Ringsjöortens Biodlarförening

OM INSEKTSGIFT - ALLERGI

Ett referat av Bengt Nihlgård


Den 18 oktober 2014 höll överläkare Sonja Werner från Lunds Universitet en föreläsning om insektsallergi vid Skånes Biodlardistrikts utbildningsdag i Eslöv. Hon lugnade oss först med att säga att bara 1% av Sveriges befolkning är allergiska mot bistick. MEN, faktiskt 10% av biodlarna, eftersom man kan utveckla allergi med åldern. Det är mycket sällan som barn reagerar allergiskt, utan de flesta allergiska utbrotten sker i åldern 45-84 år. Man får alltid sveda och svullnad och det känns ordentligt. Detta kallas lokal reaktion, och drabbar alla mer eller mindre. Får man däremot värre medicinska symptom kallas det en toxisk reaktion och hos icke-allergiska kan dessa uppstå vid >50 stick eller ibland kanske inte förrän upp emot 1000 stick, men då kan det vara dödligt. En toxisk reaktion kan ibland uppträda lång tid efter sticket/sticken.


Är man allergisk kommer reaktionen av ett stick inom 60 minuter och ofta ännu snabbare. Man behöver inte ha haft tidigare symptom, utan hos vuxna kan en allergi-reaktion dyka upp ganska plötsligt när man kanske fått ett större antal stick genom åren. Det är dock mycket få som dör av allergieffekten; 1-3 personer om året, inräknat getingstick. Men det är viktigt att åtgärda snabbt innan andnöd eller yrsel/svimning uppstår. Man reagerar kraftigast vid stick i hals- och huvudregionerna och det är där som allergireaktioner ofta börjar.


Att vara atopisk, dvs att ha lätt för att få allergi av olika slag, innebär i sig ingen större risk att få bisticksallergi, men hos dem som har underbehandlad astma kan en allergireaktion bli kraftigare med påverkan på andningen. Har man hjärt- eller kärlproblem ska man vara extra försiktig, för då kan en allergireaktion vara farlig. Personer som har mastocytos (dvs för många mast-celler i kroppen som bl a kan ge upphov till olika fläckar i huden) ska vara extra försiktiga för de har redan förhöjd histaminnivå och får lätt alldeles för mycket histamin i kroppen och stora besvär av insektsstick.


Även humlestick kan ge upphov till allergiska reaktioner, men eftersom humlor normalt är mycket fredliga är det ovanligt. Det har dock drabbat någon person som haft och odlat humlor i växthus. Insektsstick från bi kan avge gift i kvantiteten 50-100 µg om halva giftblåsan töms, medan getingstick endast ger 2-10 µg. Bålgetingstick ger obetydligt mer gift än vanliga getingar. Giftet innehåller bl a olika äggviteämnen, t ex histamin (som ger smärtkänslor), melittin (som påverkar hjärta och blodkärlsystem), hyaluronidas, fosfolipas och mycket annat.

 

En allergisk reaktion yttrar sig som klåda och nässelutslag, svullnader, andnöd, yrsel, svimningskänsla, stark oro och kanske magbesvär som illamående, koliksmärta och ev diarré. Symtomen kan komma i olika tidsordning. Allergireaktionerna delas upp i fyra olika grader:

I. Hudsymptom som klåda, rodnad och nässelutslag.

II. Svullnader, yrsel och magbesvär.   

III. Andnöd. 

IV. Blodtrycksfall och svimning.


Förutom av sticket reagerar man mot histamin som frisätts hos den allergiske från mastcellerna, vilket i första hand ger upphov till smärta och rodnad kring stickstället, ofta ökat läckage och den glatta muskulaturen påverkas. Det kan bli klåda på olika ställen av kroppen. Fosfolipas A2 är den viktigaste enzymkomponenten i giftet som anses ligga bakom besvären.

Behandling av allergiska problem kan ske genom hyposensibilisering. Denna kallas ASIT (AllergenSpecifik ImmunTerapi). Den tar 3-5 år och börjar med behandling varje vecka i 2 månader, sedan var 8e vecka som underhåll.


Medicin vid allergiska reaktioner är

1. Antihistamintabletter, som även kan tas i förebyggande syfte.

2. Cortison-tabletter (Betapred) som tas 3-5 st vid lättare reaktion, 10 st vid allvarligare besvär.

3. Adrenalinspruta som tas akut vid andnöd och blodtrycksfall. Den ska injiceras i lårmuskeln.


Senast uppdaterad 14-10-25