. 15 medlemmar gjorde ett uppskattat och mycket informativt bigårdsbesök i Fritz Brorssons bigård utanför Flyinge. Bigården har ett gynnsamt läge vid en bäck som biflöde till Kävlingeån. Fritz gillar trågkupor och har 7 samhällen med god tillgång till pollen och nektar hela sommaren. Han får alltid rekordskörd inom föreningen. Vaxmott motas med en liten kvist av äkta malört i varje sparad låda med ramar och ett tidningspapper mellan lådorna. Varroa höll han borta med enbart oxalsyra i december.

Lördagen 9 juni 2018. Ett 30-tal medlemmar träffades kl 10 i Biboet på Fulltofta där Börje Andersson demonstrerade tillverkning av olika kupor och framför allt av sin egen enkla kupa, Börjes bibo (finns på nätet). Dessutom gick Bengt och Kjell igenom hur man använder kakgjutformen som föreningen inköpt från Joel Svenssons. En sådan genomgång krävs innan man får använda denna. Samtidigt konstaterades att någon stulit drottningen från Biboet i det lilla samhället under pågående träff och bina var mycket stressade.

Torsdagen 2 augusti 2018. Ett 25-tal medlemmar samlades till bigårdsträff hemma hos Per Berlin på Hulta gård i Killhult. Per och hans sambo Ellinor visade hela gården med kycklingar, höns och tuppar, 16 bisamhällen och massor av grönsaks- och andra växtodlingar. Dessutom en gårdsbutik under utveckling med ägg, honung, sylter och grönsaker. Bina var fortfarande igång trots långvarig torka och drog förmodligen på klockljung och ljung på den närliggande Hulta mosse, där de redan blommade! Det blev en varm och diskussionsfylld kväll, där allt från årets enorma honungsresultat till invintring och sjukdomar diskuterades.

Måndagen 17 september 2018. 26 föreningsmedlemmar samlades till honungsbedömning i Lyby församlingshem. 23 st lämnade in en burk för föreningens bedömning och uppvisade signerade Bihusesyn-häften. Medan bedömningen pågick fikades det. Två vinnare utsågs och de lämnade ytterligare en burk för vidarebefordran till Skånedistriktets bedömningskommitté. De är med i Skånska Honungsmästerskapet. Honungsproverna varierade ovanligt starkt i färg och konsistens, från ljus rapshonung till mörkbrun dagghonung. Vid 19-tiden höll Mathis Kögel ett intressant föredrag om Andelshonung efter de principer som han utarbetat.

Tisdagen 26 september. En ny studiecirkel i Biodlingens grunder startade på Vuxenskolan i Hörby med 12 nya deltagare. Ledare var Bengt Nihlgård.

Söndagen 28 oktober togs bisamhället på Biboet i Fulltofta hem.

Torsdagen den 22 November 2018 kl 19.00. Årsmöte i Lyby församlingshem. I samband med årsmötet ordnades en paneldebatt med inriktning på att svara på frågor från medlemmarna.  25 frågor hade inlämnats, de flesta per email. I panelen ingick Olof Laurin, Bengt Nihlgård och Mikael Olsson.


Slungning. Biboet utnyttjades för slungning 59 dagar under sommaren, som gav rekordskördar för merparten biodlare. Det var bemannat för information under varje lördag/söndag från 29 april till 1 oktober, utom tre missade lördagar, totalt 42 eftermiddagar. 1034 personer skrev på besökslistorna. 20 medlemmar har hjälpts åt att fylla informationsdagarna, med allt från 1 till 6 tillfällen vardera.


Odlingsresultat och årsrapporter

Odlingssäsongen 2018 började med rensningsflykt i mitten av mars, men sedan kom ytterligare en snöperiod. Först i andra veckan av april kom bina igång på allvar. Därefter kom en sommar med rekordmycket sol och värme och de flesta blommor hade blommat över långt före midsommar. Linden blommade dock rikligt och gav bra utbyte för vissa, men framför allt slungades ovanligt mycket dagghonung från bisamhällena, vilket visade att bladlöss hade gynnats av den varma sommaren.

Årsrapport har inhämtats från nästan alla medlemmar (3 st har inte svarat). När familjemedlemmar och sådana som inte svarat eller inte har några bin har borträknats (27 st) kvarstod 79 biodlare med bisamhällen som rapporterat. Totalt invintrades under 2017 av dessa 614 samhällen, varav 96 dog ut under vintern/våren. I genomsnitt blir det 15,6% vinterförluster, lite mer än i fjol. Men under 2018 har producerats 231 nya avläggare och har invintrats 743 bisamhällen. Förlusterna har alltså kompenserats. Drottningodlingarna fungerade bättre än i fjol.

Honungsskörden blev mer än dubbelt den i fjol, 27.731 kg mot 12.258 kg, och räknat per invintrat samhälle från 2017 blev det ca 45 kg/sh (i fjol ca 12 kg/sh). Variationen var från 0 kg/sh (fyra odlare) till som högst 80 kg/sh i genomsnitt på bigårdarna. Det var främst de med bigård uppe på åsarna som fick låga skördar.

Varroa-behandlingar har redovisats enligt följande: 26 st har använt enbart oxalsyradropp, 28 st har använt endagsbehandling med myrsyra kombinerat med oxalsyradropp, 3 st har använt enbart myrsyra, 2 har kompletterat med drönarbortskärning, 11 st har kompletterat olika andra metoder med rabarberblad, 2 st har använt enbart thymol (tyvärr med dåligt resultat), 3 st har kompletterat andra metoder med thymol, 1 st har använt oxalsyraförångning, 1 st har använt Apistan och 2 st har inte behandlat med något alls. Dagboksnotiser om bina 2018

                 Kort information om binas liv och leverne i mellersta Skåne, främst från Bråvalla bigård.


