HISTORIK 2022

Hämtat från verksamhetsberättelsen 2022


Organisation och aktiviteter

Föreningen hade den 1 oktober 2022 176 betalande SBR-medlemmar, varav 33 familje-medlemmar. 103 var män och 73 var kvinnor. Merparten kommer från Hörby, Höörs och Eslövs kommuner. De medlem-mar som rapporterat (174 st) hade allt ifrån 0 och upp till 15-62 samhällen. Vår genom-snittsproduktion av honung låg 2022 på 27 kg/samhälle, räknat på 920 samhällen invint-rade 2021. Många hade tyvärr tagit ingen eller bara liten skörd, medan de vana biodlarna i genomsnitt låg över 50 kg/sh.Vinterförlusterna var 88 samhällen vilket motsvarar 9,6%. Under 2022 invintrades 1024 samhällen och slungades 24,4 ton honung.                Styrelsen innehöll 7 ledamöter. Under 2022 bestod den av: Roland Palmzon (ordf.), Christian Neese (vise ordf.), Eva-Lena Bonder (kassör), Bengt Nihlgård (sekr. och utbildningsansvarig), Kjell Andersson (bigårdsansvarig), Nadja Judasz samt Line Ryan.  Honungsbedömningskommittén bedömer honungsprov från medlemmarna. Den bestod under 2022 av: Lena Friberg (sammankallande), Ragnar Andersson samt Mikael Olsson.

Bigårdsgruppen hanterar våra två bisamhällen vid Biboet och ordnar med honungs-försäljning och avelsarbeten. Under 2022 bestod den av Kjell Andersson, Christian Neese och Lars Borgström.

Biboet och Bivaxen disponeras av föreningen vid Fulltofta Naturcentrum. Härigenom ges medlemmarna möjlighet till bl a slungning och vaxhantering. Bivaxen blev skadad under vintern varför golvet har bytts ut och vaxsmältaren har reparerats. Biboet öppnades den 30 april och ett litet bisamhälle sattes i demo-kupan. Information till allmänheten har getts lördags- och söndagseftermiddagar från maj och till och med september (sammanlagt 42 dagar), och 22 medlemmar har därvid ställt upp som Bivärdar. Endast 445 besökare har dock skrivit upp sina namn på listan; många fler har besökt Biboet. 66 dagar har Biboet nyttjats för slungning under säsongen.

Månadsträffar hölls vid Biboet den 2 maj, 7 juni, 4 juli, 1 augusti och 5 september. Vid varje träff hade ca 30 medlemmar samlats för diskussion av aktuella biodlingsteman. 

Bigårdsträff den 20 juni. Regnigt väder satte käppar i hjulet och endast 13 medlemmar kom på en givande bigårdsträff hemma hos familjen Friberg på Solåkra gård i Köinge söder Hörby. Vi kunde sitta inomhus i ett nyrenoverat försäljningsrum och lyssna till Lena och Olof Fribergs presentation om deras gård, som drivs som KRAV-odlad köttdjursgård. Dessutom har de 35 bisamhällen och säljer inte bara honung utan även diverse annat hemproducerat från gården. Deras nybyggda honungshanteringsrum för slungning och förpackning var fantastiskt välutrustat och modernt.

Hanö-exkursion. En exkursion till Kristianstads Drottningklubbs parningsstation på Hanö gjordes av 18 medlemmar den 3 juli. Man åkte buss till Nogersund och båt ut till Hanö, som förutom själva hamnområdet, fyrområdet och villor, är naturreservat sedan ett par år tillbaka. Olle Andersson från Kristianstads drottningodlarklubb informerade oss ett par timmar i den steniga och buskiga miljön om de 4 drönarsamhällen och nära 300 parningskupor som fanns där. Endast medlemmar i klubben får nyttja området. Efter visningen intog de flesta lunch på den lilla restaurangen. Vissa gjorde kringvandringar och besökte Bönsäcken och Drakamärket vid fyren.                                                           Bigårdsträff var det också i Fulltofta den 9 juli. Ett 20-tal medlemmar från Sösdala och Hässleholms biodlarföreningar kom på besök och vi berättade om RIBIOFs tillkomst och utveckling och ”så här gör vi” vad gäller utnyttjandet av Biboet, Bivaxen och vår lilla avelsbigård.

Genomgångna kurser. Två kurser i "Biodlingens grunder", med 10 deltagare per kurs, avslutades under våren och en fördjupningskurs med tonviktvid drottningodling och med 11 deltagare avslutades den 31 maj. Två nya grundkurser startade i september. Alla drevs under ledning av Bengt Nihlgård.

Drottningodling. Omlarvning från avelsbigården gjordes av en mindre grupp vid tre tillfällen i maj-juni. Den som önskade viseceller kunde förbeställa sådana hos Christian Neese via mail (christian.neese@hotmail.com) eller mobil (076-191 03 70). Visecellerna kunde sedan hämtas vid efterkommande tillfälle,dvs 8 dagar efter omlarvning, mot en avgift på 100:-.

Honungsbedömning utfördes den 6 oktober. 32 medlemmar lämnade in honungsprover för bedömning och fikade i det välrenoverade och funktionsanpassade Byahuset i Ludvigsborg. Vid 19.30 tiden berättade Martin Stoltze initierat om binas ursprung, om olika vildbin, deras födosök i olika blommor och deras boplatser i Skåne. Tre pristagare utsågs av bedömningskommittén och den mest välsmakande skickades till Skånedistriktet i tävling om Skånemästerskapet i honung.

