HISTORIK 2023

Hämtat mest från verksamhetsberättelsen 2023


Organisation

Ringsjöortens Biodlarförening (RIBIOF) är en lokalförening av SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund. Vår målsättning är att främja biodlingen i mellersta Skåne och att informera om biodling, binas nytta och honungens med flera bi-produkters goda effekter. 

Medlemmar                                                                                                                                    

Vi hade den 1 oktober 2023 174 betalande SBR-medlemmar, varav 33 familjemedlemmar, 3 juniormedlemmar samt 2 s k Föreningsmedlemmar (f d Vänmedlemmar som redovisar till respektive moderförening). Dessutom hade vi 21 stödpersoner som stöttade RIBIOF med 50:-. Merparten kommer från Hörby, Höörs och Eslövs        kommuner.                                                                    

Styrelsen innehöll 7 ledamöter. Under 2023 bestod den av: Roland Palmzon (ordf.), Christian Neese (vise ordf.), Eva-Lena Bonder (kassör), Bengt Nihlgård (sekr. och utbildningsansvarig), Kjell Andersson (bigårdsansvarig), Nadja Judasz samt Line Ryan.

Honungsbedömningskommittén bedömer honungsprov från medlemmarna. Den bestod under 2023 av: Lena Friberg (sammankallande), Ragnar Andersson, Lars Borgström samt Mikael Olsson.

Biboet och Bivaxen

Föreningen disponerar Biboet och Bivaxen vid Fulltofta Naturcentrum. Härigenom ges medlemmarna möjlighet till bl a slungning och vaxhantering.

  

Hänt under 2023

19 februari. Degeberga-exkursion. Ringsjöortens Biodlarförening gjorde ett besök på Degeberga bi-museum som ligger i ett litet, gammalt hus i Gärds Härads Hembygdsförenings bygdepark, Trollemöllavägen 25 i Degeberga. 21 medlemmar lyssnade till Leif Persson med dotter om den dramatiska återuppbyggnaden av detta lilla bimuseum, faktiskt Sveriges äldsta. Men en hel del material hade tyvärr gått till spillo då taket trillat in av snötyngd 2002. Återuppbyggnaden hade skett genom Kristianstadbygdens biodlarförening under ledning av Lennart Nilsson och det kunde öppnas igen 2019. Det finns väldigt mycket speciella och roliga verktyg och apparater och dessutom intressant historisk information om biodling. Efter många diskussioner avslutade flertalet med att intaga korv och varm dryck vid grillplatsen utanför.

31 mars. 6 personer från Stiftelsen Skånska Landskap gjorde sådd av bi-blommor på en stor gräsyta utanför Bivaxen/bigården i Fulltofta och fick sedan en genomgång av Biboet/Bivaxen och binas liv av Bengt Nihlgård. Korvgrillning ute och fika på Naturcentrum kompletterade det hela.   Den 24 april vid Biboet. Mikael Olsson, vår bitillsynsman, berättade då om vårens arbete och problem hos bina, vad som är bra att göra och hur! Korv grillades av Kjell och Nadja bjöd på goda hembakta kakor.  

Den 6 maj. Biboet öppnades för allmänheten och ett litet bisamhälle sattes i demo-kupan. Information till allmänheten har getts lördags- och söndagseftermiddagar till och med den 1 oktober (sammanlagt 44 dagar), och 30 medlemmar har därvid ställt upp som Bivärdar. 429 besökare har skrivit upp sina namn på besökslistan, men många fler har varit där och tittat. 44 dagar har Biboet nyttjats för slungning under säsongen.                                                       

Den 29 maj vid Biboet. 28 medlemmar samlades för att diskutera svärmning och åtgärder med detta, samt slungning av försommarhonung och vattenhaltsbestämning. Roland och Bengt höll i det hela. En ny digital kupa (se bild) hade erhållits av distriktet, men den var jobbig att komma åt digitalt då beskrivningen var på kinesiska.                                                   