Januari 2018. Månaden inleddes med varmt, mulet väder och regn, liksom hela hösten 2017. Under hela januari var det knappt två soldagar och temperaturerna varierade mest från -2 till +2°C med några nattemperaturerer ner mot - 6-7°C.

Februari 2018. Under första februariveckan dök temperaturen ner mot -12-13°C men i huvudsak höll sig temperaturerna kring någon plusgrad på dagarna och någon minusgrad på nätterna. Ca 10 soliga dagar fanns, men bina tog det lugnt. Snön lyste med sin frånvaro.

Mars 2018. Månaden inleddes med kallt och snöigt väder, men den 6 mars sken solen och temperaturen gick upp mot 11°C i solen. Vintergäck stod i blom i snön. Flera bisamhällen passade då på att rensningsflyga, trots snö. Värme kändes i de flesta samhällen i taket. Rensning av bottnar den 18-19 mars och stödfodring fick göras av 5 kraftiga samhällen som gjort nästan helt slut på maten. Sedan snö och dåligt väder igen och vintergäck och snödroppar kom knappt till nytta för bina.

April 2018. Temperaturen gick långsamt upp, snön smälte bort och den 8-9 april blev årets dittills varmaste dagar, med temperaturer i skuggan upp mot 20°C. Krokus, snöklockor, scillor, snöglans och hassel i blom och de första vitsipporna blommade den 9 april, men bina fick ändå lite extra Nectapoll (som dock var misstänkt ljus i konsistensen) och Symbeeotic-tillskott. Talgoxe, koltrast och bofink sjöng. Snart stod sälgen i blom och den 19-20 april med rekordvarma 23°C även påskliljor och två Prunus-arter. Ärtsångare hördes samma dagar i bigården och lövsångare den 23 april, ungefär samtidgt som björk och bok började slå ut. Första skattlådan påsatt på nästan alla samhällen.

Maj 2018. Från den 4 maj rekordvarma dagar och utmärkt biväder hela månaden. En andra skattlåda krävdes omkring 12-15 maj på starka samhällen. Raps kom i full blom samtidigt med fruktträden. Den otroliga sommarvärmen fortsatte med rekordtemperaturer och slungning måste genomföras innan månadens utgång och då var ändå bara hälften taget. Torkan satte sina spår och blomningarna gick fort över.

Juni 2018. Sommarvärmen och solstrålningen fortsatte till den 10 juni då lite moln visade sig och vädret övergick tillfälligt till något svalare midsommarväder med någon regnskur. En andra slungning hade dock inte hunnits med då även linden började blomma redan den 8 juni, en hel månad tidigare än normalt. Markerna var då snustorra. Ovanligt lite insekter i övrigt och få mördarsniglar kunde noteras. Efter midsommar vidtog återigen ett mycket varmt och soligt väder. Liguster, vitklöver och lite mjölkört enda blommorna.

Juli 2018. Det enormt varma och torra vädret fortsatte, med 28 fullsoliga dagar. Bina hittade fortfarande lite pollen och nektar (bl a mjölkört och rödklöver gav fortfarande lite utbyte) och skattlådorna var fulla. Rekordskörd kunde noteras från flera samhällen. Sammantaget var nederbörden under maj-juli endast ca 70 mm. I de flesta andra delar av Skåne endast 30-50 mm.

Augusti 2018. Fortsatt torrt och varmt den första veckan, med ny rekordtemperatur upp mot 34°C. Därefter växlande väder med regnskurar. Totalt kom 87 mm regn och många växter återhämtade sig från sommarens torka. Slutslungning genomfördes successivt under hela månaden. Viktiga växter var rosenflockel och Symphoricarpus (snöbär) och Clethra alnifolia (konvaljbuske). Bisamhällena överlag kraftiga. Drivfodring genomförd med 4 liter 50% sockerlösning till varje samhälle.

September 2018. Mest mulet väder under första veckan, men en värmebölja slog till i mitten av månaden. Bina vistades mycket ute i snöbärsbuskarna och på vallarna blommade både röd- och vitklöver och i trädgården blommade kärleksört. En och annan maskros kom också i blom. Myrsyrabehandling via burkmetoden under 2 dagar genomfördes. Invintring av bisamhällena startade därefter.

Oktober 2018. Även denna månad blev ovanligt solig och varm, men avslutades med en vecka mulet och regn. Snöbär drog bin varje solig dag, liksom kärleksört. Invintringen blev klar, och i slutet av månaden behandlades med oxalsyrasockerlösning.

November 2018. De flesta dagar av månaden var milda med temperaturer kring 2 - 11°C och mest dimmigt och mulet väder. Bina började sitta i klot, men många var ute vid solsken under 2-3 dagar. Det var ovanligt starka höstfärger på löv som satt kvar nästan tre veckor längre än normalt. I slutet av månaden blev det några minusgrader på natten. Nerfallet av varroa var inte särskilt högt på de 7 samhällen som mättes.

December 2018. Vädret var mycket likt novembervädret med ovanligt milda temperaturer och svaga vindar. Året var annars en motsats till 2017 vad gäller sol och nederbörd. Totalt uppmättes endast 550 mm på Bråvalla under året. Lite mer kom kanske på Linderödsåsen i Hörby-Höör-regionen, men många platser i Skåne fick mindre.


Tillbaks till Startsidan
Uppdaterad 2018-12-25


Biboets informationsplattform.

Utrustning som införskaffats för pressning av

LN-vaxmellanväggar.

Kärl för smältning av rent vax.

Pressad mellanvägg i den vattenkylda pressen med silikonformar.

Tillskuren LN-mellanvägg på träfiberplatta, med mallen i bakgrunden.