Ringsjöortens Biodlarförening

(RIBIOF)
KONTAKTER


Sekreteraren, Bengt Nihlgård,

tel 0413-31488, eller

e-mail bengt.nihlgard@gmail.com


Ordföranden Mikael Olsson,

0415-136 36, mobil 0704-13 28 36

e-mail mike.skane@hotmail.com


BLI MEDLEM

Medlem blir du genom att anmäla dig på

SBR.s hemsida


 LÄNKAR


SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund


Skånes Biodlardistrikt


Bitillsynsmän i Skåne


Börjes Bisidor


Om bin och biodling


Jordbruksverket (om bin)


Bikupan.n.nu


Joel Svenssons Vaxfabrik, Munka Ljungby


LP:s Biodling AB, Säffle


Biredskapsfabriken Töreboda


SwientySenast uppdaterad 14-10-09

Om avel och drottningodling


Bert Thrybom om biavel och drottningodling, maj 2014

Bert berättade om framtagning av varroa-resistenta bin - referat av Bengt Nihlgård


NC-kassetten vid drottningodling

Bengt Nihlgård beskriver hur NC-kassetten kan användas.


John Hardings trippel-odling (länk)

Här beskrivs ett rationellt sätt med dubbla samhällen och en låda med ungbin emellan där visecellerna odlas på hela taket i denna mittlåda!