Den 3 juli vid Biboet 27 medlemmar samlades utanför Biboet på månadsträff. Roland diskuterade honungsskörden, Bengt och Patrick informerade om ympning och Lars Borgström om de senaste justeringarna i honungsbedömningsreglementet. En regnskur tvingade oss in på Fulltofta Naturcentrums uteservering där diskussionerna fortsatte och Nadja bjöd på välsmakande småkakor.                                                                                                                                               Den 14 augusti vid Biboet. På grund av kraftiga regn sköts månadsträffen till denna dag. 38 medlemmar samlades utanför Biboet där Roland och Bengt höll i en genomgång av vad som ska göras före och vid invintring, dvs slutskattning; se till att det finns 2-3 ramar med honung i yngelrummet, ett par pollenkakor och dessutom plats för drottningen att lägga ägg, drivfodring med 40% sockerlösning och därefter invintring med 50% sockerlösning alternativt Bifor. Dessutom diskuterades åtgärder för att undvika yngelröta (renlighet och Symbeeotic), samt att motverka förökning av varroakvalstren, vilka man bör att kontroll över.                                           

Den 4 september vid Biboet. 21 medlemmar samlades i solsken vid Biboet för att provsmaka medtagna honungsprover. Bina hade dragit på allt från rapshonung till bladhonung. Dessutom lämnades in några prover i förväg till honungsbedömning den 17 oktober.

Honungsbedömning den 17 oktober. 25 medlemmar lämnade in honungsprov för bedömning och fikade i det fina Byahuset i Ludvigsborg. Vid 19.30-tiden berättade Johanna Adolfsson om drottningen och hennes feromoner samt om fuktproblem i bikupan. Tre pristagare utsågs av bedömningskommittén och den mest välsmakande skickades till Skånedistriktet i tävling om Skånemästerskapet i honung.

14 november kl 18.30. 23 medlemmar samlades till årsmöte för Ringsjöortens Biodlarförening i Ludvigsborgs bygdesal. Efter fika och årsmöte talade Peter Linder om trädgårdsväxter för bina året runt, och det var särskilt om buskar och träd. Han har egna odlingar och kan sälja många av dessa växter till den intresserade.

Årsrapporter och odlingsresultat. De medlemmar som rapporterat (166 st av 172) hade allt ifrån 0 och upp till 80 samhällen. Genomsnittsproduktionen av honung låg på 27,3 kg per samhälle, räknat på 947 samhällen invintrade hösten 2022. Många fick dock dålig honungsskörd med 0-10 kg/samhälle, medan många andra fick över 40 kg/sh och som högst 86 kg/samhälle. Vinterförlusterna var rätt stora, 112 st (11,8%). Under 2023 slungades totalt ca 25,9 ton honung och invintrades 851 samhällen. 

Bigårdsbesök gjordes inte detta år pga olyckliga omständigheter.

Föreningens hemsida. Denna uppdateras regelbundet av Bengt. Under senaste året hade den 38800 besök främst från Europa (Sverige 16 300) och USA (7700).

Genomgångna kurser. Två kurser i "Biodlingens grunder", med 10 deltagare per kurs, avslutades under våren och en fördjupningskurs med tonvikt vid drottningodling och med 11 deltagare avslutades den 31 maj. En ny grundkurs med 9 deltagare startade i september 2023. Alla drevs som studiecirklar i Vuxenskolans regi under ledning av Bengt Nihlgård.

Drottningodling. Omlarvning från avelsbigården gjordes av en mindre grupp vid tre tillfällen i maj-juni. Den som önskade viseceller kunde förbeställa sådana hos Christian Neese via mail (christian.neese@hotmail.com) eller mobil (076-191 03 70). Visecellerna kunde sedan hämtas vid efterkommande tillfälle, dvs 8 dagar efter omlarvning, mot 100:-.


Dagboksnotiser om bina 2023

Kort information om honungsbinas liv och leverne i mellersta Skåne, främst från Bråvalla bigård.

Januari 2023. Månaden var regnig, snöig och relativt varm. Total nederbörd 131 mm. Bina höll sig lugna.