Biboet-träff i Fulltofta den 23 oktober. 6 biodlare från Malmöortens biförening kom på besök under ledning av Åke Törringer. Bengt Nihlgård informerade om Ringsjöortens aktiviteter och Patrick Nilsson gav tips om olika möjligheter och vad som krävs för att utöka till många samhällen. Det hela avslutades med fika på Fulltofta Naturcentrums café.

Årsmöte hölls den 8 november i Byahuset i Ludvigsborg. Före årsmötet, redan kl 18.00, berättade Sonja Werner från Lunds Universitet om biallergi, olika symptom och åtgärder. Det blev många frågor från de 30 närvarande och mycket diskussion. Fika bjöd föreningen sedan på före årsmötet, där det blev omval av nästan alla funktionärer i föreningen. Bl a beslöts att ansöka om ett digitalt bisamhälle som Skånedistriktet har erhållit. Årsrapporter hade inhämtas från 172 medlemmar.


Dagboksnotiser om bina 2022

Kort information om honungsbinas liv och leverne i mellersta Skåne, främst från Bråvalla bigård.


Januari 2022. Vädret ungefär som december med mulet, småregnigt väder med snö och slask ibland och några plusgrader på dagen och några minusgrader på nätterna. Bara 4 soliga dagar. Nederbörd totalt 65 mm.

Februari 2022. Vädret var likartat januari, men mycket regnigare. Totalt kom 112 mm. I slutet av månaden någon solig dag med +9°C, varvid några samhällen var ute och rensade. Värmen steg i dessa kupor, varför äggläggning kunde förväntas. Vintergäck och snödroppar var på väg och hasseln blommade tidigt, men bi-aktiviteten var låg.

Mars 2022. Soliga dagar men med några minusgrader på nätterna inledde och fortsatte nästan hela månaden. De flesta bisamhällen var ute och rensade redan när temperaturen nådde +8-9°C, men några dagar var uppe i 16-17°C. Bottnarna kunde rensas och fodertillgången verkade god men vissa fick lite drivfoder och ett fick 2 kg Apifonda. Detta konsumerades under ett par veckor. Vårblommor som krokus, Scilla, vårstjärna kom i blom och sälgen blommade varför pollendraget var gott. Det blev däremot en nederbördsfattig månad med bara 0,5 mm noterade.

April 2022. Ett par soliga dagar avlöstes av en kall och regnig period, men från mitten av månaden sken solen och alla vårväxter stod i full blom och bina fortsatte utvecklas mycket starkt. Nattfroster hindrade inte utvecklingen.

Maj 2022. Det soliga vädret fortsatte i början och 22 plusgrader uppmättes den 1 maj. Månaden karakteriserades dock mest av skur-väder. Bina trivdes dock bra och trots raps på 700m avstånd så var insamlingen av honung god. Blomning av oxbär och många andra växter bidrog. Svärmning rapporterades tidigt och även på Bråvalla fick bina svärmningskänslor. Det regnade totalt 73 mm.

Juni 2022. Ett omväxlande väder dominerade fram till mitten av månaden då ostadigt väder med ett par rejäla skurar tog vid. Raps blommade ovanligt länge, hallon blommade över och Robinia började blomma ca 20 juni, björnbär en vecka senare. Det var totalt många mycket soliga dagar, med rekordvarmt 33-34°C ett par dagar. Totalt regnade det 80 mm.

Juli 2022. Ligusterbuskarna började blomma i början av juli, lindarna hade börjat redan innan. Vädret var mest mycket soligt och varmt, men med några kraftiga regnskurar. Total nederbörd 70 mm.

Augusti 2022. Det mesta var överblommat i naturen; lite vit- och rödklöver på ängarna, Robinia som blommar en andra gång, rosenflockel börjar blomma i mitten av månaden, liksom snöbär. Bina hittade alltså lite grand, men slutslungning genomfördes och lite drivfodring gjordes med 40% lösning. Vädret var mycket soligt, varmt och torrt, även om nätterna var några rader svalare. Totalt kom bara 23 mm regn.

September 2022. Torrt och soligt väder fortsatte de första två veckorna. Robinia, snöbär och rosenflockel stod fortfarande i blom och rödklöver blommade på grannens åker. Invintring med 55% sockerlösning fortsatte. De två senare veckorna blev molniga och regniga och tempen föll nattetid ner mot 2-7°C.Totalt kom 71mm nederbörd. Endast snöbär och rödklöver gav fortfarande något för bina.

Oktober 2022. Mulet och regnigt väder fortsatte någon dag men avlöstes av ett omväxlande halvmulet väder. Lövfällning började med vackert höstfärgade lönnblad. Soliga dagar var bina ute i snöbär, vit- och rödklöver.

November 2022. Ett mulet och småregnigt men ovanligt varmt väder inledde månaden, men då och då tittade solen fram och de flesta bisamhällen var ute och rörde på sig. Hög konsumtion av inlagrat vinterfoder kunde förväntas. Först i mitten av månaden gick medeltemperaturen under 10°C och det blev höst! Ovanligt många nattfjärilar kunde ses och en humla flög i rödklövern i början av november. Nederbörd kom endast 27 mm.

December 2022. Det blev kallare och närmade sig 0°C nattetid för att i mitten av månaden bli riktigt kallt (-15-16°C) och med lite snö vid ett par tillfällen. Mot slutet av månaden blev det regnigt och varmt igen (5-9°C) och det blev dags för oxalsyrabehandling och koll av foderförbrukningen. Flera samhällen hade reducerats kraftigt i volym. Månadsnederbörden var 81 mm, vilket gav totalt för året 714 mm.
Tillbaka till startsidan.