Februari 2023. Det blev flera grader varmt och den 9 februari strålande sol och 10°C. Nästan lika varmt den 18-19 februari. Bina var då ute och rensningsflög och senare blev det varmt i taket i flera samhällen. Men merparten av månaden var ganska mulen med frost nästan varje natt. Nederbörd 59 mm.

Mars 2023. Månaden var ovanligt mulen och regnig. Vintergäcken blommade över utan större bi-besök och i mitten av månaden kom snödroppar och snöklockor och i slutet av månaden började Scilla komma i blom. Endast fåtal dagar med sol och bidrag. Nederbörd 102 mm.

April 2023. Det blev en halvsolig till solig månad. Krokusar och Scilla drog mängder av bin. Sälg, vitsippor, gulsippor, svalört och vårlök blommade i skogarna och i trädgården började körsbären blomma. Bisamhällena utvecklades rejält. Nederbörden var låg, under hela april bara 23 mm.

Maj 2023. En mycket solig, varm och torr period gjorde att många fruktträd och blomväxter fick en ganska kort blomningstid. Ett par nätter med frost var troligen negativa. Rapsen blommade dock hela månaden men markerna var torra och nektarproduktionen höll låg vattenhalt. Några nya drottningar drogs fram. Total nederbörd var bara 14,5 mm och allt i naturen var torrt.

Juni 2023. Det soliga och torra vädret fortsatte. Gräsmarkerna började vissna och många växter hade kort blomningstid. Robinia-träden blommade ovanligt rikligt, men bina hittade också bladlöss på många lövträd varför aktiviteten var mycket hög. Dessutom började lindarna blomma före midsommar vilket var nytt rekord. I slutet av månaden kom lite regn och totalt regnade det bara 21 mm. Honungsskörden, slungad i början av juli, blev normal, men innehöll alltså även mycket lind.

Juli 2023. Nu började regn komma nästan varje dag. Ligustern blommade och var välbesökt av både bin, humlor, fjärilar och blomflugor. Men det mesta hade blommat över i mitten av månaden och bina letade till synes ofta förgäves efter pollen och nektar. Vatten hämtade de, och totalt mättes 132 mm nederbörd.

Augusti 2023. Det lågtrycksbetonade, regniga vädret fortsatte och bina jobbade inte mycket utanför kupan. Vid soliga tillfällen kunde bina dra på snöbär, vitklöver och rosenflockel. Slutskattning påbörjades den 9 augusti och drog ut på tiden under hela den blöta augusti-månaden. Totalt uppmättes 184 mm.

September 2023. Några soliga varma dagar följdes av växlande småmulet väder. Drivfodring och invintring med socker genomfördes. Bina nyttjade fr a snöbär, rödklöver, ölandstok och johannesörter. Det regnade sällan och kom endast 45 mm totalt.

Oktober 2023. Det blev en mulen, regnig och blåsig månad med totalt 138 mm nederbörd och mycket lite sol. Vissa samhällen visade för mycket kvalster, varför myrsyrabehandling utfördes genom en burkmetod. Symbeeotic tillfördes också till alla samhällen, och även detta verkade ha en dödande effekt på kvalstren.

November 2023. Det mulna och regniga vädret fortsatte med några få dagar med sol, då enstaka bin var ute och hittade fortfarande snöbärsblommor. Temperaturen sjönk i slutet av månaden till 8-10 minusgrader på natten och bina satte sig i klot. Månadsnederbörden blev 59 mm.

December 2023. Månaden dominerades av mulet, regnigt och under några dagar även snöigt väder. Många minusgrader i början, sedan mest 0-gradigt och upp till 7-8 plusgrader någon dag med sol, då ett och annat bi även tittade ut. Oxalsyrabehandling gjordes i mitten av månaden. Total nederbörd uppmättes till 76 mm på Bråvalla, men på andra håll kom mycket mer.


Upp


Tillbaka till Startsida


                  

 Bimuseet i Degeberga.

Historisk information i Bimuseet.

 Bimuseet i Degeberga.

 Grillning i hembygdsparken i Degeberga.

Kjell  Andersson jobbar bakom vår

nya digitala bikupa. (Bild NJ)

Bengt och Roland den 29 maj.

(Bild NJ)